Construction Equipment Slovensko

Prístup pri servise

Výklopná kapota poskytuje jednoduchý a úplný prístup k motoru a hydraulickým komponentom na vykonávanie efektívnych kontrol a údržby.

Valec Volvo DD105: ľahký servisný prístup

Keď sa jedná o údržbu, rozhodujúci je ľahký prístup – a ani zhutňovač Volvo DD105 s dvoma valcami nie je žiadnou výnimkou. Výklopná konštrukcia kapoty umožňuje úplný prístup k motoru a hydraulickým komponentom, čo zaisťuje vykonávanie rýchlej a efektívnej kontroly a údržby. Vďaka prístupu k motoru, chladiču, batérii a filtrom z úrovne zeme nebráni nič v prístupe ku každodenným kontrolným bodom, čo vedie k spokojnosti vás aj vášho stroja.

Valec Volvo dd105 t4

Jednoduché vykonávanie údržby

DD105 zhutňovač s dvojitým valcom ponúka najbezpečnejší a najjednoduchší prístup pre údržbu v tomto odvetví – čím sa odstránia ťažkosti pri denných servisných kontrolách. Technici majú prístup ku všetkým servisným poklopom – rovnako ku dverám kabíny a zapaľovaniu – pomocou jediného kľúča, zatiaľ čo poistky a relé sú zoskupené spolu za účelom rýchlosti a pohodlia zásahu. Dosiahnite maximálnu dobu prevádzky vášho zhutňovača.

Vyhľadávač predajcov Volvo – valce
Získanie kontaktu

Chcete si niečo objednať alebo sa dozvedieť viac? Pošlite nám správu.

Kontaktujte nás