Construction Equipment Slovensko

Spoločnosť Volvo CE spolupracuje s National Geographic na kampani trvalej udržateľnosti

Spoločnosť Volvo Construction Equipment (Volvo CE) spojila svoje sily s National Geographic, aby vytvorili úžasný projekt záchrany komunity ohrozenej stúpajúcou hladinou mora.

Volvo mega project Sundarbans

Vďaka novej spolupráci, ktorá je v súlade s hodnotami oboch spoločností založenými na vytvorení rovnováhy na planéte, odhalí táto nová kampaň spôsob, akým rýpadlá Volvo pomáhajú pri budovaní násypov v Sundarbans, v historickom regióne medzi Indiou a Bangladéšom, ktoré majú za cieľ ochrániť pôdu pred hrozbami povodní. Vzácna delta regiónu Sundarbans je domovom tigra bengálskeho a lokalitou svetového dedičstva UNESCO, no bez urýchlených a dlhodobých opatrení je pod neustálou hrozbou devastácie.

Oblasť Sundarbans je situovaná pozdĺž Bengálskeho zálivu a je domovom niekoľkých ohrozených druhov živočíchov a 4,5 milióna ľudí. Po ničivom cyklóne v roku 2009 ostala zničená úrodná pôda, zabité domáce zvieratá a zmyté hlinené násypy, ktoré chránili ostrov. Výsledkom je oblasť extrémne vystavená záplavám s prílivmi a odlivmi tak dramatickými, že približne tretina pôdy sa každý deň odplaví a priplaví. Problém znásobuje aj nedostatok čistej vody v Indii, krajine, v ktorej je znečistených 80 % vodných zdrojov.

Kampaň odhaľuje, ako 20 rýpadiel Volvo fyzicky znova vybudovalo v tejto lokalite svetového dedičstva násypy, aby sa zaistila ochrana pôdy a domácich zvierat pred záplavami morskou vodou.

Sundarbans – megaprojekt spoločnosti Volvo

Spojením filmového obsahu s účelovým príbehom nadobudne digitálne partnerstvo v priebehu tejto mesačnej spoločnej kampane formu série krátkych filmov pre celosvetové publikum. Séria bude od dnes vysielaná ako súčasť oceňovanej celosvetovej digitálnej kampane „The Megaproject Listing“, ktorá predstavuje niektoré z najúžasnejších stavebných projektov po celom svete, a aj na digitálnych kanáloch National Geographic.

Bill Law, hlavný viceprezident oddelenia komunikácie spoločnosti Volvo CE, hovorí: „Tento úžasný projekt je ďalším krokom smerom k nášmu globálnemu boju proti klimatickým zmenám a sme hrdí, že môžeme byť súčasťou, doslova a do písmena, budovania lepšieho sveta. Sme radi, že môžeme poukázať na význam tohto projektu spolu s National Geographic. Okrem toho, že máme spoločný cieľ v podobe budovania zajtrajškov, nám toto partnerstvo umožňuje rozšíriť toto posolstvo ešte väčšiemu globálnemu publiku.“

Viac informácií o projekte Sundarbans nájdete na adrese https://www.volvoce.com/global/en/spirit-magazine/saving-invaluable-land/ a na kanáloch sociálnych sietí spoločnosti Volvo CE.

Obrázok 1: Oblasť Sundarbans, ktorá je domovom viac ako 4,5 milióna ľudí, je vystavená hrozbám záplav.
Obrázok 2: Historická oblasť medzi Indiou a Bangladéšom je lokalitou svetového dedičstva UNESCO.

Február 2019