Construction Equipment Slovensko
Volvo Services Fuel advice

Fuel advice

Určenie, zlepšenie a zachovanie

Fuel advice

Spoľahnite sa na naše odborné znalosti, ktoré vám pomôžu znížiť vaše prevádzkové náklady. Služba Fuel Advice je určená na zistenie oblastí, ktoré vyžadujú zlepšenie, s cieľom zaistiť dlhodobú úsporu paliva. Získajte balík poradenských služieb od svojho predajcu Volvo vrátane trojkrokového procesu: určenie, zlepšenie a zachovanie.

Určte svoju výkonnosť

Váš miestny predajca určí výkonnosť vašich strojov Volvo s cieľom ušiť na mieru program podľa špecifických oblastí vašich pracovných činností.

Zlepšite úsporu paliva

Zaveďte príslušný plán opatrení pre vašu prevádzkovú činnosť tak, ako vám poradil váš predajca Volvo. Vyberte si oblasti, na ktoré sa chcete sústrediť, ako sú pracovná výkonnosť, doba čakania alebo nadmerná doba nečinnosti, s cieľom zlepšiť úsporu paliva.

Udržte si svoj skvelý výkon

Optimalizujte dlhodobú úsporu paliva za pomoci vášho predajcu Volvo, ktorý zabezpečí pravidelné kontrolné posudzovanie výkonnosti. Miestny predajca bude pracovať po vašom boku v rámci trojkrokového procesu poradenstva ohľadom paliva Fuel Advice na zaistenie dlhodobých výsledkov.

Vyhľadávač predajcov Volvo – domovská stránka
Zlepšite svoje podnikanie

Porozprávajme sa o tom, ako vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás