Construction Equipment Slovensko
Minirýpadlo s prídavným zariadením Volvo

Prídavné zariadenia kompaktných rýpadiel

Lopaty

Dokonalá partia

Široký sortiment lopát, ktoré možno použiť pri rôznych podmienkach pôdy a pre všetky úlohy spojené s hĺbením výkopov, manipuláciou.

Lopata na všeobecné použitie – univerzálna hrana

Lopaty na všeobecné použitie sú určené na použitie v najrôznejších podmienkach zemín pre všetky výkopové práce. Zvládajú prácu s materiálmi, ako je hlina, íl, piesok a bahno, ako aj tuhšie zeminy so štrkom a kameňmi. Majú zosilnený brit a zvárané odieracie pásy, aby prekonali tvrdé a husté materiály a odolávali opotrebovaniu lopaty.

Dostupné pre: EC35D, EC60E, ECR35D, ECR40D, ECR50D, ECR58D, ECR88D, EW60E

Podrobnosti

Lopata na všeobecné použitie GPX – priebojná hrana

Táto lopata je určená na univerzálne použitie pre väčšinu aplikácií spojených s kopaním. Spracováva materiál, akým je zem, íl, piesok a hlina, ale aj skalnatý materiál, ktorý tvorí štrk, kamene a malé až stredne veľké skaly. Oceľ s vysokou pevnosťou v ťahu sa používa na miestach, kde dochádza k vysokému opotrebeniu. Ide najmä o predné a bočné brity a tiež v ďalšie kritické zóny.

Dostupné pre: EC35D, EC60E, ECR25D, ECR35D, ECR40D, ECR50D, ECR58D, ECR88D, EW60E

Podrobnosti

Pevná svahovacia lopata

Predné hĺbkové lopaty sú určené pre práce súvisiace s terénnymi úpravami, čistením priekop, niveláciou, dokončovaním práce a zasypávaním. Majú vypúšťacie otvory kvôli zníženiu hmotnosti a ľahkého uvoľnenia materiálu počas prevádzky. Vnútorné výstužné dosky dávajú lopate väčšiu pevnosť a tuhosť, rovnako ako aj skrutka na brite, ktorá je reverzibilná.

Dostupné pre:

Podrobnosti

Predná hĺbková lopata s možnosťou nakláňania

Predné hĺbkové lopaty sú určené pre práce súvisiace s terénnymi úpravami, čistením priekop, niveláciou, dokončovaním práce a zasypávaním. Predná hĺbková lopata s možnosťou nakláňania je veľmi flexibilným a univerzálnym riešením a je navrhnutá tak, aby sa bočne nakláňala v oboch smeroch. Funkcia nakláňania uľahčuje čistenie a zarovnanie pozdĺž priekop a brehov jednoduchým spôsobom a umožňuje stroju pracovať paralelne k priekope. 45-stupňová funkcia nakláňania v oboch smeroch umožňuje nakláňanie lopaty v priebehu celého pracovného procesu.

Dostupné pre: EC60E, ECR50D, ECR58D, EW60E

Podrobnosti

Nivelačná lopata TGX – priebojná hrana

Nivelačná lopata bola optimalizovaná na použitie s vyklápacím rotátorom a navrhnutá na presné a precízne výkopové práce, krajinné úpravy, dokončovacie práce, čistenie priekop, niveláciu, zasypávanie a svahové práce. Hranaté rohy umožňujú lopate pracovať v tesnej blízkosti objektov. Plná lopata sa ľahko otáča bez akéhokoľvek vysypania materiálu. Oceľ s vysokou pevnosťou v ťahu sa používa na miestach, kde dochádza k vysokému opotrebeniu. Ide najmä o predné a bočné brity a tiež v ďalšie kritické zóny.

Dostupné pre: EC35D, EC60E, ECR25D, ECR35D, ECR40D, ECR50D, ECR58D, ECR88D, EW60E

Podrobnosti

Káblová lopata CAX – priebojná hrana

Navrhnutá na prácu v úzkych priekopách a bežné používanie pri pokladaní káblov. Dlhý profil lopaty umožňuje pracovať v blízkosti potrubia a káblov a iných materiálov. Oceľ s vysokou pevnosťou v ťahu sa používa na miestach, kde dochádza k vysokému opotrebeniu. Ide najmä o predné a bočné brity a tiež v ďalšie kritické zóny.

Dostupné pre: EC35D, EC60E, ECR25D, ECR35D, ECR40D, ECR50D, ECR58D, ECR88D, EW60E

Podrobnosti
Vyhľadávač predajcov Volvo – prídavné zariadenia
Získanie kontaktu

Chcete si niečo objednať alebo sa dozvedieť viac? Pošlite nám správu.

Získanie kontaktu