Construction Equipment Slovensko

Voľby frekvencie a amplitúdy

Na ovládacej konzole jednoducho zmeňte frekvenciu vibrácií, aby ste kompenzovali zmenu typu pôdy a podmienok.

Volvo soil compactor SD160B T4f

Univerzálny výkon

Zdokonalený systém riadenia valca vyvinutý spoločnosťou Volvo poskytuje viacnásobné frekvencie, dvojitú amplitúdu a optimalizovanú odstredivú silu – napomáha to optimalizovať výkon valca pre príslušnú aplikáciu. Jednoduchou voľbou vysokej alebo nízkej amplitúdy získate potrebnú flexibilitu na nastavenie dynamickej sily valca podľa príslušnej práce a hĺbky materiálu. K jednoduchej prevádzke a zvýšeniu produktivity napomáha aj funkcia automatických vibrácií.

Vyhľadávač predajcov Volvo – valce
Získanie kontaktu

Chcete si niečo objednať alebo sa dozvedieť viac? Pošlite nám správu.

Kontaktujte nás