Construction Equipment Slovensko
volvo-look-services-vip-treatment

Služby Volvo

K vašim službám

Služby Volvo

Aby sa zaistil plynulý chod vášho podnikania, spoločnosť Volvo investuje do inteligentného technického riešenia všetkých našich strojov – ale tam sa nezastavujeme. Ako váš partner, podporujeme vás v tom, čo robíte so zariadením – ako ho používate, udržiavate, platíte zaň a dokonca aj v tom, ako ho predáte. Naše portfólio výrobkov a služieb je určené na doplnenie činnosti vášho stroja a zvýšenie vašej ziskovosti. Začnite so službami Volvo a prispôsobte si zmluvu o službách od spoločnosti Volvo – pretože vaše podnikanie je aj naše podnikanie.

Služby zamerané na dobu prevádzkyschopnosti

Udržujte váš stroj a vaše podnikanie pripravené a v chode.

Služby zamerané na úsporu paliva

Získajte predstavu o spotrebe paliva.

Služby zamerané na produktivitu

Zvýšte produktivitu svojho vozového parku Volvo a výkonnosť celého svojho pracoviska.

Bezpečnostné služby

Znížte riziko nehôd, prerušení a neočakávaných nákladov.

Finančné služby

Rozšírte a ochráňte svoje podnikanie.

Nové doživotné služby

Optimalizujte dlhodobú hodnotu vašej investície a celkové náklady spojené s vlastníctvom stroja.

Volvo Services Full Service Solutions
Vždy súčasťou dodávky

Pri kúpe akéhokoľvek stroja Volvo sú vždy súčasne k dispozícii podporné riešenia a záruky.

Súčasťou od samého začiatku