Construction Equipment Slovensko

Dig assist

Jednoduché hĺbenie

Dig assist

Vyrovnávanie, hĺbenie výkopov, vytváranie svahov alebo zložitých viacrozmerných profilov: to všetko zvládnete jednoducho vďaka systému ovládania Dig Assist pre rýpadlá od spoločnosti Volvo Construction Equipment. Vďaka tabletu Volvo Co-Pilot, integrovaným snímačom a najnovšej lokalizačnej technológii (GNSS) poskytuje systém Dig Assist výnimočnú presnosť pri hĺbení za zlomok času, ktorý je zvyčajne potrebný pri použití bežných metód. Technologicky prepracovaná intuitívna inteligencia systému Dig Assist spraví z každého operátora vášho najlepšieho a okrem toho maximalizuje produktivitu stroja.

Volvo Active Control

Vďaka funkcii Volvo Active Control bude váš pracovný deň oveľa jednoduchší. Automatizované pohyby výložníka a lopaty zefektívňujú a spresňujú proces hĺbenia s vynaložením menšej námahy. Jednoducho nastavte sklon, stlačte tlačidlo a pustite sa do práce. Všetko môžete ovládať jedinou páčkou.

Ďalšie informácie o funkcii Volvo Active Control
2D

2D režim sa používa pri vyrovnávaní a profilovaní svahov. Využíva údaje v skutočnom čase, pomocou ktorých obsluhe jasne znázorňuje dosiahnutie cieľovej hĺbky/úrovne svahu. Optimalizovaná je aj bezpečnosť, keďže už nie je potrebné manuálne kontrolovať sklony ani úrovne. Režim 2D poskytuje vysokú presnosť, rýchlejšie dokončenie prác a menej nadmerného a nedostatočného hĺbenia. Operátorom s rôznymi úrovňami zručností a skúseností pomáha dosahovať vyššiu produktivitu.

Konštrukčné riešenie do terénu In-Field Design

Systém In-Field Design využíva navigačné technológie GNSS a RTK poskytujúce presnosť pri hĺbení na úrovni centimetrov. Umožňuje hĺbiť výkopy a zložitejšie tvary v 3 rozmeroch, ktoré môže operátor jednoducho určiť pomocou tabletu Volvo Co-pilot.Eliminuje potrebu vyznačovania výkopov geodetmi.

3D

Režim 3D poskytuje prístup k špičkovým aplikáciám na prípravu staveniska od popredných dodávateľov 3D riešení. Profily sa dajú importovať z externých zdrojov (napr. zo stavebných inžinierskych plánov) na uskutočnenie projektu. Režim 3D je ideálny na zložité alebo väčšie projekty v infraštruktúre.

Systém palubného váženia On-Board Weighing

S funkciou On-Board Weighing už viac nemusíte hádať. Získajte prehľad o zaťažení lopaty v reálnom čase. Operátori môžu nastaviť limity na základe typu nákladného vozidla a dosiahnuť tak optimálne nakladanie. Systém počíta všetky lopaty nevyložené vo vopred definovanej nakladacej zóne nákladného vozidla. Zaznamenáva sa aj množstvo premiestneného materiálu v tonách (napr. počas jednej zmeny alebo dňa).

Volvo Co-Pilot

Volvo Co-Pilot je moderný dotykový tablet, ktorý podporuje všetky platformy systému Volvo Assist za pomoci údajov o stroji a presných snímačov, aby ste svoje úlohy zvládli jednoduchšie a za kratší čas. Vďaka jednoduchej a intuitívnej obsluhe môže operátor nastaviť projekt niekoľkými ťuknutiami a výberom požadovaných parametrov. Operátor môže sledovať priebeh úlohy a zachovávať bezpečnosť vďaka zobrazovaným upozorneniam, ktoré indikujú splnenie nastavených parametrov. Tablet so systémom Android je kompatibilný so sieťou 3G (keď sa použije so SIM kartou), vďaka čomu môže systém automaticky bezdrôtovo získavať aktualizácie softvéru.

Vyhľadávač predajcov Volvo – domovská stránka
Zlepšite svoje podnikanie

Porozprávajme sa o tom, ako vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás