Construction Equipment Slovensko

Spoločnosť Volvo CE získala firmu CeDe zaoberajúcu sa špeciálnymi aplikáciami

Podpísali sme dohodu o prevzatí švédskej spoločnosti s nízkoobjemovou výrobou špecializujúcej sa na úpravu strojov

Volvo CE aquires CeDe group

Spoločnosť Volvo Construction Equipment (Volvo CE) oznámila, že za nezverejnenú sumu kúpila partnerskú spoločnosť CeDe Group zaoberajúcu sa špeciálnymi aplikáciami. Súčasťou dohody so spoločnosťou CeDe Group sídliacou vo švédskom Malmo, ktorá nadobudne platnosť v strede marca, bude jej duševné vlastníctvo, prevádzky, ďalší majetok približne 45 zamestnancov pracujúcich na plný úväzok. Keďže sú ročné objemy produkcie relatívne nízke, dohoda nebude mať žiaden materiálny dopad na príjem ani finančné postavenie spoločnosti Volvo CE.

Spoločnosť CeDe Group je v Škandinávii dobre známa ako špecialista na prestavby stavebných a ťažobných strojov na špeciálne aplikácie s nízkoobjemovou výrobou. Spoločnosť pracuje pre niekoľko z popredných výrobcov originálnych zariadení vrátane spoločnosti Volvo CE a jej predajcov. Zaoberá sa vývojom nových karosérií pre nákladné vozidlá (prevážajúce napríklad palivo, vodu a odpad), prestavby kolesových rýpadiel na použitie na koľajniciach, prestavbami podzemných ťažobných mechanizmov a podobne.

Spoločnosť bola založená v roku 2000 a jej korene siahajú až k pôvodnej výrobe rýpadiel Volvo, Åkerman.

Posilnený nezávislý špecialista

Víziou spoločnosti Volvo CE, ako majiteľa, je aby spoločnosť CeDe ostal agilný, podnikateľský samostatný subjekt. Spoločnosť Volvo CE poskytne spoločnosti CeDe značné kompetencie a pridá dodatočné zdroje, aby sa jej otvorili nové trhy a zákaznícka základňa a aby sa tak stala európskym lídrom v tejto špecializovanej oblasti. Posilnený partner bude plniť aj ciele spoločnosti Volvo CE v oblasti rozšírenia výroby rozšírením ponuky jej produktov o nové segmenty a aplikácie, ako aj postavením partnera, ktorý mu dokáže dodávať prototypy a zabezpečovať výrobu v malých objemoch. Spoločnosť bude aj naďalej poskytovať a rozširovať svoje konštrukčné služby pre iných zákazníkov ako spoločnosť Volvo CE.

„Táto akvizícia má zmysel na viacerých strategických úrovniach,“ hovorí prezident spoločnosti Volvo CE, Melker Jernberg. „Spoločnosť CeDe už preukázala, že má bohaté konštruktérske skúsenosti s úpravou našich strojov na špeciálne aplikácie. Tento užší vzťah umožní spoločnosti Volvo CE rozšíriť ponuku produktov a súčasne umožniť spoločnosti CeDe expandovať na nové trhy a segmenty so spoločnosťou Volvo CE aj s ostatnými jej zákazníkmi.“

Generálny riaditeľ spoločnosti CeDe, Krister Johnsson, súhlasí a dodáva: „Sme veľmi radi, že sme sa stali členmi rodiny spoločností Volvo CE. Keďže so spoločnosťou Volvo CE máme dlhý a dobrý vzťah a dobre rozumieme jej produktom, sme radi, že sme získali príležitosti na rozvoj našich služieb a možnosť expandovať na nové trhy.“