Construction Equipment Slovensko

Volvo P4820D: z mesta do medzimesta

Nový, kompaktný stroj P4820D ABG obsahuje funkcie, ktoré možno často vidieť u veľkých asfaltovacích strojov Volvo. Vďaka týmto funkciám dokáže vykonať malé práce v rámci mesta, ako aj väčšie medzimestské projekty. Vďaka šírkam asfaltovania od 2 m do 6,5 m ide o kompaktný stroj s veľkým potenciálom.

Volvo P4820D: z mesta do medzimesta

Nový stroj P4820D ABG od spoločnosti Volvo Construction Equipment je mimoriadne univerzálny asfaltovací stroj, ktorý dokáže vykonať väčšinu aplikácií, či už ide o asfaltovanie chodníkov, parkovísk, súkromných ciest, mestských či medzimestských ciest, štrkových vozoviek, štátnych ciest, ba dokonca diaľnic. P4820D ABG je ľahko ovládateľný a využíva najnovšiu pokročilú technológiu asfaltovania, vďaka čomu je dokonalý na vykonanie rozličných úloh.

Kompaktné rozmery stroja P4820D ABG umožňujú prepravu iného zariadenia na tom istom vozidle. Ak chcete získať nižšiu prepravnú výšku, strechu a výfukové potrubie možno ľahko zvýšiť a znížiť, čím sa zabráni vychýleniu pri preprave po mostoch či v tuneloch po ceste na stavenisko.

Veľký násypník poskytuje neprerušovanú dodávku materiálu, čo umožňuje pohyb asfaltovacieho stroja konštantnou rýchlosťou a redukuje zastavenia a naštartovania na dosiahnutie hladšieho povrchu.Hydraulická predná zástera pomáha pri vyprázdňovaní prednej oblasti násypníka s cieľom zabrániť rozliatiu a manuálnemu čisteniu.

Kvôli zvýšeniu spoľahlivosti bola odolná konštrukcia s dlhým podvozkom Volvo na stroji P4820D ABG s automatickým systémom napínania pásov vylepšená. Priskrutkovaná gumená pásová podložka v novom štýle s doživotne namazanou pásovou reťazou poskytuje v porovnaní s konkurenčnými značkami lepší kontakt so zemou.

Jednoduché ovládanie
Pokročilý systém Electronic Paver Management (EPM) optimalizuje asfaltovací stroj pre špecifické aplikácie a zvyšuje celkovú kontrolu nad stroja, vďaka čomu sa operátori môžu sústrediť na prácu. Funkcia správy nastavení stroja P4820D ABG umožňuje operátorom uložiť vlastné nastavenia pre jednotlivé projekty, čím sa dosiahne konzistentná kvalita v rámci každej práce. Pri podobných asfaltovacích projektoch dokáže operátor vyvolať uložené parametre v rámci EPM 3, čo zjednoduší úvodné nastavenie stroja na rýchle začatie asfaltovania. Po začatí asfaltovania možno vykonať jemné doladenie s cieľom optimalizovať výkon a produktivitu.

Operátor má úplnú, nesťaženú viditeľnosť na okolie asfaltovacieho stroja, násypník, kanálový vrták a hladidlo na dosiahnutie jasnejšieho rozhľadu a zvýšenie výkonu a kvality asfaltovania. Pohodlná kontrolná oblasť znižuje únavu operátora pri dlhších činnostiach vyžadujúcich väčšie sústredenie, kým rovná plošina znižuje riziko zakopnutia. Protišmyková podlahová platňa a rukoväte poskytujú stabilitu pri prechádzaní okolo stroja.

Vyasfaltujte si cestu k úspore paliva
Spoločnosť Volvo disponuje jedinečnou technológiou, ktorá znižuje spotrebu paliva a zvyšuje efektívnosť stroja. Motory Stage IV a Stage IIIA spoločnosti Volvo sú výkonné a efektívne, skonštruované na zníženie spotreby paliva a zvýšenie produktivity. Nový elektronický inteligentný systém Volvo disponuje režimom Eco, ktorý je spárovaný s výstupom motora počas asfaltovania, a takým spôsobom predlžuje životnosť motora a komponentov. Režim Eco dokáže znížiť spotrebu paliva o 30 % na dosiahnutie efektívnejšieho a úspornejšieho asfaltovania, kým systém EPM 3 monitoruje priemernú spotrebu paliva, zobrazuje denné využitie paliva a zvyšný dobu chodu na palivo.

Všetky asfaltovacie stroje Volvo sú skonštruované tak, aby vydávali značne nižšie úrovne hluku. Režim Eco spáruje výstup motora so skutočnou potrebou, čím zníži úrovne hluku ešte viac. Táto funkcia je užitočná najmä v mestskom prostredí alebo v obývaných oblastiach, kde sa vyžaduje obmedzenie hluku. Hydraulicky poháňaný, elektronicky ovládaný vetrák chladiča podľa potreby reguluje svoju rýchlosť, výsledkom čoho je zníženie spotreby paliva a ešte nižšie úrovne hluku.

