Construction Equipment Slovensko

Pri investovaní do budúcnosti v Eskilstune sú pre spoločnosť Volvo CE prioritou inovácie a udržateľnosť

Spoločnosť Volvo Construction Equipment (Volvo CE) ohlásila investíciu vo výške 16 miliónov švédskych korún vo svojom areáli v švédskej Eskilstuna. Jej súčasťou je aréna pre ukážky autonómnych strojov pre zákazníkov, nová testovacia dráha pre výskum a vývoj a systém na rekuperáciu energie pre továreň.

Ako súčasť dlhodobej stratégie spoločnosti Volvo CE – zachovanie konkurencieschopnosti, plnenie potrieb zákazníkov a plnenie cieľov trvalej udržateľnosti – realizuje spoločnosť niekoľko významných investícií vo svojom areáli v švédskej Eskilstune. Prvou z nich je ďalší domov pre jej prototypy.

Spoločnosť Volvo CE zväčší existujúci 45-hektárový predvádzací areál v zákazníckom centre určený na ukážky o 12 hektárov. Tento areál bude určený na testovanie jej elektrických a autonómnych strojov no aj na ukážky strojov v aktuálnej ponuke. Investícia vo výške 8 miliónov švédskych korún do arény inovácií umožní spoločnosti Volvo CE predvádzať zákazníkom prototypy strojov v realistickom a náročnom prostredí v úplnom bezpečí. Aréna bude vybavená 5G technológiou a nabíjacou infraštruktúrou. Prvá fáza výstavby takmer dvojkilometrovej dráhy, ktorá bude prechádzať otvoreným aj uzavretým lesným terénom, sa začne v blízkej budúcnosti.

PressRelease2019_July12_Innovation_and_sustainability_key_when_VolvoCE_invests_for_the_future_in_Eskilstuna_02b

Keďže spoločnosť Volvo CE prechádza na viac bezfosílnych alternatív, existujúci vozový park strojov so spaľovacími motormi v zákazníckom centre v Eskilstune bude poháňaný hydrogenačne rafinovanými rastlinnými olejmi (HVO – hydro-treated vegetable oils). HVO, alternatíva nafty, je vyrobený z rastlinných a živočíšnych tukov (zvyčajne z repkového oleja alebo z odpadu z bitúnkov) a v závislosti od suroviny znižuje objem emisií CO2 až o 90 %. Nevyžadujú sa na to žiadne špeciálne úpravy motorov.

„Naša nová aréna inovácií je jasným dôkazom pre zákazníkov a odvetvie o našom záväzku budovania budúcnosti. Prechodom na HVO navyše dokazujeme, že malými krokmi dosahujeme udržateľnosť nie len pre budúcnosť, ale aj pre prítomnosť,“ hovorí Carl Slotte, prezident spoločnosti Volvo CE pre predaj v regióne EMEA so sídlom v Eskilstune.

Vývoj strojov budúcnosti

V technologickom centre investuje spoločnosť Volvo CE aj do testovacej dráhy pre elektromobilitu a automatizáciu na účely výskumu a vývoja. Dráha v hodnote 3 miliónov švédskych korún bude slúžiť pre elektrické a autonómne nákladné vozidlá série HX2, ktoré boli na jeseň 2018 testované v lome neďaleko švédskeho Gothenburgu v rámci oceňovaného projektu Electric Site. Modely HX2 sa v súčasnosti optimalizujú, aby boli pripravené pre prvú komerčnú pilotnú prevádzku, ktorá má začať pred koncom roka 2019.

PressRelease2019_July12_Innovation_and_sustainability_key_when_VolvoCE_invests_for_the_future_in_Eskilstuna_03

V marci toho roka nainštalovala telekomunikačná spoločnosť Ericsson v technologickom centre stožiar pre 5G sieť, aby mohla spoločnosť Volvo CE testovať diaľkovo ovládané stroje s extrémne krátkymi časmi odozvy. Ide o prvú 5G sieť vo Švédsku vybudovanú v spolupráci s operátorom Telia na priemyselné účely.

V technologickom centre sme začiatkom roka 2017 otvorili štyri nové testovacie zariadenia, z ktorých tri sú určené na počiatočné fázy vývoja softvéru pre elektrické stroje.

„Ak si chceme aj naďalej udržať vedúce postavenie na trhu v rámci nášho odvetvia, potrebujeme špičkové zariadenia na výskum a vývoj na vylepšovanie a vývoj súčasných aj budúcich technológií. Naša nová testovacia dráha s technológiou 5G, ktorá vznikla v spolupráci so spoločnosťami Ericsson a Telia, a zariadenia pre elektromobilitu pre nás znamenajú obrovskú konkurenčnú výhodu,“ hovorí Gustav Edholm, viceprezident pre pokročilé inžinierstvo a základné technológie v spoločnosti Volvo CE.

PressRelease2019_July12_Innovation_and_sustainability_key_when_VolvoCE_invests_for_the_future_in_Eskilstuna_04

Znižovanie spotreby energie

V továrni na výrobu náprav a prevodoviek sa spoločnosť Volvo CE zameriava na znižovanie spotreby energie, čím sa snaží plniť celkové ciele udržateľnosti. Dva najväčšie zdroje spotreby energie v závode sú centrum pre tvrdenie, kde sa časti strojov ohrievajú na vysokú teplotu a potom chladia, aby sa dosiahla vysoká pevnosť a dlhá životnosť, a lakovňa, kde sa komponenty ohrievajú, aby sa ne nich vysušil lak.

Spoločnosť investovala 5 miliónov švédskych korún do systému rekuperácie energie, ktorý uchová približne 60 % tepla vytvoreného v centre pre tvrdenie a prepraví ho do lakovne. Odhadujeme, že systém zníži celkovú spotrebu energie v továrni o 4 %.

Práce na inštalácii systému rekuperácie sa začali v strede apríla a dokončené budú začiatkom septembra. Spoločnosť Volvo CE bude pokračovať v investovaní do nových procesov lakovania, aby sa spotreba energie ešte viac znížila.

„Vytvorili sme tím nadšených ľudí, ktorých zodpovednosťou je riešiť spotrebu energie v továrni,“ hovorí Anders Bergstrand, generálny manažér závodu v Eskilstune. „Najnovšia investícia je len časťou našej cesty k udržateľnosti.“

Neutrálna uhlíková bilancia

„Tieto skvelé príklady zo závodu v Eskilstune sú súčasťou nášho plánu stať sa uhlíkovo neutrálnym závodom bez skládok,“ hovorí Anne Bastová, viceprezidentka pre podnikovú komunikáciu, ktorá zodpovedá za stratégiu udržateľnosti v regióne EMEA (Európa, Blízky východ a Afrika). „Môžeme však spraviť ešte viac. Je v našich silách pokračovať v posúvaní hraníc inovatívnych a udržateľných riešení pre lepšiu budúcnosť. Má to pre nás a pre našich zákazníkov zmysel, pretože tieto riešenia zvyšujú účinnosť, predlžujú prevádzkyschopnosť a zároveň znižujú náklady. Okrem toho je to však jediná najdôležitejšia misia, ktorú máme pre budúcnosť našej planéty.

Obrázok 1: Letecký pohľad na továreň na výrobu náprav a prevodoviek v Eskilstune.
Obrázok 2: Letecký pohľad na existujúci predvádzací areál v zákazníckom centre v Eskilstune.
Obrázok 3: HX2 na novej testovacej dráhe pre výskum a vývoj v Eskilstune.
Obrázok 4: Dielňa na tvrdenie v továrni na výrobu náprav a prevodoviek.