Construction Equipment Slovensko

Program certifikovanej prestavby vdychuje nový život strojným zariadeniam značky Volvo

Spoločnosť Volvo Construction Equipment predstavila nový Program certifikovanej prestavby, ktorý chráni financie dlhodobých zákazníkov obnovou pôvodnej sily, odolnosti a výkonu ich existujúcich strojných zariadení značky Volvo.

Program certifikovanej prestavby vdychuje nový život strojným zariadeniam značky Volvo

Spoločnosť Volvo Construction Equipment spúšťa svoj nový Program certifikovanej prestavby, ktorý má zaistiť dlhodobú životnosť strojných zariadení značky Volvo.Tento program pozostáva z troch balíkov – Certifikovaná prestavba hydrauliky, Certifikovaná prestavba hnacej jednotky a Certifikovaná prestavba strojného zariadenia – Program certifikovanej prestavby od spoločnosti Volvo predlžuje životnosť strojných zariadení značky Volvo bez negatívneho dopadu na životné prostredie alebo financie zákazníkov.

Či už je nedostatok vo výkonnosti strojného zariadenia Volvo veľký alebo malý, Program certifikovanej prestavby zistí, kde je problém a vráti príslušné zariadenie do najlepšej formy, čím optimalizuje hodnotu dlhodobej investície za zlomok ceny nového modelu. Znížením celkových hodinových nákladov o 8 % tento program umožňuje zákazníkom optimalizovať svoje peňažné toky a rozšíriť svoj rozpočet.

Prestavané v servise Volvo
Tento program nielen znižuje náklady, ale aj maximalizuje produktivitu a dobu bezporuchovej prevádzky existujúceho zariadenia, ktoré je prestavané do takmer takej podoby, ako keby práve opustilo výrobnú linku. Vďaka Programu certifikovanej prestavby môžu zákazníci získať všetku výkonnosť a bezporuchovú prevádzku, ktorá sa očakáva od nového strojného zariadenia.

Program certifikovanej prestavby od spoločnosti Volvo umožňuje zákazníkom dostať sa efektívnejšie späť na správnu stopu vďaka novo prestavanému strojnému zariadeniu, ktoré im včas dodá ich certifikovaný predajca spoločnosti Volvo. Prestavba strojného zariadenia je dostupná v ľubovoľnom štádiu jeho životnosti a predajcovia spoločnosti ju plánujú tak, aby nenarušila pracovné plány zákazníkov. Predajcovia rovnako poskytujú pravidelné správy o aktuálnom pokroku prác na zaistenie včasného dokončenia príslušnej prestavby. Pridanou hodnotou pre zákazníkov je možnosť upravovať strojné zariadenia počas procesu prestavby, aby zodpovedali špecifickým aplikáciám a dokázali prekonať požiadavky príslušného pracoviska.

Šité na mieru
Spoločnosť Volvo ponúka rad flexibilných balíkov certifikovanej prestavby, ktoré sú šité na mieru tak, aby splnili potreby zákazníkov. V prípade všetkých týchto balíkov certifikovanej prestavby vykoná tím kvalifikovaných technikov spoločnosti Volvo podrobné hodnotenie strojného zariadenia s prihliadnutím na individuálne pracovné prostredia pre potenciálne úpravy. Certifikovaní predajcovia spoločnosti Volvo prihliadajú na optimalizáciu hodnoty investícií zákazníkov na všetko – od rozpočtu a stavu strojného zariadenia až po obchodné ciele a aplikácie – a dokonale prispôsobia ponuku ich potrebám.

Certifikovaná prestavba hydrauliky
Ak vás znepokojuje prevádzková rýchlosť vášho rýpadla, zvážte ponuku Certifikovanej prestavby hydrauliky. Vďaka rýchlemu a jednoduchému hodnoteniu výkonnosti komponentov hydrauliky príslušného strojného zariadenia je technik spoločnosti Volvo schopný posúdiť množstvo práce potrebnej na dosiahnutie optimálneho výkonu. V prípade Certifikovanej prestavby hydrauliky môžu zákazníci očakávať efektívne riešenie, ktoré vyžaduje minimum technických operácií a poskytuje 100 % obnovu výkonu hydrauliky.

Certifikovaná prestavba hnacej jednotky
Ak zákazník vníma pokles úrovne produktivity strojného zariadenia, certifikovaný predajca spoločnosti Volvo môže pomôcť hodnotením kľúčových komponentov a navrhnutím riešenia, ako opäť plne oživiť kvalitu, ktorou sa vyznačujú strojné zariadenia značky Volvo. Táto možnosť umožňuje zákazníkom opäť zažiť výkon a bezporuchovú prevádzku, ktoré by očakávali od nového stroja. Certifikovaná prestavba hnacej jednotky využíva najaktuálnejšie strojárske poznatky na obnovu spotreby paliva, ponuku väčšej flexibility vďaka širokej palete komponentov programu Volvo Reman a zaistenie dlhšej doby bezporuchovej prevádzky.

Certifikovaná prestavba strojného zariadenia
Pre Volvo je vek len číslo. Preto je Certifikovaná prestavba strojného zariadenia špecificky navrhnutá pre zákazníkov, ktorí chcú, aby ich staršie zariadenia vyzerali a fungovali ako nové. Zákazníci, ktorí si zvolia túto ponuku, získajú kompletnú prestavbu svojho strojného zariadenia – zvonka aj zvnútra – vrátane hnacej jednotky a hydrauliky, ako aj najaktuálnejších strojárskych poznatkov a čerstvého laku. Je dôležité, aby boli spokojní nielen zákazníci, ale aj pracovníci obsluhy, a preto venujeme dôslednú pozornosť vytvoreniu čo najpohodlnejšieho a najproduktívnejšieho pracovného prostredia. Vďaka Certifikovanej prestavbe strojného zariadenia môžu zákazníci nechať svoje Volvo byť Volvo predĺžením životnosti svojho ťažko pracujúceho stroja.

Ďalšie informácie o týchto nových službách a ich dostupnosti môžu zákazníci získať u svojho miestneho predajcu spoločnosti Volvo.

Koniec.

Ďalšie informácie nájdete na: www.volvoce.com/press alebo kontaktujte:

Thorsten Poszwa
Riaditeľ, oddelenie externej komunikácie
Volvo Construction Equipment
Medzinár. tel. č.: +32 490 65 96 68
E-mail: thorsten.poszwa@volvo.com
Twitter: http://twitter.com/VolvoCEGlobal

Brian O'Sullivan
SE10
Londýn
Medzinár. tel. č.: +44 77 333 50307
E-mail: osullivan@se10.com