Construction Equipment Slovensko
Kompaktný nakladač s prídavným zariadením Volvo

Prídavné zariadenia kompaktných kolesových nakladačov

Lopaty nakladača

Lopaty nakladača

Široký sortiment lopát nakladačov, ktoré možno použiť pri rôznych podmienkach pôdy a pre všetky úlohy spojené s manipuláciou, nakladaním a prepravou, vyrovnávaním či razením tunela.

Univerzálna lopata

Široká škála lopát na hlinu pre rýpanie v ťažkých podmienkach zeminy. Má dno lopaty s krátkou dĺžkou, aby sa maximalizovala vylamovacia sila lopaty.

Dostupné pre: L20F, L25F, L30G, L35G, L45H, L50H

Podrobnosti

Viacúčelová lopata

Viacúčelová lopata je ideálna na rôzne práce pri manipulácii s materiálom. Operátor môže otvoriť lopatu s presnejšou kontrolou a umiestnením nákladu. Má hladké okraje na triedenie a odhŕňanie.

Dostupné pre: L20F, L25F, L30G, L35G, L45H, L50H

Podrobnosti

Lopata s vysokým naklápaním

Lopata je určená na manipuláciu s materiálmi s nízkou hustotou, ako sú uhlie, koks a drevná štiepka. Vzhľadom na to, že sa vyklápa cez špeciálny rám, výrazne sa zvyšuje výška vykladania, aby sa vyčistili boky a násypníky nákladných vozidiel. Výnimočná vyklápacia výška pre vysoké nákladné vozidlá a kontajnery.

Dostupné pre: L30G, L35G, L45H, L50H

Podrobnosti

Lopata s bočným vyklápaním

Lopata s bočným vyklápaním na všeobecné použitie je ideálna pre rôzne aplikácie, ako je výstavba tunelov, budovanie protipovodňových hrádzí a plnenie výkopov. Lopata umožňuje hydraulické kĺbové nakláňanie do strany pre dávkovanie výplňových materiálov do výkopu alebo nakladanie nákladného vozidla v obmedzených priestoroch. Pri plnení výkopov nie sú potrebné žiadne zložité manévre (menej časovo náročné), čo je ideálne pri prevádzke na preplnených staveniskách.

Dostupné pre: L20F, L25F, L30G, L35G, L45H, L50H

Podrobnosti

Nivelačná lopata

Nivelačná lopata je lopata s dlhým plochým dnom. Je určená na zemné práce, ako je odstraňovanie vrchnej vrstvy pôdy, odhŕňanie v malom rozsahu, terénne úpravy a vyrovnanie výplne. Brit je k dispozícii na zadnej strane a slúži ako nivelačný nástroj, keď stroj pracuje v reverznej polohe.

Dostupné pre: L20F, L25F, L30G, L35G

Podrobnosti

Lopata s pridržiavačom

Lopata s pridržiavačom je určená na použitie v priemysle recyklácie na nakládku konárov, lístia, záhradného odpadu a tiež neskladných materiálov. Lopata je vybavená jedným pridržiavačom ovládaným 2 hydraulickými valcami.

Dostupné pre: L30G, L35G, L45H, L50H

Podrobnosti

Lopata na triedenie kameňov

Lopata na triedenie kameňov je ideálna pre vykopávanie skál, presievanie hliny, čistenie kameňov z polí a odstraňovanie sute zo stavenísk. Kamene a skaly sa zachytia, zatiaľ čo stroj kope.

Dostupné pre: L25F, L30G, L35G, L45H, L50H

Podrobnosti
Kompaktný nakladač s prídavným zariadením Volvo

Lopata na šrot

Lopata na šrot je určená na ľahkú manipuláciu celej rady ťažko manipulovateľných materiálov v priemyselných aplikáciách alebo na stavenisku. Je ideálnym nástrojom na prácu s neskladnými materiálmi nepravidelných tvarov. Lopata je vybavená 2 hornými pridržiavačmi ovládanými hydraulickými valcami.

Dostupné pre: L45H, L50H

Lopata na odpad

Lopaty na odpad od spoločnosti Volvo sú lopaty na ľahký materiál pre vysoké zaťaženie, ktoré sa používajú pri recyklačných aplikáciách, ako je napr. manipulácia s odpadovým materiálom, komunálnym odpadom a iným odpadovým materiálom s nízkou hustotou.

Dostupné pre: L30G, L35G, L45H, L50H

Podrobnosti

Vyhlásenie

Dizajn prídavných zariadení sa môže líšiť v závislosti od konkrétneho modelu stroja.

Vyhľadávač predajcov Volvo – prídavné zariadenia
Získanie kontaktu

Chcete si niečo objednať alebo sa dozvedieť viac? Pošlite nám správu.

Získanie kontaktu