Construction Equipment Slovensko

Určený na dlhé trasy

Splňte požiadavky náročných pracovísk s odolnými pevnými veľkoobjemovými nákladnými automobilmi série D, ktoré dokážu zabezpečiť dlho trvajúci výkon. Rámová zostava obsahuje rezervu konštrukčnej pevnosti presahujúcu priemyselné požiadavky. Tieto odolné a mohutné nákladné automobily sú navrhované s dôrazom na dobu bezporuchovej prevádzky, pričom ponúkajú rýchly a ľahký servisný prístup vďaka jednoduchému konštrukčnému riešeniu stroja bez zbytočných komplikácií.

Doprajte si luxusný čas bezporuchovej prevádzky

Získajte dlhú dobu bez poruchy so silnými a spoľahlivými odolnými veľkoobjemovými nákladnými automobilmi série D. Jednoduché konštrukčné riešenie stroja bez zbytočných komplikácií je navrhnuté tak, aby spĺňalo požiadavky náročných podmienok na pracovisku. Odolné veľkoobjemové nákladné automobily novej generácie zhotovené so špičkovými komponentmi a podporované exkluzívnou sieťou predajcov Volvo bez pochyby dosahujú bezkonkurenčnú dobu bezporuchovej prevádzky.

Vráťte sa do práce - rýchlo

Jednoduchosť prístupu nielen zaisťuje bezpečnosť, ale zlepšuje aj dobu bezporuchovej prevádzky stroja. Na zjednodušenie servisu sú všetky podstatné kontrolné body vhodne zoskupené a umožňujú ľahký prístup s potrebou minimálneho množstva nástrojového vybavenia. Prevodovka osadená v strede poskytuje ľahký prístup bez nutnosti demontáže iných komponentov. Vnútri kabíny získate prístup k diagnostickým údajom najvyššej úrovne na dosiahnutie rýchlej analýzy a riešení prostredníctvom používateľsky príjemnej prístrojovej dosky.

Podpora v každej situácii

K dispozícii je tu pre vás exkluzívna sieť predajcov Volvo, ktorá vám poskytne podporu, kedykoľvek ju potrebujete. Spoločnosť Volvo ponúka celý rad služieb, miestne znalosti a globálne skúsenosti v baníckom priemysle vrátane skvelej dostupnosti dielov a telematických hlásení stroja. Obráťte sa na miestneho predajcu spoločnosti Volvo ohľadom ďalších informácií o riešeniach na zlepšenie bezporuchovej prevádzky, ako sú napríklad servisné zmluvy Volvo Services Agreements (VSA) a predĺžené záruky.

Trvanlivý vďaka dizajnu

Spoľahnite sa na odolné veľkoobjemové nákladné automobily série D, že si uchovajú špičkový výkon vďaka celému radu odolných komponentov. Bez ohľadu na to, aký drsný je terén, podvozok s vysokou pevnosťou dokáže absorbovať zvyčajné nárazy a vibrácie od vozovky a procesov nakladania. A súčasne ponúka ochranu hydrauliky na zaistenie čistotu aj napriek znečisteniu prostredia.

Robustná ochrana

Práca v náročných podmienkach znamená, že sa každý komponent musí chrániť. So systémom ochrany motora založenom na znížení výkonu sa môžete rozlúčiť s neplánovanými prestojmi stroja. V prípade, že motor nadobudne nejaký prevádzkový parameter mimo bezpečného rozsahu, riadiaci systém motora vyšle signál, ktorý upozorní operátora prostredníctvom výstražnej kontrolky na displeji. Ak sa výstrahy nebudú brať do úvahy, motor automaticky prejde do bezpečného režimu, pričom sa zníži výkon do takej miery, aby sa zabránilo ďalšiemu používaniu. Medzi ďalšie funkcie ochrany komponentov patria výškové teploty, výstupy plynového pedála a nízka hladina chladiacej kvapaliny.

Volvo robustné veľkoobjemové nákladné automobily
Získanie kontaktu

Chcete si niečo objednať alebo sa dozvedieť viac? Pošlite nám správu.

Kontaktujte nás