Construction Equipment Slovensko

Rozšírený CareTrack

Buďte informovaní, prijímajte správy, upozornenia a informácie, ako je stav paliva, poloha stroja a čas, aby ste mohli efektívnejšie plánovať servis svojho vozidla.

Kompaktný stroj, viacero funkcií

CareTrack je najmodernejší telematický systém určený pre stroje Volvo Construction Equipment. Buďte informovaní, prijímajte správy, upozornenia a informácie, ako je stav paliva, poloha stroja a čas, aby ste mohli efektívnejšie plánovať váš servis. Vyhnite sa neplánovaným prestojom a skontrolujte, či je váš stroj prevádzkovaný efektívne.

Systém riadenia servisných intervalov

Pomocou EPM 3 je možné zobraziť automatizovaný systém riadenia, ktorý operátora upozorní na povinnú alebo plánovanú údržbu. Tento systém vás upozorní na bežný servis, denné kontroly, servisné požiadavky s dlhším intervalom a akúkoľvek nevykonanú údržbu. Tento systém ukladá informácie a uchováva záznam histórie servisných prác.

Montované gumové pásové podložky a reťaz s doživotným mazaním

Voliteľné nové značkové pevné gumové pásové podložky Volvo sú odolné voči opotrebovaniu, jednoducho vymeniteľné a nákladovo efektívne. Reťaz s doživotným mazaním predlžuje servisné intervaly a znižuje prevádzkovú hlučnosť počas pojazdu.

Jednoduchý servisný prístup

Vylepšený servisný prístup z plošiny zjednodušuje údržbu, znižuje prestoje a minimalizuje prevádzkové náklady. Všetku bežnú dennú údržbu a dopĺňanie paliva je možné rýchlo vykonať z plošiny, čo operátorovi šetrí čas a sily.

MATRIS

Pomocou tohto nástroja vám môžu predajcovia spoločnosti Volvo poskytnúť odbornú analýzu prevádzkovej činnosti strojného zariadenia. Nástroj MATRIS podporuje optimalizovanú prevádzku sledovaním charakteristických znakov činnosti a identifikáciou príležitostí na zlepšenie, čo vedie k ekonomickejšiemu používaniu a zníženiu opotrebovania.

Vyhľadávač predajcov Volvo – asfaltovacie stroje
Získanie kontaktu

Chcete si niečo objednať alebo sa dozvedieť viac? Pošlite nám správu.

Kontaktujte nás