Construction Equipment Slovensko

Vyhlásenie ohľadom súborov cookies

Skupina Volvo Group používa súbory cookies, aby vám mohla poskytnúť maximum možností a lepšie prispôsobila svoje webstránky vašim potrebám a preferenciám. V tomto vyhlásení ohľadom súborov cookies je uvedených viacero informácií v súvislosti so súbormi cookies, ktoré sa používajú v rámci tejto webstránky, ako aj o spôsoboch, ako možno zmeniť nastavenia pre súbory cookies.

Ako uvádza titulok domovskej stránky, pokračovaním v prezeraní webstránky (napr. kliknutím na odkaz, obrázok alebo iný obsah na webstránke) súhlasíte s používaním súborov cookies v súlade s týmto vyhlásením ohľadom súborov cookies. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zmenou nastavení preferencií súborov cookies (pozri nižšie „Zmena nastavení súborov cookies“).

Viac informácií o tom, ako spoločnosť Volvo Group spracováva osobné údaje, ako aj o používaní súborov cookies a vašich právach ako osoby, ktorej sa údaje týkajú, nájdete v dokumente Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Volvo Group.

1. Informácie o súboroch cookie

Súbory cookies sú male textové súbory, ktoré webstránky ukladajú do vášho počítača alebo mobilného zariadenia.Nižšie nájdete viac informácií ohľadom rôznych typov súborov cookies. Úplný zoznam súborov cookies použitých v rámci tejto webstránky nájdete v nasledujúcej časti „Zoznam súborov cookies použitých v rámci tejto webstránky“.


Dočasné súbory cookies / trvalé súbory cookies

„Dočasný súbor cookie“ alebo „súbor cookie relácie“ sa dočasne uloží vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení počas relácie prehliadania a odstráni sa ihneď po zatvorení prehliadača. „Trvalý súbor cookie“ zostáva vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení po zatvorení prehliadača a pomocou neho je možné rozpoznať vás, keď sa vrátite na webstránku. Trvalý súbor cookie sa odstráni po uplynutí definovaného dátumu exspirácie.


First party cookies / Third party cookies

„First party cookies“ sú také súbory cookies, ktoré boli nastavené vami navštívenou webstránkou, pričom ich dokáže načítať iba príslušná webstránka. „Third party cookies“ ukladajú tretie strany počas vašej návštevy webstránky a používajú sa na postúpenie určitých informácií o vašej návšteve tretím stranám.

 

Potrebné súbory cookies / súbory cookies pre lepšie fungovanie

„Potrebné súbory cookies“ alebo „základné súbory cookies“ sa vyžadujú na správne fungovanie webstránky. „Súbory cookies pre lepšie fungovanie“ sa používajú na maximalizáciu možností prezerania, napr. ukladaním vašich preferencií. Potrebné súbory cookies a cookies pre lepšie fungovanie sa môžu ukladať do počítača alebo mobilného zariadenia používateľa bez toho, aby musel udeliť súhlas. Zablokovanie takýchto súborov cookies bude mať dopad na správne fungovanie webstránky alebo niektorých z jej komponentov.


Analytické súbory cookies / reklamné súbory cookies

„Analytické súbory cookies“ slúžia na zhromažďovanie informácií o spôsoboch používania webstránky s cieľom zlepšiť jej fungovanie. „Reklamné súbory cookies“ sa používajú na zhromažďovanie informácií o tom, aké stránky používatelia navštevujú, aby bolo možné prispôsobiť reklamy podľa ich osobných záujmov. Analytické a reklamné súbory cookies možno ukladať iba so súhlasom používateľa.

