Construction Equipment Slovensko
Volvo Co-pilot operator training

Školenie operátorov o systéme Volvo Co-Pilot

Spoznajte aplikácie Assist

Školenie operátorov o systéme Volvo Co-Pilot

Školenie operátora o systéme Volvo Co-Pilot je navrhnuté tak, aby pomohlo operátorom používať systém Volvo Co-Pilot a jeho rozšírené aplikácie Assist tým najefektívnejším spôsobom. Výsledkom je sebaistý operátor, ako aj produktívnejšie a efektívnejšie pracovné zmeny.

Čo získate

Dosiahnite maximálnu produktivitu

Systém Volvo Co-Pilot je navrhnutý tak, aby zvýšil ziskovosť vašich operácií. Príslušné školenie pomôže operátorom dosiahnuť čo najväčšiu produktivitu pomocou použitia systému Volvo Co-Pilot a rozšírených aplikácií Assist.

Vyššia efektivita

Operátori, ktorí rozumejú všetkým funkciám aplikácií Assist a poskytovaným cenným údajom, dokážu svoju prácu vykonávať efektívnejšie.

Znížené náklady

Používanie strojov optimálnym spôsobom pomocou systému Volvo Co-Pilot neprispieva len k šetreniu paliva a optimalizácii výkonu, ale taktiež znižuje nepotrebný voľnobeh a opotrebovanie stroja.

Odhaľte plný potenciál vašich strojov.

Operátori, ktorí dobre rozumejú mnohým inteligentným funkciám aplikácií Assist, dokážu využívať celý potenciál stroja.

Vyššia spokojnosť operátorov

Je dokázané, že školenie zlepšuje pracovnú náladu, výsledkom čoho sú spokojnejší a produktívnejší operátori. Angažovanosť v oblasti rozvoja zamestnancov takisto napomáha prilákať šikovných operátorov.

Rad Volvo Co-Pilot

Optimalizujte svoje pracovné postupy pomocou systému Volvo Co-Pilot – vášho partnera v kabíne. 10-palcová dotyková obrazovka s vysokým rozlíšením poskytuje prístup k radu aplikácií Assist, ktoré boli navrhnuté tak, aby zvýšili produktivitu, presnosť a efektívnosť.

Dig Assist

Zabezpečte rýchlejší a presnejší výkon vášho rýpadla.

Load Assist

Nakladajte optimálne množstvo materiálu a optimalizujte cykly nakladania.

Haul Assist

Monitorujte svoju produktivitu a optimalizujte cykly ťahania.

Compact Assist

Produkujte a zdokumentujte vysokokvalitné zhutňovanie.

Pave Assist

Získajte prvotriedne výsledky asfaltovania

Ako to funguje

Na konci školenia budete vedieť dokonalo používať systém Volvo Co-Pilot – vrátane všetkých funkcií špecifickej aplikácie Assist.

Od teórie...

Školenie začína v triede, kde sa obsah sprostredkováva pomocou simulátorov systému Volvo Co-Pilot, skupinových diskusií, cvičení a prezentácií s našimi odbornými školiteľmi:

 • Úvod do systému Volvo Co-Pilot
 • Úvod do aplikácií Assist
 • Vlastnosti a funkcie
 • Spôsob obsluhy
  • Nastavenia a kalibrácia
  • Funkcie Assist
  • Zlepšená efektívnosť
  • Tipy a triky
…k praxi

Po absolvovaní teoretickej časti v triede prídu účastníci do styku so systémom Volvo Co-Pilot, aby svoje teoretické znalosti uplatnili v praxi. Najprv stroj obídu z vonkajšej strany, aby sa oboznámili so všetkými komponentmi systému Volvo Co-Pilot, a potom dokonale spoznajú rozsiahly zoznam funkcií a úloh.

Náš odborný školiteľ monitoruje priebeh praktických úloh a v reálnom čase poskytuje spätnú väzbu a odporúča zlepšenia.

Táto praktická časť sa realizuje prostredníctvom zhotovených praktických cvičení alebo počas každodennej práce operátora, ktorého bude školiť inštruktor.

Vyhľadávač predajcov Volvo – domovská stránka
Zlepšite svoje podnikanie

Porozprávajme sa o tom, ako vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás