Construction Equipment Slovensko

Zákonné upozornenie

Upozornenie týkajúce sa ochrany súkromia

AB Volvo (publ) a Volvo Group oceňujú váš záujem o naše výrobky a ďakujú vám za návštevu našej webovej stránky http://www.volvoce.com/.

Na konkrétnych webových stránkach rôznych spoločností v rámci skupiny Volvo Group alebo na webových stránkach Volvo Group, ktoré poskytujú špeciálne funkcie, môžu ešte existovať ďalšie informácie o ochrane súkromia.


Osobné údaje

Za webovú stránku volvo.com zodpovedá AB Volvo (publ) alebo príslušná spoločnosť v rámci skupiny Volvo Group, a to za jej príslušné časti.

Žiadne osobné údaje o vás sa nespracovávajú, pokiaľ ich sami nezadáte alebo pokiaľ nie ste informovaní o požadovanom spracovaní.

Webová stránka môže obsahovať odkazy na iné stránky, ktoré nepatria skupine Volvo Group. Skupina Volvo Group nezodpovedá za spôsob, akým prevádzkovatelia takých stránok príslušné údaje utajujú.

Ak máte nejaké otázky ohľadom toho, ako spracovávame osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, môžete kontaktovať spoločnosť AB Volvo (publ) alebo príslušnú spoločnosť v rámci skupiny Volvo Group. Podrobné informácie o kontaktoch na spoločnosť AB Volvo (publ) sú uvedené na konci tejto strany. V prípade, že sú nejaké vaše osobné údaje nesprávne, máte právo na ich opravu. Taktiež máte právo (na požiadanie v písomnej forme a s osobným podpisom raz za kalendárny rok a bezplatne) na získanie informácií od nás, okrem iného, ohľadom toho, ktoré osobné údaje spracovávame vo vzťahu k vám a prečo.

Súbory cookie
Keď si prezeráte túto stránku, je možné, že vo vašom počítači uložíme nejaké informácie vo forme „dočasného internetového súboru (tzv. cookie)“. Súbory cookie používajú mnohé webové stránky, aby umožnili návštevníkom získať prístup k určitým funkciám. Informácie uložené v súbore cookie sa dajú použiť aj na sledovanie správania používateľa na danej webovej stránke.

Existujú dva typy súborov cookie: prvý uloží súbor do vášho počítača na dlhšiu dobu a používa sa na určenie toho, či došlo v minulosti medzi vami a počítačom k nejakému kontaktu. Druhý typ sa nazýva „dočasný internetový súbor relácie“, pričom sa dočasne ukladá do pamäte počítača počas vašej návštevy stránky. Súbory cookie sa neukladajú do vášho prehliadača na dlhšiu dobu, ale sa odstránia, keď prehliadač zatvoríte.

Spoločnosť Volvo Group používa súbory cookie na zhromažďovanie štatistických údajov o návštevníkoch a na zaznamenávanie informácií o vašich prioritách počas prezerania webových stránok. Týmto spôsobom dúfame, že budeme pre našich návštevníkov schopní lepšie vyčleniť relevantné informácie.

Pokiaľ to nie je niekde výslovne uvedené inak, spoločnosť Volvo Group nikdy nepoužíva súbory cookie s cieľom zhromažďovať osobné údaje.

Ak nepríjmete používanie súborov cookie spoločnosti Volvo Group na našej webovej stránke, môžete nakonfigurovať svoj prehliadač na odmietnutie súborov cookie úpravou nastavení vášho prehliadača. To však znamená, že nemôžeme zaručiť to, že budú všetky funkcie našej webovej stránky fungovať podľa určenia.

Kontakt
V prípade, že máte otázky o vyššie uvedených častiach, neváhajte kontaktovať spoločnosť AB Volvo (publ) prostredníctvom našej kontaktnej stránky.

Január 2016