Construction Equipment Slovensko

Dokonalé sklony pri dokonalej rýchlosti so systémom Volvo Active Control

Vďaka automatizovaným pohybom výložníka a lopaty premieňa nová funkcia Volvo Active Control stroj na poloautonómne rýpadlo, s ktorým dosiahnete dokonalú niveláciu jediným dotykom tlačidla.

Predstavte si, že máte dokonalú niveláciu na dosah ruky. Pre operátorov-začiatočníkov je náročné dosiahnuť presnú hĺbku a uhol, zatiaľ čo skúsených operátorov môže táto opakovaná rutina začať časom nudiť. Teraz sa však potešia obe skupiny operátorov, pretože spoločnosť Volvo Construction Equipment predstavuje nový praktický a automatický kontrolný systém zrovnávacieho stroja.

Volvo Active Control je kontrolný systém stroja, ktorý sa obsluhuje prostredníctvom 10-palcového tabletu Volvo Co-Pilot v kabíne. Pôvodne bol v ponuke k novému pásovému rýpadlu EC220E, no čoskoro sa v rámci sortimentu rozšíri aj do systémov ďalších strojov. Systém navádza operátora funkciami s cieľom automatizovať postup hĺbenia. Po zadaní potrebných parametrov práce do systému a spustení práce pomocou tlačidla rýpadlo automaticky upraví pohyby výložníka a lopaty na vytvorenie presných rezov, pričom sa dodržiava požadovaný tvar a zabezpečuje sa presný a správny uhol sklonu – to všetko v rámci podstatne kratšieho časového plánu.

Kvalitnejšia práca za polovičný čas

Volvo Active Control

Výhody systému sú nepochybné. Pri ponúkanej rýchlosti a presnosti sú časy zrovnávania v porovnaní s bežným zrovnaním takmer polovičné (45 %). Okrem toho nedochádza k potrebe prepracovania, pretože systém všetko vykoná správne hneď na prvýkrát. Takisto dochádza k zlepšeniu bezpečnosti, pretože tento systém je taký presný, že sa nevyžaduje prítomnosť druhej osoby, ktorá by musela overovať hĺbku/sklon.

Systém Volvo Active Control, ktorý kompletne navrhla spoločnosť Volvo, funguje v našej aplikácii Dig Assist a využíva technológiu „drive-by-wire“, ktorou kontroluje elektro-hydraulický systém rýpadla. Vďaka systému Volvo Active Control automaticky nastavíte pohyby výložníka a lopaty a operátor vykoná dokonalú prácu jednou rukou, pretože na reguláciu otáčok ramena mu stačí používať len ľavú ruku.

Volvo Active Control

Netrápte sa zbytočnými starosťami

Systém Volvo Active Control spravuje množstvo funkcií, aby sa zaručilo dokonalé zrovnanie – zaisťuje však aj to, aby sa predchádzalo vzniku nebezpečenstiev. Funkcia limitu hĺbky zabráni, aby lopata nezasiahla hlbšie, ako je vopred nastavený limit, a tak sa zabraňuje kolíziám so známymi podzemnými infraštruktúrami. Výškový limit zatiaľ prostredníctvom predbežného nastavenia bezpečnej výšky napomáha kolízii lopaty, výložníka alebo tyče s napájacími káblami, stropmi atď. Nakoniec otočná bariéra zabraňuje nárazu stroja s prekážkami na bokoch. Nakladanie nákladných áut možno vykonať ľahšie vďaka kontrole polohy otáčania, ktorá operátorovi umožňuje vopred naprogramovať polohu kopy a nákladného auta.

Volvo Active Control

Praktickejší je aj servis, pretože sa tu nenachádzajú žiadne hydraulické pilotné vedenia, na ktoré treba dávať pozor – pomáha to predlžovať dobu prevádzkyschopnosti stroja.