Construction Equipment Slovensko

Správy odhalia tajomstvá vyššej efektívnosti stroja

Najnovší prírastok do služby Insight Reports spoločnosti Volvo Construction Equipment sľubuje zákazníkom viac informácií na lepšie spravovanie vozového parku a zvýšenie efektívnosti na pracovisku.

Volvo Services Insight Reports

Spoločnosť Volvo Construction Equipment pokračuje v maximalizovaní efektívnosti na pracovisku pre svojich zákazníkov zavedením správy o produktivite. Ide o novú službu analýzy vozového parku, ktorá je určená na monitorovanie výroby a jednoduchšie zníženie nákladov na tonu.

Údaje telematiky môžu byť skvelý spôsob, ako zlepšiť efektívnosť a prevádzkový čas vášho vozového parku, no príliš veľké množstvo údajov môže stáť v ceste informáciám, na ktorých skutočne záleží. Joining the Fuel Efficiency Report, launched in 2016, Volvo ACTIVE CARE Report and Summary Report, launched in 2018, the latest report reinforces the company’s commitment to helping customers more efficiently manage their operating costs. Pridaním novej služby Productivity Report spojila spoločnosť Volvo CE dokopy všetky štyri nástroje do jedného balíka s názvom Insight Reports. Zákazníci majú na výber množstvo analýz, ktorými si môžu prispôsobiť každú správu tak, aby sa hodila na konkrétne obchodné štruktúry s cieľom zvýšiť ziskovosť.

Pomocou údajov telematiky prenášaných zo strojov možno pomocou služby Insight Reports jasne identifikovať oblasti na zlepšenie. Telematický systém CareTrack automaticky kompiluje tisíce dátových bodov stroja do prehľadných správ, ktoré sa potom raz týždenne alebo mesačne odosielajú e-mailom zákazníkovi. Vďaka prehľadnému formátu zhromaždených údajov strávia zákazníci menej času študovaním zložitých informácií o stroji a viac času sústredením sa na prácu. Vďaka prehľadom a údajom o stroji majú zákazníci možnosť lepšie pochopiť, ako sa ich stroje používajú, a na základe toho prijímať informované rozhodnutia, ktoré zvýšia celkovú ziskovosť.

Služby Volvo – Insight Reports

Výber tej správnej správy

Nová služba Productivity Report obsahuje informácie o tom, koľko ton materiálu bolo spracovaného alebo prepraveného. Zákazníci vďaka nej získajú prehľad o prevádzkových nákladoch a lepšie informácie v prípade účasti na tendroch. táto správa, ktorá je k dispozícii pre kĺbové nákladné vozidlá a kolesové nakladače Volvo vybavené systémom On-Board Weighing, uľahčuje meranie produkcie a prijímanie opatrení na zníženie nákladov na tonu. Kombináciou údajov o produktivite a spotrebe paliva zjednodušuje táto správa meranie efektívnosti, a to konkrétne vďaka údajom, ako napríklad celkový počet ton spracovaných na jeden liter paliva, náklady na palivo na tonu alebo využitie užitočného zaťaženia.

Služba Volvo ACTIVE CARE Report,poskytujúca informácie o stave stroja, je určená na obmedzenie neplánovaných prestojov a nákladov na opravy. Správa obsahuje údaje, ako napríklad upozornenia na technický stav a prevádzku a odporúčané opatrenia, ktorými sa zníži zbytočné namáhanie stroja. Analýza prípadov nesprávneho použitia stroja umožňuje zákazníkom včasne diagnostikovať problémy a prijať nápravné opatrenia na ochranu vozového parku. Vo forme správnych diagnostických informácií odosielaných zákazníkom na týždennej báze, majú zákazníci v rukách kľúč k zlepšeniu prevádzkových postupov a zamedzeniu nákladných a časovo náročných následkov, ktoré predstavujú poruchy.

Služba Fuel Efficiency Report, ktorá pomáha zákazníkom znižovať spotrebu paliva, čo je základný faktor prevádzkových nákladov, ponúka holistický prehľad efektívnosti vozového parku. Správa uvádza informácie o strojoch, ktoré sa nevyužívajú zamýšľaným spôsobom a ktoré môžu mať za následok zbytočné náklady na palivo. Táto správa sa používa aj na sledovanie obchodných cieľov použitím až ôsmych kľúčových ukazovateľov výkonnosti na základe jednotlivých obchodných štruktúr a môže obsahovať rozpočtové náklady na palivo, a tým predpovedať potenciálne náklady a úspory.

Základné informácie o stave, palivovej účinnosti a produktivite vozového parku sú uvedené v správe Summary Report, ktorá zákazníkom ponúka širší pohľad a umožňuje im identifikovať trendy. Všetky problémy vyžadujúce opatrenia sú označené a zákazníkom umožňujú upraviť prevádzkové postupy, implementovať nové spôsoby práce a vyriešiť problémy skôr ako dôjde k prestoju.

Správy Insight Report umožňujú zákazníkom predĺžiť prevádzkový čas, zvýšiť palivovú účinnosť a produktivitu strojov Volvo. Údaje sú taktiež k dispozícii vo formáte Excel a CSV, ak ich chcú zákazníci exportovať na ďalšiu analýzu.

Nepretržitá podpora

Formou rôznych konzultačných služieb vrátane poradenstva týkajúceho sa paliva a školení operátorov získajú zákazníci od predajcu Volvo odborné poradenstvo a možnosť vytvoriť plán na zvýšenie efektívnosti na pracovisku.