Construction Equipment Slovensko

Volvo Services: spojenie inteligentnej techniky s podnikateľskými riešeniami

Spoločnosť Volvo Construction Equipment odhaľuje nový prístup k jej rozsiahlemu portfóliu služieb a riešení.

Predstavujeme Volvo Services (služby Volvo), rozsiahle portfólio ponúk na výrobky a služby, ktoré sú určené novým aj existujúcim zákazníkom spoločnosti Volvo. Portfólio poskytuje väčšiu zrozumiteľnosť oboch sortimentov ponúk, ako aj hodnoty, ktorú prinášajú prevádzkovej činnosti zákazníkov. Volvo Services nedopĺňajú len stroje Volvo, ale sú aj odpoveďou na potreby zákazníkov – či už ide o nákup nového výrobku alebo kompletného balíka riešení, ktorý im pomôže pri podnikaní.

Všetci zákazníci spoločnosti Volvo majú prístup ku kombinovaným odborným znalostiam globálnej siete predajcov, celodennému popredajnému servisu, špičkovej disponibilite dielov a rozsiahlym zárukám. Navyše s väčšími strojmi môžu zákazníci ťažiť z výhod systému CareTrack – telematického systému od spoločnosti Volvo, ktorý poskytuje najpodstatnejšie informácie, ako napr. strojové hodiny a poloha. Je to základ všetkého, čo Volvo Services ponúkajú a čo sa dodáva s každý strojom Volvo.

Prepracované portfólio

Aby bola ponuka služieb zrozumiteľnejšia, spoločnosť Volvo ich rozdelila do deviatich kategórií:

  • Doba prevádzkyschopnosti
  • Úspora paliva
  • Produktivita
  • Bezpečnosť
  • Služby New Life
  • Originálne diely Volvo
  • Prídavné zariadenia Volvo
  • Financie
  • Prenájom

Nové portfólio uľahčuje zákazníkom výber kombinácie služieb, ktoré ich podnikaniu prinášajú pridanú hodnotu. Tie možno zabaliť do jednej prispôsobiteľnej dohody – tzv. dohode o službách Volvo.

Inteligentné riešenia

Služby doby prevádzkyschopnosti preukázateľne znižujú náklady na opravy a neplánované prestoje stroja, čím zákazníkom pomáhajú udržať svoje stroje a firmy v chode. S využitím inovatívnej technológie predajcovia Volvo na diaľku monitorujú stroje zákazníkov. Akékoľvek problémy je možné diagnostikovať včas a prijať nápravné opatrenia pre udržateľné riešenie. S najnovším softvérom môžu zákazníci ďalej pracovať vďaka plánovanému servisu a flexibilným možnostiam údržby a opravy, ktoré sú určené na maximalizáciu doby prevádzkyschopnosti a zníženie nákladov na opravy.

V rámci služieb úspory paliva je k dispozícii široká paleta správ týkajúcich sa poradenstva a paliva, ktoré znižujú prevádzkové náklady nových aj existujúcich strojov Volvo. S informáciami o stroji poruke môžu zákazníci zaviesť do praxe nápravné opatrenia, ako napr. školenia operátorov na zlepšenie pracovných postupov a zaistenie dlhodobej úspory paliva.

Služby produktivity zahŕňajú množstvo pokrokových riešení na zlepšenie a udržanie produktivity na stavenisku. Správanie operátora, usporiadanie staveniska a konfigurácia stroja – to je len niekoľko z mnohých faktorov v rámci služieb produktivity, ktoré možno vylepšiť, a zvýšiť tak produktivitu. Zákazníci si môžu vybrať z rôznych voliteľných možností stroja, asistenských riešení a školiacich balíkov na zlepšenie výkonu svojho existujúceho strojového parku Volvo, ktoré im pomôžu vykonať viac úloh a zarobiť viac.

Bezpečnosť je zabudovaná do každého konštrukčného prvku strojov Volvo. Služby bezpečnosti ponúkajú širokú škálu funkcií, ktoré pomáhajú znižovať riziko nehôd, prestojov a neočakávaných nákladov. Vízia nulového počtu nehôd demonštruje náš záväzok ohľadom bezpečnosti všetkých členov personálu a vybavenia. Tým sa zaistí, že zamestnanci dokončia prácu a bezpečne sa vrátia domov.

Volvo je výrobca, ale aj partner

Spoločnosť Volvo rozumie, že kupovanie nového stroja nemusí byť tým najlepším riešením pre každého zákazníka. So službami New Life Services si môžu zákazníci spoločnosti Volvo vybrať zo širokej palety riešení – od výrobcom namontovaných komponentov až po generálnu opravu stroja. Patria sem aj flexibilné zákazkové balíky, ktoré stroje Volvo dostanú späť do najlepšej kondície. So službami New Life Services možno ťažko pracujúce stroje Volvo uviesť do pôvodného stavu, aký si zaslúžia. Optimalizuje sa tak investičná hodnota a celkové náklady na vlastníctvo.

Originálne diely Volvo prešli rozsiahlym testovaním, aby sa zaistil najvyšší štandard produktivity a doby prevádzkyschopnosti. Paleta dostupných dielov, na ktoré sa vzťahuje záruka Volvo, pomáhajú zákazníkom chrániť ich investíciu, predĺžiť životný cyklus stroja a garantovať dlhodobý výkon.

Zo širokého sortimentu prídavných zariadení Volvo si môžu zákazníci spoločnosti Volvo vybrať to, ktoré sa im najviac hodí na maximálne využitie svojho stroja. Pretože každý diel je rovnako dôležitý ako ďalší, široký sortiment prídavných zariadení je účelný pre stroje Volvo, vďaka čomu je stroj bezpečný a spoľahlivý so zlepšenými dobami cyklu, úsporou paliva a nižšími nákladmi na vlastníctvo.

Finančná flexibilita

Volvo pozná firemné financie a jeho špecializovaný tím expertov s oduševnením pomáha zákazníkom uspieť. Finančné služby ponúkajú finančné a poistné riešenia na ochranu a rast firiem zákazníkov. Od jedného stroja až po celý strojový park – finančné služby ponúkajú zákazkové platobné schémy šité na mieru individuálnym prioritám.

Flexibilita je logika, ktorá stojí za službami prenájmu vyvinutými s cieľom podporovať zákazníkov, ktorí si tak môžu nájsť najvhodnejšie dočasné riešenie. Či už ide o jeden stroj alebo celý vozový park, Volvo dokáže prispôsobiť balík prenájmu tak, že každá úloha bude dokončená včas a bez prekročenia rozpočtu. Zabezpečenie kvality a podpora údržby sa dodáva ako štandard, a s odborným poradenstvom od predajcov Volvo si môžu byť zákazníci istí, že vždy dostanú to, čo potrebujú.