Construction Equipment Slovensko

3 nástroje celkových nákladov na vlastníctvo, o ktorých by mal vedieť každý zákazník Volvo

Celkové náklady na vlastníctvo závisia na viacerých faktoroch, nie len na dizajne a kvalite stroja. K ziskovosti prispievajú najme využívanie a prevádzka. Tu sú tri nástroje, ktoré majú k dispozícii všetci zákazníci Volvo na dramatické zníženie svojich prevádzkových nákladov.

1. Správy Insight Reports

Správy Volvo Insight Reports, pozostávajúce zo správ o palivovej účinnosti, správ o stave stroja a súhrnných správ, zjednodušujú vyhodnocovanie zložitých údajov telematiky a pomáhajú zákazníkom využívať tieto informácie na zníženie celkových nákladov na vlastníctvo. Správy môžu byť kompilované pre samostatné stroje alebo celý vozový park. Poskytujú prehľad o spotrebe paliva, využití stroja, výstražných hláseniach a obsluhe. Zákazníci získajú okamžitý prehľad o skutočnej návratnosti svojich strojov a môžu správy využiť na prijatie opatrení na zlepšenia.

SiteSim

2. SiteSim

Softvér SiteSim vypočítava optimálne nastavenia pre pracovisko zákazníka, aby sa minimalizovalo čakanie a čas nečinnosti a dosiahli sa najnižšie možné celkové náklady na vlastníctvo. Zadaním typu materiálu, vzdialenosti od bodu nakládky k bodu vykládky a topografie pracoviska (vďaka 3D meraniam a fotografiám vytvoreným pomocou dronu) dokážu pracovníci spoločnosti Volvo CE odporúčať ideálny počet a kapacitu strojov, ako optimálne trasy, po ktorých by mali operátori jazdiť, na základe tonáže za hodinu a nákladov na tonu. Štúdie pracoviska, ako je táto, sa bežne vykonávajú v ťažobnom priemysle, no spoločnosť Volvo CE je jedinečná v tom, že dokáže ponúknuť komplexné simulácie aj pre malé a stredne veľké pracoviská.

Simulátory

3. Školenie operátorov

Spoločnosť Volvo CE a jej predajcovia ponúkajú zákazníkom rôzne školenia, vďaka ktorým môžu operátori pracovať najbezpečnejším, najefektívnejším a najproduktívnejším spôsobom. Aj skúsení operátori využívajú výhody školení, na ktorých sa učia naplno využívať všetky najnovšie funkcie Volvo. Zákazníkom, ktorí investujú do školení operátorov sa ich investícia skoro vráti v podobe úspor na palive, zvýšenej celkovej produkcii a znížených výdavkoch na údržbu. Všetko sa to vo výsledku pozitívne prejaví.

Maximalizácia ziskovosti

ĎALŠIE INFORMÁCIE