Hydraulický systém asfaltovacieho stroja zodpovedá motoru Volvo tak, aby poskytoval vysoký výkon, nízku spotrebu paliva, nízke úrovne emisií a hluku. Inteligentné riadenie otáčok motora nevedie len k vysoko efektívnemu stroju, ale tiež udržiava množstvo záložnej energie na ľahké zvládnutie najnáročnejších aplikácií. Hydraulický systém generuje rovnako silný výkon, pričom spotrebuje menej paliva.

Šesť štandardných LED pracovných svetiel pomáha pri prevádzke v podmienkach so slabým svetlom. Dve svetlá svietia dopredu, dve osvetľujú oblasť za strojom a dve ďalšie bočné svetlá zvyšujú viditeľnosť a výkon. Nastavenie svetiel možno voliteľne zvýšiť pomocou až 10 LED svetiel alebo balónových lámp.

Prvotriedne hladidlá
Hladidlá Volvo sú skonštruované tak, aby poskytovali najlepšiu kvalitu, rovnomernosť a hladkosť asfaltovania. Vďaka univerzálnym a efektívnym asfaltovacím šírkam veľkosti až 6,5 metra dokážu tieto prvotriedne hladidlá zvládať širokú škálu materiálov. A vďaka dosiahnutiu maximálneho stupňa predbežného zhutňovania dochádza k výraznému zníženiu potreby valcovania.

Dve riadiace jednotky namontované na hladidlách poskytujú operátorom ľahký prístup k hladidlu a nastaveniam prispôsobenia. Riadiaca jednotka hladidla (SCU) umožňuje operátorovi ľahko ovládať funkcie hladidla a tok materiálu. Novo navrhnutá jednotka SCU je flexibilná a možno ju otočiť akýmkoľvek smerom, ako aj presunúť nahor či nadol kvôli ľahšiemu použitiu pre operátora.

Personál pre asfaltovanie dokáže splniť rôzne požiadavky staveniska vďaka rýchloupínaciemu systému od spoločnosti Volvo, ktorý umožňuje v priebehu niekoľkých minút pridať (alebo odstrániť) prídavné diely, a to bez potreby použitia akýchkoľvek špeciálnych nástrojov. Hladidlá Volvo majú štyri vodiace trubice pre každý hydraulický prídavný diel. Pevné trubice spolupracujú a zabraňujú tak ohnutiu prídavných dielov hladidiel pri vystavení vysokým silám. Vďaka tomu sa vytvorí konzistentný, rovnomerne zhutnený hladký povrch.

Navádzacie lišty hladidla možno na dosiahnutie lepšieho výkonu a hladšieho povrchu elektricky zahriať. Kompletne spevnená navádzacia lišta výrazne predlžuje životnosť komponentu. Navádzacie lišty možno ľahko vymeniť, čím sa zvýši doba prevádzky a zachováva sa efektívnosť predbežného zhutňovania.

Špičkový servis
S cieľom udržať efektivitu strojov a zvýšiť ich životnosť poskytuje spoločnosť Volvo množstvo funkcií, ktoré predlžujú životnosť komponentov, pre pravidelné, rýchle a ľahké vykonanie servisu. EPM 3 dokáže zobraziť automatický riadiaci systém, ktorý upozorní operátora na vykonanie potrebnej či plánovanej údržby. Upozorní operátorov na bežné servisné potreby, denné kontroly, požiadavky dlhšieho intervalu servisu a akúkoľvek oneskorenú údržbu. Systém uchováva informácie a záznam servisnej histórie. Okrem toho informačný systém stroja MATRIS na palube podporuje optimálnu prevádzku prostredníctvom sledovania charakteristík činností a identifikácie príležitostí na zlepšenie – výsledkom čoho je lepšia úspora a zníženie opotrebovania. Prostredníctvom tohto nástroja dokážu predajcovia spoločnosti Volvo poskytnúť odbornú analýzu prevádzkovej činnosti stroja.

Vylepšený servisný prístup z plošiny poskytuje ľahkú údržbu, znižuje dobu prestojov a minimalizuje prevádzkové náklady. Kompletnú bežnú dennú údržbu a doplnenie paliva možno z plošiny vykonať rýchlo, čím sa šetrí čas aj námaha operátorov.

Hlavné špecifikácie:
p4820d-specs-skKoniec.

Ďalšie informácie nájdete na: www.volvoce.com/press

Alebo kontaktujte:
Thorsten Poszwa
Riaditeľ, oddelenie externej komunikácie
Volvo Construction Equipment
Medzinár. tel. č.: +32 490 65 96 68
E-mail: thorsten.poszwa@volvo.com
Twitter: http://twitter.com/VolvoCEGlobal

Brian O'Sullivan
SE10
Londýn
Medzinár. tel. č.: +44 77 333 50307
E-mail: osullivan@se10.com