Construction Equipment Slovensko

Asistent pri nakladaní pomáha využiť celý potenciál produktivity kolesových nakladačov Volvo

Systém asistenta pri nakladaní od spoločnosti Volvo Construction Equipment je špeciálne navrhnutý pre kolesové nakladače Volvo L110H – L250H a skladá sa z integrovaného systému, ktorý eliminuje odhady na zlepšenie produktivity a ziskovosti.

Asistent pri nakladaní pomáha využiť celý potenciál produktivity kolesových nakladačov Volvo

Kolesové nakladače L110H – L250H od spoločnosti Volvo Construction Equipment sú skonštruované, aby poskytovali najvyšší výkon. S cieľom maximalizovať využitie výbavy a ešte viac zvýšiť príjem možno vo výrobe do týchto strojov pre vysoké zaťaženie namontovať systém asistenta pri nakladaní. Systém asistenta pri nakladaní spolu s funkciou Co-Pilot Volvo a displejom v kabíne s vysokým rozlíšením zvyšuje dobu prevádzky a produktivitu, pričom súčasne znižuje prevádzkové náklady a zabezpečuje dôležitý prínos.

Systém asistenta pri nakladaní je ideálny pre aplikácie spojené s krátkymi cyklami alebo nakladaním nákladného auta vrátane dolovania, ťažby a projektov zahŕňajúcich zložitú infraštruktúru. Dynamický systém zlepšuje presnosť miery nakladania, minimalizuje plytvanie materiálom a znižuje opotrebovanie stroja s cieľom zaistiť rýchlejšie cykly nakladania a optimalizovať produktivitu.

Vďaka 1 – 2 % presnosti môže operátor nakladať do maximálnej kapacity, pričom sa eliminuje nadmerné či nedostatočné nakladanie materiálu a preváženie. Množstvo presúvaného materiálu je dynamicky vypočítané, presné a ľahko kalibrovateľné, dokonca aj na svahoch a nerovnom povrchu. Ak je zadná kamera namontovaná, pracuje pri cúvaní automaticky, pričom spája informácie o nakladaní a zadnú kameru na jednej obrazovke. Vďaka optimalizácii cyklov nakladania systém asistenta pri nakladaní znižuje dobu obratu vozidla, čím šetrí čas aj peniaze zákazníka.

volvo-load-assist-displayNeobmedzený prístup
Vďaka stroju, údajom o práci a materiáli na dotyk prsta dokážu operátori určiť presnosť nakladania a zlepšiť produktivitu. Nastaviteľný
10-palcový displej v kabíne pomáha operátorovi minimalizovaním interakcie sústrediť sa na aktuálnu prácu. Operátor je prostredníctvom prispôsobiteľných zvukových a vizuálnych výstrah informovaný o prekročení limitov nakladania. Flexibilný systém má veľkú dátovú pamäť a umožňuje operátorovi zmeniť pracovné príkazy a úlohy a sledovať postup bez prerušenia pracovného toku. Vďaka väčšiemu prehľadu o údajoch stroja a riadenia operátora dokážu zákazníci lepšie spravovať prevádzkové náklady.

Vďaka obšírnym detailom týkajúcim sa výkonu a produktivity stroja dokáže zákazník analyzovať využitie stroja a identifikovať oblasti zlepšenia. Medzi informácie, ktoré systém asistenta pri nakladaní poskytuje, patrí doba nakladania, čas potrebný na presunutie materiálu, počet naložených nákladných áut zákazníka a objem v tonách nakladaný na nákladné autá zákazníka.

Konštrukcia, ktorá pretrvá
Aby sa zaistilo, že výbava zákazníka spoločnosti Volvo zostane v špičkovom stave, boli robustné komponenty skonštruované pre aplikácie s vysokým zaťažením. Tri inerciálne meracie jednotky, dva snímače nakladania a jeden displej sú skonštruované tak, aby odolali vibráciám, vlhkosti a extrémnemu počasiu.

Komponenty systému asistenta pri nakladaní dokonalo dopĺňajú kolesové nakladače Volvo L110H – L250H, sú dôkladne otestované a spĺňajú vysoké štandardy spoločnosti Volvo Construction Equipment. Systém asistenta pri nakladaní, rovnako ako všetku výbavu spoločnosti Volvo, podporuje široká globálna servisná infraštruktúra technikov, dielní a predajcov, vďaka čomu poskytuje podporu a bezstarostnosť.

Koniec.

Ďalšie informácie nájdete na stránke: www.volvoce.com/press

Alebo kontaktujte:
Thorsten Poszwa
Riaditeľ, oddelenie externej komunikácie
Volvo Construction Equipment
Medzinár. tel. č.: +32 490 65 96 68
E-mail: thorsten.poszwa@volvo.com
Twitter: http://twitter.com/VolvoCEGlobal

Brian O'Sullivan
SE10
Londýn
Medzinár. tel. č.: +44 77 333 50307
E-mail: osullivan@se10.com