Construction Equipment Slovensko

Predaj spoločnosti Volvo CE stúpol v treťom kvartáli o 34 %

Nárast podielov na trhu a výrazné oživenie v Ázii a Rusku pomohli spoločnosti Volvo Construction Equipment zvýšiť v treťom kvartáli 2017 svoju výkonnosť.

Nárast podielov na trhu v kľúčových segmentoch v kombinácii s dobrou kontrolou nákladov a rastúcim dopytom na väčšine trhov pomohli spoločnosti Volvo Construction Equipment (Volvo CE) zaznamenať výnimočne silný tretí kvartál 2017. Vďaka tomu sa za dané obdobie zvýšil objem predaja o 34 %, objem objednávok o 45 % a objem dodávok o 48 %, ako aj výrazné zvýšenie ziskovosti.

Čisté tržby sa po úprave pohybov meny zvýšili v treťom kvartáli o 34 % na 15,091 milióna švédskych korún (11,539). Výrazne sa zvýšil aj prevádzkový príjem o 237 % na 2,024 milióna švédskych korún zo 601 miliónov za príslušné obdobie v roku 2016. Predstavuje to výrazné zvýšenie prevádzkovej marže na 13,4 % (5,2 %). Ziskovosť pozitívne ovplyvnil vyšší predaj, lepšie využívanie kapacít v priemyselnom systéme a zisk z predaja obchodných zastúpení spoločnosti Volvo CE vo Veľkej Británii.

Čistý príjem objednávok v treťom kvartáli sa zvýšil o 45 % v porovnaní s tým istým kvartálom v roku 2016. Tento nárast bol z veľkej časti dôsledkom väčšieho dopytu v Číne, ako aj rasu na ostatných Ázijských trhoch a v Rusku. Dodávky sa zvýšilo o 48 % na 14 431 strojov. 

Vývoj na trhu

Do konca augusta rástol európsky trh o 15 % v dôsledku rastu v Spojenom kráľovstve, Francúzsku a Taliansku. Nemecký trh je mierne nad úrovňou z minulého roka, kým obnovujúci sa Ruský trh narástol o 101 %. Severná Amerika zaznamenala vďaka zvýšenému dopytu po rýpadlách, kompaktných aj väčších univerzálnych, rast o 7 %. Južná Amerika zaznamenala rast o 6 % oproti minulému roku, no ostáva na veľmi nízkych úrovniach. V Ázii (okrem Číny) Bol celkový objem na trhu o 12 % väčší v porovnaní s minulým rokom vďaka pretrvávajúcemu rastu v Indii a Indonézii v dôsledku obnovujúceho sa ťažobného sektora. Čínsky trh zaznamenal oproti minulému roku nárast o 74 % vďaka výraznému dopytu po rýpadlách a kolesových nakladačoch.

„Ide o obzvlášť vysoký nárast. Spoločnosť Volvo CE dokázala dobre reagovať na rastúci dopyt nárastom 48 %, a zároveň výraznou mierou zvýšila ziskovosť,“ komentuje Martin Weissburg, prezident spoločnosti Volvo Construction Equipment. „Okrem toho sme pokračovali v zvyšovaní podielu na trhu v rámci našich produktov a posilňovaní pozície na trhu.“

Počas kvartálu vyrobila spoločnosť Volvo CE svoje 75 000. kĺbové nákladné vozidlo. Vyrobili sme viac ako polovicu kĺbových nákladných vozidiel, ktoré boli kedy vyrobené, a na celom svete sa pravidelne používa približne 50 000 kĺbových nákladných vozidiel Volvo.

Tabuľka 1

Volvo Construction Equipment, čisté tržby pre trhovú oblasť, v miliónoch švédskych korún (SEK).

Čisté tržby podľa trhovej oblasti Tretí kvartál Prvých deväť mesiacov
mil. SEK 2017 2016 2017 2016
Európa 5,179 4,583 17,639 14,846
Severná Amerika 3,013 2,476 9.736 8,258
Južná Amerika 464 400 1,263 955
Ázia 5,483 3,423 18,127 11,588
Ostatné trhy 952 657 2,999 1,973
Celkom 15,091 11,539 49,764 37,620