Construction Equipment Slovensko

Systém Co-Pilot od spoločnosti Volvo zaisťuje presný a užitočný výkon

Tento interaktívny displej s inteligentným dizajnom od spoločnosti Volvo Construction Equipment poskytuje prehľad o prevádzke vybraných strojných zariadení Volvo v reálnom čase, čím zabezpečuje najvyšší štandard efektivity a presnosti pri akejkoľvek aplikácii.

Systém Co-Pilot od spoločnosti Volvo zaisťuje presný a užitočný výkon

Spoločnosť Volvo Construction Equipment vyvinula systém Volvo Co-Pilot – špičkový kabínový displej pre vybrané strojné zariadenia Volvo. Dotyková obrazovka s vysokým rozlíšením je partnerom pracovníka obsluhy v kabíne, ktorý mu poskytuje neobmedzený prístup ku všetkým integrovaným funkciám potrebným na uvoľnenie plného výkonnostného potenciálu strojného zariadenia Volvo. Displej s 10-palcovou uhlopriečkou, ktorý je špičkou v príslušnom odvetví, poskytuje širokú paletu riešení pre produktivitu, efektivitu vo využití paliva, bezporuchovú prevádzku a bezpečnosť, a pre pracovníka obsluhy a vlastníka zariadenia je zdrojom všetkých informácií potrebných na zaistenie vysoko produktívnej a rentabilnej prevádzky.

Udržiavajte produkciu v behu
Či už ide o zhutňovanie asfaltu, výkopové práce alebo nakladanie ťažkého materiálu, systém Volvo Co-Pilot poskytuje bezkonkurenčnú ovládateľnosť, čím zaisťuje maximálnu presnosť a bezporuchovú prevádzku naprieč širokou paletou aplikácií a strojných zariadení. Systém Volvo Co-Pilot to však sám nedokáže. Tento interaktívny displej pracuje súčasne so systémom Volvo Assist, ktorý zatiaľ pozostáva z funkcií Load Assist pre kolesové nakladače, Dig Assist pre rýpadlá, Compact Assist pre zhutňovače asfaltu a Pave Assist pre asfaltovacie stroje. Systém Volvo Co-Pilot je navrhnutý tak, aby plynule fungoval pri každej aplikácii a poskytoval prevádzkové údaje v reálnom čase, a tak pre pracovníka obsluhy vytváral responzívne, harmonické a efektívne pracovné prostredie.

Pri používaní systému Volvo Co-Pilot má pracovník obsluhy prístup ku všetkým zjednoteným funkciám systému Volvo Assist, ktorý je od výroby montovaný do vybraných kolesových nakladačov, rýpadiel, zhutňovačov asfaltu a asfaltovacích strojov Volvo. S informáciami o stroji, pracovnej úlohe a materiáli na dosah ruky môžu pracovníci obsluhy vykonať viac práce na liter paliva, čo maximalizuje efektivitu vo využití paliva a produktivitu.

Okrem garantovania presného výkonu je tento displej do náročných podmienok navrhnutý tak, aby udržiaval produkciu v behu pri maximálnej kapacite. Bez ohľadu na charakter príslušnej pracovnej úlohy, systém Volvo Co-Pilot zabezpečí, aby bola dokončená načas. Systém Volvo Co-Pilot a jeho úplná synchronizácia so systémom Volvo Assist umožňujú pracovníkovi obsluhy ako aj stroju dosahovať dlhšiu dobu bezporuchovej prevádzky, vďaka čomu príslušná pracovná úloha postupuje podľa plánu a obchodná činnosť vlastníka stroja je rentabilná.

Bezpečná a jednoduchá prevádzka
Systém Volvo Co-Pilot nielen uľahčuje náročné pracovné úlohy, ale aj minimalizuje prerušenia v pracovnom toku, čím zvyšuje bezpečnosť na pracovisku. Tento ergonomicky umiestnený displej zužuje interakciu pracovníka obsluhy na menší počet ponúk na obrazovke, vďaka čomu sa môže lepšie sústrediť na príslušnú pracovnú úlohu. Keď sú splnené vopred nastavené prevádzkové limity, systém Volvo Co-Pilot na to pracovníka obsluhy upozorní zvukovými a vizuálnymi signálmi. Využívanie tejto inteligentnej technológie eliminuje pohyb okolo stroja ako aj potrebu ďalšieho personálu na pracovisku, čo zlepšuje bezpečnosť a samostatnosť pracovníka obsluhy.

Pomocou systému Volvo Co-Pilot dokáže pracovník obsluhy rýchlo, samostatne a jednoducho riadiť všetky operácie. Tento kabínový displej je dostatočne intuitívny, aby ho bolo možné obsluhovať s minimálnou praktickou prípravou, a poskytuje obrazové tipy, čím optimalizuje jednoduchosť prevádzky a jej bezporuchovosť. Okrem toho si môžu pracovníci obsluhy v priebehu niekoľkých sekúnd prispôsobiť jednotlivé funkcie a cieľové úkony a jednoducho monitorovať priebeh svojej práce s väčšou nezávislosťou a istotou.

Priestor pre rast
Vďaka internému pevnému disku s kapacitou 14 GB poskytuje systém Volvo Co-Pilot sedem mesiacov priestoru na ukladanie rozsiahleho množstva informácií o výkone a produktivite príslušného strojného zariadenia. Tieto informácie umožňujú zákazníkom analyzovať využitie strojných zariadení a identifikovať oblasti, kde je nutné zlepšenie.

Pri objednaní jedného z voliteľných riešení systému Volvo Assist zákazníci automaticky získajú aj systém Volvo Co-Pilot, ktorý je neustále vylepšovaný technikmi spoločnosti Volvo. Záväzkom spoločnosti Volvo je napredujúca a budúca technická podpora a z tohto dôvodu pokračuje vývoj systému Volvo Co-Pilot v oblasti rozšírených funkcionalít zameraných výlučne na potreby zákazníkov. Rozsiahla sieť predajcov spoločnosti Volvo je najlepším partnerom pre naplnenie vašich obchodných potrieb, vrátane strojných zariadení, nadstavcov, dielov, záruky a servisu.

Koniec.

Ďalšie informácie nájdete na: www.volvoce.com/press

Alebo kontaktujte:
Thorsten Poszwa
riaditeľ oddelenia externej komunikácie
Volvo Construction Equipment
Medzinár. tel. č.: +32 490 65 96 68
E-mail: thorsten.poszwa@volvo.com
Twitter: http://twitter.com/VolvoCEGlobal

Brian O'Sullivan
SE10
Londýn
Medzinár. tel. č.: +44 77 333 50307
E-mail: osullivan@se10.com