Construction Equipment Slovensko

Spoločnosť Volvo ponúka systém Compact Assist s výpočtom hustoty asfaltu v reálnom čase

Špičková technológia mapovania hustoty v reálnom čase od spoločnosti Volvo Construction Equipment eliminuje dohady a poskytuje presný výkon a bezkonkurenčnú produktivitu.

Spoločnosť Volvo ponúka systém Compact Assist s výpočtom hustoty asfaltu v reálnom čase

Spoločnosť Volvo CE zavádza systém Compact Assist – spolu so systémom Volvo Co-Pilot – pre vybrané zhutňovače asfaltu Volvo. Táto technológia je dostupná v dvoch balíkoch spoločnosti Volvo – Intelligent Compaction a Intelligent Compaction with Density Direct. Systémy Intelligent Compaction a Intelligent Compaction with Density Direct od spoločnosti obsahujú okrem mapovania prechodov, mapovanie teploty a archivácie údajov aj technológiu mapovania hustoty v reálnom čase, ktorá je prvou svojho druhu v tomto odvetví. Obidva balíky obsahujú systém Volvo Co-Pilot, jednoducho ovládateľný kabínový displej poskytujúci jasné a podrobné údaje o príslušnej pracovnej úlohe, ktorý zaisťuje presný výkon.

„Mapovanie hustoty sa považovalo za „svätý grál“ zhutňovania. Hovorilo sa, že tí, ktorí prídu s touto technológiou ako prví, prinesú radikálny pokrok do asfaltovacieho priemyslu, a to sa presne podarilo spoločnosti Volvo,“ povedal Dr. Fares Beainy, výskumný inžinier zo spoločnosti Volvo Construction Equipment. „Vďaka systému Intelligent Compaction with Density Direct majú pracovníci obsluhy v reálnom čase prístup k metrike, ktorá v konečnom dôsledku určuje úspešnosť ich práce – menovite k hustote.“

Nastavte si hustotu a dajte sa do práce
Súčasťou aplikácie Intelligent Compaction with Density Direct je kalibračná obrazovka, na ktorej používateľ nastaví cieľovú hustotu pre príslušný projekt. Po úplnej kalibrácii pomocou údajov špecifických pre príslušnú aplikáciu táto patentovaná technológia spoločnosti Volvo poskytuje výpočet hustoty s presnosťou 1,5 % od jadrovej vzorky, čo umožňuje sledovanie hustoty v reálnom čase na 100 % asfaltového koberca.
Vďaka týmto údajom v reálnom čase má pracovník obsluhy možnosť urobiť akékoľvek nevyhnutné úpravy priamo počas asfaltovania. Toto nielen znižuje výskyt neadekvátnych hustôt, ktoré zvyšujú projektové náklady, ale tiež skracuje čas strávený odoberaním jadrových vzoriek, zlepšuje kvalitu a vedie k oveľa väčšej uniformite ako pri rádiometrii. Kalibrácie sú uložené aj v systéme Volvo Co-Pilot, vďaka čomu môžu pracovníci obsluhy priraďovať kalibrácie k určitým prvkom pracovnej úlohy a rýchlo prepínať medzi kalibráciami, aby mohli splniť požiadavky špecifických prvkov pracovnej úlohy.

Intuitívne rozhranie
Systém Volvo Co-Pilot zobrazuje mapu hustoty, ktorá obsahuje každú štvorcovú stopu položeného asfaltu vo farbe reprezentujúcej hustotu, a v rohu obrazovky v reálnom čase poskytuje číselnú hodnotu hustoty. Obidve aplikácie, Intelligent Compaction a Intelligent Compaction with Density Direct, ponúkajú údaje teploty a mapovania prechodov v reálnom čase. Pomocou 10-palcového monitora je funkcia mapovania prechodov schopná zachytiť každý prechod zhutňovača a prekrytie bubna v individuálnej farbe, čo pracovníkovi obsluhy umožňuje jednoduchú kontrolu medzier a zachovanie uniformného pokrytia. Mapovanie teploty poskytuje pracovníkovi obsluhy „mapu“ teploty, ktorá zobrazuje dráhu zhutňovača prekrytú poslednou zaznamenanou teplotou povrchu.

volvo-operator-friendly-interfaceArchivácia údajov a GPS
Údaje zhromaždené z mapovania prechodov, mapovania teploty a mapovania hustoty sa ukladajú na interný pevný disk systému Volvo Co-Pilot s kapacitou 14 GB, ktorý poskytuje dostatočné úložné miesto na približne sedem mesiacov zaznamenávania údajov, a je ich možné zálohovať na USB jednotku a zobraziť vo formáte VETA. Pomocou voliteľného diferenciálneho GPS je tieto zhromaždené údaje možné prepojiť s lokalizačnými informáciami s presnosťou do 20 mm (½ palca). Okrem systému
Volvo Co-Pilot obsahujú obidva uvedené balíky spoločnosti Volvo predné a zadné infračervené snímače teploty.

Nezávisle testovaný a overený
Systém Density Direct bol vyvinutý a testovaný v rámci programu technologického partnerstva US FHWA Highways for LIFE. Príslušná technológia sa použila na rôznych celkových a povrchových asfaltovacích projektoch a neskôr bola hodnotená nezávislými používateľmi na pracoviskách po celej krajine. Výsledky podliehali dozoru výskumných pracovníkov z Oklahomskej univerzity a preukázali, že výpočty systému Density Direct mali presnosť do 1,5 % jadrových vzoriek na každej zo 180 testovacích lokalít.

Aplikácie Intelligent Compaction a Intelligent Compaction with Density Direct od spoločnosti Volvo sú k dispozícii v nových zhutňovačoch asfaltu Volvo, vrátane modelu Volvo DD105. Ponákupná dostupnosť pre zhutňovače asfaltu Volvo bude nasledovať v budúcnosti, a to výlučne cez predajcov spoločnosti Volvo Construction Equipment.

Koniec.

Ďalšie informácie nájdete na: www.volvoce.com/press

alebo kontaktujte:
Thorsten Poszwa
riaditeľ oddelenia externej komunikácie
Volvo Construction Equipment
Medzinár. tel. č.: +32 490 65 96 68
E-mail: thorsten.poszwa@volvo.com
Twitter: http://twitter.com/VolvoCEGlobal

Brian O'Sullivan
SE10
Londýn
Medzinár. tel. č.: +44 77 333 50307
E-mail: osullivan@se10.com