Construction Equipment Slovensko

Skonštruované v spolupráci

Spoločnosť Volvo prostredníctvom návštev na pracovisku a testovacích jázd zapojila zákazníkov do každej fázy konštrukcie stroja.

Navrhnuté vami, skonštruované Volvom

V spoločnosti Volvo robíme vždy niečo viac, aby sme sa uistili, že sú naši zákazníci zapojení do celého procesu konštruovania našich strojov. Poskytujeme názorné ukážky na pracovisku a testovacie jazdy, čím dávame našim zákazníkom príležitosť prispôsobiť si svoj stroj podľa požiadaviek daného staveniska. Stroj EWR170E bol podrobený prísnemu testovaniu a je skonštruovaný tak, aby poskytoval optimálny praktický výkon – staňte sa vďaka spoločnosti Volvo svedkami neustáleho zlepšovania.

Vyhľadávač predajcov Volvo – pásové rýpadlá
Získanie kontaktu

Chcete si niečo objednať alebo sa dozvedieť viac? Pošlite nám správu.

Kontaktujte nás