Construction Equipment Slovensko

Dlhšia doba bezporuchovej prevádzky vďaka Volvo ACTIVE CARE

Globálne spustenie služieb Volvo ACTIVE CARE je ďalším špičkovým odvetvím, ktorým Volvo CE kraľuje. Tieto služby eliminujú náročné spracovanie množstva dát z telematiky strojov, a to vďaka skombinovaniu monitorovania strojového parku s prehľadným systémom správ o stave stroja, ktoré upozorňujú na potrebné kroky.

S nástupom palubnej telematiky a možnosti spojenia na diaľku sa často stáva, že manažéri vozidlového parku strácajú prehľad o veľkom objeme dát, ktoré v súčasnosti produkujú moderné stavebné stroje. Pomocou jedinečnej zostavy ACTIVE CARE od spoločnosti Volvo Construction Equipment (Volvo CE), ktorá bude odteraz súčasťou celosvetovej ponuky, na seba spoločnosť Volvo prebrala neľahkú úlohu monitorovania a reportovania technického stavu vozidla, čím zákazník získava viac času, ktorý môže využiť na iné činnosti. Zostava ACTIVE CARE od spoločnosti Volvo predstavuje inteligentnú telematickú službu, ktorá v sebe spája monitorovanie technického stavu vozidla spolu s možnosťou získania týždenných technických správ, vďaka čomu sa podstatným spôsobom znižuje čas prestojov. 
Funkcia analýzy na diaľku prináša viaceré výhody vrátane možnosti identifikácie problému skôr, ako dôjde k závažnej poruche, a zároveň pomáha zlepšovať plán opráv a údržby. Ak autorizovaný mechanik pozná, o aký problém sa jedná, nemusí absolvovať také množstvo výjazdov k zákazníkovi. V prípade, že je výjazd nevyhnutný, mechanik má so sebou tie správne nástroje, náhradné diely a technické pomôcky, vďaka čomu sa zvyšuje šanca vykonať úspešnú opravu už v priebehu jeho prvého výjazdu k zákazníkovi. Všetky tieto skutočnosti znamenajú dlhšiu dobu prevádzkyschopnosti a zníženie nákladov pre zákazníka.

 

AKO TO FUNGUJE

Proces je jednoduchý: jednotlivé dátové body stroja sa zaznamenajú prostredníctvom telematického systému CareTrack od spoločnosti Volvo a následne sú diaľkovo monitorované pomocou sieťového rozhrania medzi strojmi v centrách Volvo Uptime na celom svete. Získané informácie následne spracujú špecialisti spoločnosti Volvo, ktorí v týchto centrách pracujú a ktorí sa v týchto strojoch dokonale vyznajú, a to pomocou najmodernejšieho diagnostického softvéru. V prípade zistenia kritickej poruchy alebo závady na stroji je o danej skutočnosti okamžite informovaný predajca, ktorý dostane aj podrobné informácie o vzniknutej poruche. Predajca následne na chybu upozorní zákazníka a zároveň naplánuje potrebné kroky na odstránenie tejto chyby. 


Ku kritickým poruchám našťastie dochádza len výnimočne, avšak zákazníci sa môžu vždy spoľahnúť, že ich stroje budú nepretržite monitorované prostredníctvom týždenných správ Uptime. Tieto správy zároveň upozorňujú na možnosti zvýšenej dostupnosti jednotlivých strojov, prípadne celého strojového parku.

Týždenný prehľad, dlhodobé výsledky

Najväčšia výhoda balíka ACTIVE CARE od spoločnosti Volvo a špecializovaných centier doby bezporuchovej prevádzky Uptime spočíva v tom, že zákazník už nemusí mrhať časom pri vyhľadávaní potrebných informácií v rámci množstva strojových údajov — túto činnosť za neho vykonáva spoločnosť Volvo a príslušný predajca Volvo.
Takáto interakcia na pravidelnejšej báze umožňuje spoločnosti Volvo, aby spolu s dodávateľmi a zákazníkom efektívnejšie identifikovali kritické faktory, ktoré môžu mať zásadný vplyv na jeden z najväčších determinantov zisku, ktorým je doba bezporuchovej prevádzky.

„Prostredníctvom Volvo ACTIVE CARE sa nám darí v značnej miere zvyšovať celkovú dobu bezporuchovosti stroja“, uvádza Koen Sips, viceprezident oddelenia služieb zákazníkom v spoločnosti Volvo CE.

Obrázok 1: Vďaka ACTIVE CARE je spracovávanie veľkého množstva dát v oblasti strojovej telematiky minulosťou.
Obrázok 2: Prehľadné týždenné správy.