Construction Equipment Slovensko

Štyri spôsoby, akými môžu školenia operátorov znížiť celkové náklady na vlastníctvo

Operátori majú veľký vplyv na celkové náklady na vlastníctvo. Zákazníci, ktorí investujú do svojich ľudí, dosiahnu z dlhodobého hľadiska výraznú finančnú návratnosť, keďže im pomôžu využívať stroje naplno. Tu sú štyri hlavné spôsoby, akými môžu školenia operátorov prispieť k zmene.

1. Úspora nákladov na palivo

Neskúsení operátori, ktorí celý čas tlačia plyn až na podlahu a mykajú strojmi, veľmi výrazne zvýšia spotrebu paliva. Palivo nie je lacné a časom sa nahromadí suma za zbytočne spotrebované palivo, nad ktorou už len zaplačete. Školenie pomôže operátorom rozvíjať cit pre potrebnú silu, pri ktorej nebude dochádzať k prekĺzavaniu kolies. Dokonca aj skúsení operátori využijú výhody kurzov, akým je napríklad školenie EcoOperator, ktoré účastníkom pomôžu naplánovať si prácu tým najinteligentnejším spôsobom a naplno využívať všetky najnovšie funkcie zlepšujúce efektívnosť nových strojov Volvo. Investícia sa vám čoskoro vráti. Koniec-koncov, všetky úspory na spotrebe paliva sú vlastne zisky.

2. Zníženie nákladov na údržbu

Okrem plytvania palivom spôsobí zbytočné opotrebovanie stroja a skrátenie životnosti jeho komponentov nadmerné zvyšovanie otáčok motora, náhle prerušované pohyby alebo preťaženie. Neškolení operátori sa môžu dokonca pokúšať o nebezpečné manévre alebo o vykonávanie prác, na ktoré stroj nie je vhodný, čo môže mať za následok poškodenie s nákladnou opravou. Školenie operátorov podnieti, aby pracovali so strojom plynule, opatrne a zodpovedne, čím sa v dlhodobom horizonte výrazne znížia náklady na údržbu.

3. Zabránenie nákladným nehodám

Nehody sú nočnou morou každého zákazníka. Aj keď sa pri nehode nezraní operátor ani iné osoby na pracovisku, môže dôjsť k neplánovanému prestoju, kým sa nevyšetrí nehoda a nenapravia sa škody. Strata času a náklady na opravu sú pre zisky najnebezpečnejšie. Spoločnosť Volvo dbá na bezpečnosť a do svojich strojov integruje množstvo funkcií zvyšujúcich bezpečnosť, avšak nedokáže zabrániť ich nesprávnemu používaniu. Školenie pomôže operátorom rozvíjať zmysel pre bezpečnosť, aby vždy používali stroj správne a zodpovedne a zároveň dávali pozor na ľudí a ostatné stroje na pracovisku. Bezpečná práca je spoľahlivá práca, ktorá povedie k nižším celkovým nákladom na vlastníctvo.

4. Zvýšenie celkovej produkcie

Zručnosť operátora má veľký vplyv na množstvo práce, ktorú dokážu vykonať počas pracovnej zmeny. Operátori, ktorí si prácu plánujú efektívne, používajú presné pohyby a dosahujú optimálne zaťaženie alebo faktor plnenia, šetria množstvo času. Zlepšovanie zručností vašich operátorov dramaticky zvýši ich produktivitu. Čím viac vyprodukujete, tým viac zarobíte.

Simulátory Volvo

Maximalizácia ziskovosti