2. Zoznam súborov cookies
Kompletný zoznam súborov cookies použitých na tejto webstránke uvádzame nižšie:
Cookie Účel Vlastník Typ Uchovávanie
Súbor cookie na vyváženie záťaže Zlepšuje výkonnosť a spoľahlivosť webstránky First party cookie Potrebný cookie Relácia
Súbor cookie na kontrolu preferencií cookies Kontroluje súhlas s používaním cookies / preferencie First party cookie Súbor cookie pre lepšie fungovanie Neprerušené
Súbor cookie na kontrolu preferencií jednotky Pamätá si preferencie, resp. špecifikácie produktu (metrické alebo imperiálne jednotky) First party cookie Súbor cookie pre lepšie fungovanie Neprerušené
Súbor cookie na kontrolu preferencií jazyka Pamätá si nastavenia jazyka First party cookie Súbor cookie pre lepšie fungovanie Neprerušené
Súbor cookie na kontrolu pripojenia ASP.NET Sleduje jedinečný priradený identifikátor pri pripojení k aplikácii ASP.NET First party cookie Súbor cookie pre lepšie fungovanie Relácia
Súbor cookie na kontrolu prenosu údajov (ClickMap) Vizuálne meria prenos údajov Third party cookie Analytický súbor cookie Relácia
Súbory cookies na kontrolu použitého vybavenia (Mascus)
Ukladá preferencie používateľa, resp. použité vybavenie / zhromažďuje štatistické údaje
Third party cookie Súbor cookie pre lepšie fungovanie / analytický cookie Trvalý/relácia
Sledovacie súbory cookies (CMS Sitecore)
Identifikuje opakované návštevy toho istého používateľa
First party cookie Súbor cookie pre lepšie fungovanie / analytický cookie Trvalý/relácia
Súbory cookies služby Web Analytics (Adobe Analytics/Omniture) Sledujú vzorce navigácie používateľov
Third party cookie Analytický súbor cookie Trvalý/relácia
Súbory cookies služby Web Analytics (Google Analytics)
Sledujú vzorce navigácie používateľov
Third party cookie Analytický súbor cookie Trvalý/relácia
Súbor cookie služby Web Analytics (Hotjar)
Sledujú vzorce navigácie používateľov
Third party cookie Analytický súbor cookie Trvalý/relácia
Reklamné súbory cookies (Facebook Pixel/Connect)
Prezentácia relevantných reklám / meranie kampaní na sociálnych médiách
Third party cookie Reklamný súbor cookie Neprerušené
Reklamné súbory cookies (LinkedIn Pixel)
Prezentácia relevantných reklám / meranie kampaní na sociálnych médiách
Third party cookie Reklamný súbor cookie Neprerušené
Reklamné súbory cookies (Google DoubleClick)
Prezentácia relevantných reklám / meranie kampaní na sociálnych médiách
Third party cookie Reklamný súbor cookie Neprerušené
Reklamné súbory cookies (Adobe)
Prezentácia relevantných reklám / meranie kampaní na sociálnych médiách
Third party cookie Reklamný súbor cookie Neprerušené

Naša webstránka môže obsahovať iné/nepredpokladané súbory cookies, a to najmä tam, kde obsahuje tzv. vložené prvky: texty, dokumenty, obrázky alebo krátke videá, ktoré sú uložené u tretích strán, avšak zobrazujú sa na webstránke alebo prostredníctvom nej. Ak narazíte na nejaký súbor cookie, ktorý sa nenachádza v zozname vyššie, môžete nás kontaktovať na adrese groupinfo@volvo.com, prípadne sa obráťte priamo na tretiu stranu, ktorá vám poskytne viac informácií.

 

3. Zmena nastavení súborov cookies

Prostredníctvom nastavení prehliadača

V nastaveniach prehliadača môžete zobraziť a odstrániť súbory cookies z počítača, ako aj deaktivovať alebo zablokovať inštaláciu súborov cookies do vášho počítača.

Nižšie nájdete príslušné pokyny pre rôzne prehliadače:

Cookies v prehliadači Mozilla Firefox
Cookies v prehliadači Google Chrome
Cookies v prehliadači Internet Explorer
Cookies v prehliadači Safari

Ak používate mobilné zariadenie, ďalšie informácie nájdete v príručke k príslušnému zariadeniu.

Pripomíname, že treba osobitne prispôsobiť nastavenia každého zariadenia a prehliadača, ktorý používate.

Ak zablokujete inštaláciu súborov cookies do počítača, nedokážeme zaručiť správne fungovanie našej webstránky alebo niektorých z jej komponentov.

4. Budúce zmeny
Toto vyhlásenie môžeme občas pozmeniť v dôsledku zmien na webstránke alebo v platných predpisoch. Najnovšiu verziu vyhlásenia o súboroch cookies nájdete vždy na webstránke.

5. Ďalšie otázky

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky alebo pripomienky ohľadom používania súborov cookies na tejto webstránke, prípade všeobecné otázky na skupinu Volvo Group, kontaktujte nás na adrese groupinfo@volvo.com.

 

Február 2019