Construction Equipment Slovensko

5 spôsobov ako zlepšiť efektívnosť využitia paliva rýpadlom

Spoločnosť Volvo CE ponúka nové technológie a služby s cieľom pomôcť spoločnostiam znížiť výdavky na palivo a byť pritom šetrnejší k životnému prostrediu.

Palivo predstavuje jeden z najväčších výdavkov pre väčšinu stavebných firiem. Spoločnosť Volvo CE vybavila svoje stroje technológiou úspory paliva a ponúka množstvo rôznych služieb v oblasti úspory paliva. Zníženie spotreby paliva zlepšením efektívnosti nielenže šetrí firmám peniaze, ale pomáha aj znižovať ich dopad na životné prostredie. S každým ušetreným litrom motorovej nafty sa uvoľní do atmosféry o 2,6 kg oxidu uhličitého menej.

1. Automatický voľnobeh

Funkcia automatického voľnobehu strojov Volvo znižuje spotrebu paliva automatickým prepnutím motora na vysoké voľnobežné otáčky po piatich sekundách nečinnosti. Tým sa znížia otáčky motora za minútu, čo šetrí palivo. Päť sekúnd je predvolené nastavenie funkcie automatického voľnobehu, no je možné zmeniť jeho aktiváciu v rozmedzí od troch do dvadsiatich sekúnd nečinnosti. Operátorovi sa stačí dotknúť ručnej páky alebo nožného pedála a motor sa vráti do normálneho režimu, a tým získa späť plný výkon. Táto funkcia zlepšuje efektivitu paliva bez zníženia výrobnej kapacity stroja.

 

automatické vypínanie motora

2. Automatické vypínanie motora

Funkcia automatického vypínania motora funguje v podstate rovnako ako funkcia automatického voľnobehu. Avšak namiesto prepnutia sa do režimu voľnobehu sa motor vypne po piatich minútach nečinnosti. Po štyroch minútach nečinnosti stroj vydáva 60-sekundové varovanie, že motor sa vypne. Po skončení 60-sekundového časového úseku sa motor stroja vypne. Táto funkcia pomáha znižovať emisie počas voľnobehu stroja. Stroj sa môže nechať bežať na voľnobeh 40 – 60 % času prevádzky, čo významne prospieva spotrebe paliva.

 

Režim Eco

3. Režim Eco

Veľa značiek ponúka vo svojich strojoch režim Eco, avšak tým sa zvyčajne zníži len počet otáčok motora za minútu o 10 %. Režim Eco spoločnosti Volvo CE funguje tak, že riadi prietok čerpadla, aby sa predišlo zotrvačnému pretekaniu cez poistné ventily následkom preťaženia, pričom ostáva zachovaná maximálna efektivita vŕtania a chodu. Znižuje to stratu prietoku a tlaku a zlepšuje riadenie prietoku čerpadla, to má za následok 5 % zlepšenie efektívnosti. Na rozdiel od režimu Eco ponúkaného inými značkami sa účinnosť zvýši bez toho, aby došlo k zníženiu výkonu stroja.

 

Správa o úspore paliva Volvo CE

4. Správa o úspore paliva

Správy o úspore paliva Volvo, ktoré používajú údaje telematického systému CareTrack, sú cenným nástrojom pomoci zákazníkom pri maximalizovaní účinnosti paliva v strojoch. Snímače stroja monitorujú spotrebu paliva a preddefinovaný algoritmus spoločnosti Volvo automaticky vypracuje správy, ktoré ponúka v ľahko čitateľnom formáte PDF. Zákazník nemusí strácať čas analýzou mätúcich údajov a namiesto toho môže rýchlo a jasne určiť oblasti, kde je možné zlepšiť účinnosť paliva, stanoviť ciele a sledovať postup.

 

Školenie operátora v spoločnosti Volvo CE zamerané na režim Eco

5. Školenie operátora na režim Eco

Školenie operátora v spoločnosti Volvo CE zamerané na režim Eco pomáha skúseným operátorom porozumieť spôsobom, pomocou ktorých môžu ovládať stroj efektívnejšie. Program sa zameriava na spotrebu paliva počas voľnobehu, plánovanie najefektívnejších spôsobov práce a korigovanie ovládania a manévrovania so strojom. Školenie operátorov na režim Eco môže znížiť spotrebu paliva firmám až na 50 %.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Anne Bast

VP Corporate Communication
Volvo Construction Equipment
Sales Region EMEA (Europe - Middle East - Africa)
Tel: + 46 16 5415906
anne.bast@volvo.com

Brian O'Sullivan

SE10
London
Tel: +44 7733350307
E-mail: osullivan@se10.com