Construction Equipment Slovensko

Slovak Equipment Request

Vaša požiadavka je pre nás veľmi dôležitá. Zaručujeme Vám, že Vašu požiadavku spracujeme rýchlo a zodpovedajúcim spôsobom. Vašu požiadavku odošleme predajcovi vo Vašom regióne, ktorý je pripravený vyjsť v ústrety Vašim potrebám.

Požiadavka na dielce

Vaša požiadavka je pre nás veľmi dôležitá. Zaručujeme Vám, že Vašu požiadavku spracujeme rýchlo a zodpovedajúcim spôsobom. Vašu požiadavku odošleme predajcovi vo Vašom regióne, ktorý je pripravený vyjsť v ústrety Vašim potrebám.

Všeobecnú otázku

Pri odosielaní otázok alebo komentárov predajcovi Volvo vo Vašom regióne uveďte nasledovné informácie.

Žiadosť o prídavné zariadenia

Vaša požiadavka je pre nás veľmi dôležitá. Zaručujeme Vám, že Vašu požiadavku spracujeme rýchlo a zodpovedajúcim spôsobom. Vašu požiadavku odošleme predajcovi vo Vašom regióne, ktorý je pripravený vyjsť v ústrety Vašim potrebám.
Slovak SK-SKTento formulár zhromažďuje údaje, ktoré ste uviedli vyššie, aby sme vám mohli pomôcť s vašou požiadavkou. Poskytnutím vašich údajov spoločnosti Volvo Construction Equipment AB („Volvo CE“) súhlasíte s tým, aby sme vás kontaktovali my alebo náš ustanovený distribútor vo vašej krajine („predajca“). Spoločnosť Volvo CE zdieľa informácie, ktoré zadáte prostredníctvom tohto formulára, priamo s príslušným predajcom. Predajca spracuje vaše osobné údaje vo vlastnom mene a na vlastný účet a spoločnosť Volvo CE nepreberá žiadnu zodpovednosť za spracovanie vašich osobných údajov predajcom. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov získate od príslušného predajcu, ktorému ste adresovali svoju požiadavku, alebo ktorý vás kontaktoval s odpoveďou na vašu požiadavku.

Spoločnosť Volvo CE je správcom pri prenose vašich osobných údajov na predajcu a je zodpovedný za toto spracovanie (prenos) v súlade s GDPR. Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Volvo uvedené pod odkazom nižšie, sa vzťahujú na toto spracovanie s jedinou zmenou, ktorou je skutočnosť, že správcom je spoločnosť Volvo CE. Účelom spracovania vašich osobných údajov spoločnosťou Volvo CE je uľahčiť vám možnosť zadávania požiadaviek príslušným predajcom. Prenos vašich osobných údajov spoločnosťou Volvo CE na predajcu je založený na legitímnom záujme spoločnosti Volvo CE. Spoločnosť Volvo CE môže previesť vaše osobné údaje na predajcov v krajinách mimo územia EÚ/EHP, v ktorých Európska komisia nemá právomoc poskytovať primeranú úroveň ochrany. Takýto prenos mimo územia EÚ/EHP sa uskutoční, aby spoločnosť Volvo CE splnila svoje dohody s predajcami, na základe ktorých zasiela vaše požiadavky priamo príslušnému predajcovi. Tento presun sa uskutočňuje vo vašom záujme o komunikáciu s príslušným predajcom, ktorému ste adresovali svoju požiadavku.

Príslušný predajca môže vaše osobné údaje spracovať na nasledujúce účely:

  • Kontaktovanie za účelom poskytnutia odpovede na vašu požiadavku
  • Uloženie vašich údajov na sledovanie výsledku vybavenia vašej požiadavky
  • Zasielanie marketingových informácií e-mailom, ak ste sa rozhodli pre e-mailový marketing

Predajca je zodpovedný za spracovanie vašich osobných údajov a za poskytnutie ďalších informácií v súlade s GDPR alebo inými platnými zákonmi o ochrane osobných údajov.

Odoslaním tohto formulára sa môže história vášho prehliadania skombinovať s údajmi v tomto formulári, aby spoločnosť Volvo mohla porozumieť vašej návšteve a zlepšiť svoje služby pre budúcich návštevníkov svojich webových stránok. Ďalšie informácie o súboroch cookies nájdete na našej webovej stránke
Vyhlásenie o súboroch cookies.
reCAPTCHA helps prevent automated form spam.
The submit button will be disabled until you complete the CAPTCHA.