Construction Equipment Slovensko

3 najdôležitejšie varovania pre telematiku, na ktoré si treba dávať pozor

Pripojenie vašich strojov je dôležitým prvým krokom smerom k zníženiu vašich celkových nákladov na vlastníctvo. Náhľad, ktorý poskytujú údaje, vám umožňuje stanoviť ciele a podniknúť opatrenia na zlepšenie v oblastiach, ktoré budú mať najväčší vplyv na vašu celkovú ziskovosť. Kde však začať? Tu sú uvedené 3 najdôležitejšie varovné znamenia, že vaše stroje nedosiahli najnižšie možné celkové náklady na vlastníctvo.

1. Vaše stroje trávia veľa času behom naprázdno alebo čakaním

Napríklad, ak má zákazník 637 hodín prestojovej doby, delené 40 hodinami týždenne, to sa rovná výrobnej dobe 16 týždňov. To je veľa premárneného času, ktorý by mohol byť inak využitý na výrobu a zarábanie peňazí – nevraviac o palive, nákladoch na údržbu a mzdách operátorov! Dlhé doby chodu naprázdno alebo prestojové doby znamenajú, že počet a kapacita strojov na vašom stavenisku nezodpovedá cieľovým tonám za hodinu a nákladom na tony. Pomocou nástrojov, ako napríklad SiteSim, môže Volvo CE vypočítať vaše ideálne usporiadanie vrátane trás, po ktorých by mali operátori jazdiť, s cieľom zlepšiť produktivitu a dramaticky znížiť vaše celkové náklady na vlastníctvo.

2. Vaša spotreba paliva je veľmi vysoká

Dlhé doby chodu naprázdno alebo prestojové doby sú jednou z príčin zbytočnej spotreby paliva. Ďalšou je neefektívna prevádzka. Operátori, ktorí majú ťažkú nohu na plyne a trhavo pohybujú strojom, minú značné sumy za palivo. Školenie pomôže operátorom rozvíjať cit pre potrebnú silu, pri ktorej nebude dochádzať k prekĺzavaniu kolies. Dokonca aj skúsení operátori využijú výhody kurzov, akým je napríklad školenie Volvo EcoOperator, ktoré účastníkom pomôžu naplánovať si prácu tým najinteligentnejším spôsobom a naplno využívať všetky najnovšie funkcie zlepšujúce efektívnosť nových strojov Volvo. Všetky investície do školenia operátorov sa čoskoro vyplatia a úspora paliva sa následne rovno pripočíta ku konečnému súčtu.

3. Existuje veľa upozornení na správanie sa operátorov

Upozornenia na správanie sa operátorov sa môžu týkať čokoľvek, od prílišného vytáčania motora alebo používania nesprávneho pracovného režimu, až k nezodpovednej obsluhe stroja. Okrem redukcie nákladov na palivo môže školenie operátorov pomôcť aj pri znižovaní opotrebovania, resp. v najhoršom prípade, k poškodeniu strojov. Spoločnosť Volvo a jej predajcovia ponúkajú rozmanité školenia na rôznych úrovniach, ktoré majú operátorov naučiť, ako pracovať s ich strojom plynulým a efektívnym spôsobom, ktorý bude mať z dlhodobého hľadiska za následok výrazne nižšie náklady na údržbu.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Anne Bast

VP Corporate Communication
Volvo Construction Equipment
Sales Region EMEA (Europe - Middle East - Africa)
Tel: + 46 16 5415906
anne.bast@volvo.com

Hannah Kitchener

SE10
London
Tel: +44 207 923 5863
E-mail: hannah.kitchener@se10.com