Construction Equipment Slovensko
Volvo simulator operating training

Školenie operátorov pomocou simulátora

Simulované stroje, reálne výsledky

Školenie operátorov pomocou simulátora

Školenie operátorov pomocou simulátora predstavuje flexibilný a pohodlný kurz navrhnutý na zvýšenie bezpečnosti a produktivity a minimalizáciu prerušení pri každodenných prácach. Vďaka najmodernejším simulátorom strojov od spoločnosti Volvo môžu operátori zažiť reálne scenáre v bezpečnom a príjemnom vzdelávacom prostredí.

Čo získate

Školenie prispôsobené na mieru

Simulátory presne simulujú špecifické podmienky pracoviska, čo znamená, že si operátori môžu precvičovať situácie, ktoré sú pre nich najrelevantnejšie, a absolvovať školenie vlastným tempom.

Bezpečnejšia prevádzka

Školenie operátorov pomocou simulátora umožňuje operátorom rozvinúť svoje schopnosti bez vzniku rizika hroziaceho školiteľovi, personálu na pracovisku alebo strojovému zariadeniu. Výsledkom je bezpečné prostredie školenia a bezpečnejšie pracovisko po návrate operátorov do skutočných podmienok.

Vyššia produktivita

Naše simulátory sú vybavené autentickými ovládacími prvkami, vyzerajú a správajú sa teda presne tak ako skutočné stroje. Operátori dostanú okamžitú spätnú väzbu a hodnotenie, vďaka čomu sa naučia využívať úplný potenciál mnohých inteligentných funkcií strojov značky Volvo.

Znížte náklady, zvýšte dobu prevádzkyschopnosti

Operátori môžu trénovať kedykoľvek a za akéhokoľvek počasia bez toho, aby bolo nutné stroj odstaviť od práce alebo aby dochádzalo k spotrebe paliva či zvyšovaniu opotrebovania stroja. Školenie takisto pomáha znížiť opotrebovanie v teréne, čím sa zvyšuje životnosť stroja.

Efektívna voľba

Znížte emisie počas školenia aj po ňom. Simulátory sa pohybujú presne tak ako skutočné stroje, avšak nemíňajú žiadne palivo. Školenie takisto napomáha zvýšiť efektivitu operátorov po návrate k reálnym ovládacím prvkom.

Vyššia spokojnosť operátorov

Je dokázané, že školenie zlepšuje pracovnú náladu, výsledkom čoho sú spokojnejší a produktívnejší operátori. Angažovanosť v oblasti rozvoja zamestnancov takisto napomáha prilákať a udržať šikovných operátorov.

Ako to funguje

Volvo simulator operator training
Od teórie k praxi

Školenie operátorov pomocou simulátora sa uskutočňuje kombináciou teórie a praxe – s využitím pokročilých simulátorov strojov. Tento kurz bol navrhnutý s prihliadnutím na flexibilitu, preto sa dá absolvovať v priestoroch spoločnosti Volvo alebo vo vašich vlastných priestoroch.

Školenie začína v triede s teoretickými témami vrátane nasledovných:

  • Význam operátora
  • Bezpečnosť na pracovisku
  • Predstavenie stroja
  • Najlepšie prevádzkové postupy

Následne budú môcť účastníci využiť teóriu v praxi. Školiteľ zadefinuje v simulátore tréningový program, ktorý obsahuje prispôsobené cvičenia podľa aktuálnej úrovne operátorov a cieľov ich vzdelávania.

Z bezpečného prostredia simulátora sa účastníci naučia uplatniť v praxi všetko to, čo sa naučili, a precvičia si konkrétne scenáre. Simulátor poskytne operátorom okamžitú spätnú väzbu a rady a inštruktorovi zas údaje používané na analýzu výkonu.

Na základe týchto údajov inštruktor poskytuje počas praktickej časti presne prispôsobené tipy a triky a po školení môže poskytnúť rady týkajúce sa ďalších oblastí zlepšenia.

Inteligentné školiace nástroje

Napredujte a zmeňte aktivity v rámci školenia na dlhodobé nepretržité zlepšenie vďaka podpore množstva inteligentných riešení, ktoré sú dostupné u predajcu spoločnosti Volvo.

Insight Reports

S podporou telematického systému CareTrack môžu byť správy Insight Reports dokonalým podporným materiálom pre školenie operátorov. Komplexné portfólio správ poskytuje informácie týkajúce sa celkového stavu, efektívnosti a produktivity strojov značky Volvo a operátorom poskytuje zrozumiteľné informácie týkajúce sa toho, ako ich štýl obsluhy ovplyvňuje výkon stroja.

Vyhľadávač predajcov Volvo – domovská stránka
Zlepšite svoje podnikanie

Porozprávajme sa o tom, ako vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás