Construction Equipment Slovensko

Skúmanie potenciálu 5G v stavebnom priemysle

Spoločnosť Volvo Construction Equipment (Volvo CE) je v celosvetovom meradle jednou z mála priekopníckych spoločností, ktoré testujú mobilné pripojenie 5G. O programe, ktorý má veľký vplyv na inovácie v oblasti stavebníctva, sa viac dozvieme od odborníka na 5G Calle Skillsätera, technického špecialistu pre sieťové rozhranie strojov.

Partnerský program 5G spoločností Telia a Ericsson je prvou priemyselnou aplikáciou zameranou na 5G, na ktorej sa podieľa len málo spoločností v severských krajinách. Pre spoločnosť Volvo to znamená testovanie vývoja strojov ovládaných na diaľku a zistenie reálneho potenciálu pre autonómne riešenia.

Calle, čo toto testovanie znamená pre spoločnosť Volvo CE?

5G nám umožňuje prenášať dáta spôsobom, o ktorom sme mohli len snívať. Rýchlejšia a spoľahlivejšia mobilná sieť znamená, že stojíme v čele oveľa rýchlejšej trhovej implementácie technológií v porovnaní s automatizáciou. Niečo, čo sa ešte pre niekoľkými rokmi zdalo byť nemožné, je dnes veľmi reálnou príležitosťou.

Takže čo presne testujete? A ako vyzerá testovacia oblasť?

Máme testovaciu oblasť s veľkosťou 25 hektárov, v rámci ktorej sa nachádza kolesový nakladač L180H ovládaný na diaľku, a 100 metrov za betónovou stenou je vnútri stanu umiestnený simulátor. Samotný testovací okruh obsahuje množstvo fyzických prekážok, takisto zahŕňa trasy hore a dolu svahom a náročný terén. To všetko bolo navrhnuté tak, aby sa napodobnili reálne podmienky staveniska. Momentálne sa simulátor nachádza celkom blízko stroja, avšak len preto, aby sme boli blízko okruhu a mohli tak upraviť podmienky. V skutočnosti neexistuje žiadny dôvod, prečo by sa stroj nemohol umiestniť oveľa ďalej.

PressRelease2019_April26_02Ako ďaleko?

V roku 2017 sme úspešne umiestnili stroj 400 m pod zemou, pričom sme ho ovládali z povrchu. A keď sme v roku 2015 testovali túto technológiu po prvý raz, rýpadlo sa nachádzalo v meste Eskilstuna a ovládali sme ho z Barcelony. Takže si asi viete predstaviť potenciál prevádzky na diaľku. A momentálne vďaka skrátenej reakčnej dobe, ktorú 5G poskytuje, skutočne dosiahnete prevádzku na diaľku z mimoriadne veľkej vzdialenosti. V každom prípade však bude pri určitej vzdialenosti reakčná doba v rámci siete hrať významnú úlohu.

Ako dlho bude testovanie trvať a čo dúfate, že sa vám podarí dosiahnuť?

Túto technológiu budeme testovať dva roky. Počas tejto doby budeme pozorovať, ako sa výkon siete vyvíja a zlepšuje. To skutočne vzrušujúce je, že už v tomto veľmi skorom štádiu sme sa dostali do pozície, kedy môžeme vychytať všetky problémy a kľúčovo tak ovplyvniť, ako bude 5G fungovať pre priemyselné účely, keď sa ešte viac rozšíri.

Naším cieľom v spoločnosti Volvo CE je samozrejme zabezpečiť takú prepracovanosť a úspech tohto systému, aby sme ho mohli otestovať spoločne s našimi zákazníkmi. Pozrieť sa, ako táto technológia funguje na skutočnom stavenisku. Dúfame, že sa na konci testovania sa nám to podarí dosiahnuť.

Budete technológiu testovať aj na iných strojoch od spoločnosti Volvo?

Určite áno. Máme za cieľ, aby sme po úvodnej testovacej fáze s kolesovým nakladačom mohli technológiu otestovať na stroji s ťahačom HX2 a zistiť, či sa dá celý pracovný cyklus uskutočniť pomocou 5G. V zásade môžeme potom otestovať 5G na šiestich až ôsmich autonómnych ťahačoch prepravujúcich štrk po celom stavenisku.

Zdá sa, že ťaženie ponúka najlepší potenciál na preskúmanie tejto technológie. Čo tým myslíte?

Ťaženie môže byť nebezpečné – či už pre ľudí, ktorí stroje obsluhujú zo vzdialených miest, alebo z dôvodu dymu, ktorý sa po explózii skál uvoľňuje. Ale ak dokážeme eliminovať potrebu prítomnosti ľudí na stavenisku, v takom prípade úplne minimalizujeme nebezpečenstvo vzniku nehôd. Takisto budete môcť vykonávať niekoľko operácií a dohliadať na niekoľko stavenísk z jedného centrálneho miesta – a to zabezpečí zvýšenie produktivity.

Existujú nejaké ďalšie sektory, v ktorých by sa dala 5G automatizácia využiť?

Rozhodne, nejedná sa len o ťaženie. Zaručene by to bolo prospešné pre lesnícky priemysel, pretože v tomto odvetví dochádza k častému nakladaniu na vlaky a vykladaniu z vlakov, obzvlášť v noci. Práca v noci predstavuje mnohé riziká, čo sa týka viditeľnosti, takže vylúčením prítomnosti operátorov sa dosiahne bezpečnejšia prevádzka. Ďalej, pri skutočne nebezpečných prácach v oceliarskom priemysle alebo energetickom sektore, kde fyzické presúvanie materiálu môže viesť k nebezpečenstvu výbuchu alebo únikom toxických plynov, je vylúčenie prítomnosti osôb zjavne tým najlepším riešením.

Jedná sa však v prípade stavebného priemyslu skutočne o zlepšenie produktivity?

Bezpečnosť je zjavne veľkým faktorom, ale 5G bude mať jednoznačne priamy a pozitívny vplyv na produktivitu. Dnešná technológia ovládania na diaľku poskytuje omeškanie, pre ktoré je veľmi náročné ovládať stroje s ľubovoľnou rýchlosťou alebo presnosťou. Avšak prostredníctvom 5G bude obsluha rovnako dobrá ako v reálnom čase. Okrem toho je kvalita obrazu oveľa lepšia, videozáznam má lepšie rozlíšenie a 5G poskytuje spoľahlivejšie pripojenie – a to všetko uľahčuje prácu operátora v simulátore.

S akými prekážkami ste sa doteraz stretli?

Spočiatku bolo ťažké získať hardvér. Nachádzame sa v rannom štádiu testovania, preto máme problém nájsť modemy na komunikáciu s anténou. Spoločnosť Telia nám ochotne poskytla správne vybavenie, s ktorým môžeme pracovať. Také ranné štádium testovania tejto technológie má, pochopiteľne, svoje výhody aj nevýhody.

Keď sa vám podarí tieto problémy vyriešiť, kedy budeme môcť vidieť rozšírenie 5G do širších oblastí priemyslu?

To závisí od prípadov rozličného použitia v stavebníctve – ako technológia funguje, ako spĺňa požiadavky daného priemyslu, či je zo strany zákazníkov prijateľná… 5G získajú najprv tí, ktorí ho dokážu využiť najviac. Avšak vybudovanie siete a potrebnej infraštruktúry si vyžaduje svoj čas. V rámci stavebného priemyslu a statických operácií, ako je dolovanie či ťaženie, môže dôjsť k rozšíreniu skutočne celkom rýchlo. Načasovanie je dobré – naši zákazníci potrebujú pripojiteľnosť a vyžadujú viac dát. A my sme tí, ktorí uskutočňujú prieskum s cieľom zistiť, aké sú možnosti.

Obrázok 1: Spoločnosť Volvo CE momentálne testuje potenciál 5G pri napájaní kolesového nakladača ovládaného na diaľku.
Obrázok 2: Calle Skillsäter, technický špecialista spoločnosti Volvo CE pre sieťové rozhranie strojov.