Construction Equipment Slovensko

5 dôvodov, prečo je analýza oleja nevyhnutná pre váš stroj.

Olej je životnou miazgou stroja. Pravidelné kontroly pomáhajú monitorovať jeho technický stav, ktorý je nevyhnutný na udržiavanie maximálnej doby prevádzky a minimálnych nákladov na vlastníctvo.

1. Zvyšuje zisky

Analýza oleja je bezkonkurenčný nástroj na zvýšenie výkonu stroja, čo znamená vyššie zisky. Na základe údajov zhromaždených výsledkami analýzy môžu zákazníci zistiť chyby stroja a plánovať údržbu, čo znižuje riziko neplánovaných prestojov, zabraňuje nákladným opravám a zvyšuje produktivitu. 

2. Podporuje dobu prevádzkyschopnosti

Laboratória Volvo vybavené moderným diagnostickým vybavením poskytujú zákazníkom podrobnú správu o stave stroja. Po vykonaní dôkladnej analýzy je zákazníkom okamžite k dispozícii diagnostika stroja on-line, ktorá zdôrazňuje varovania a uvádza odporúčania na opatrenia. Vďaka týmto správam môže každá časť stroja pracovať na maximálny výkon s malým rizikom poruchy, čo udržiava vysokú úroveň doby prevádzkyschopnosti.

3. Zaznamenáva trendy na základe histórie analýz

Analýza vzoriek oleja zhromažďuje informácie o obsahu vody/chladiacej kvapaliny, nečistotách a kvalite kovových častíc v oleji. Vykonávaním pravidelných kontrolných analýz oleja sa zaznamenáva história výsledkov a umožňuje laboratórnym technikom a zákazníkom sledovať trendy vo výkone stroja. 

4. Funguje ako systém včasného varovania

Olej podporuje životne dôležité komponenty stroja vrátane motora, prevodovky, náprav, bŕzd a hydraulického systému. Laboratóriá Volvo, ktoré do najmenšieho detailu poznajú stroje Volvo, môžu na základe analýzy oleja interpretovať, ako funkčné sú tieto komponenty. Technikom to poskytuje signály včasného varovania pre diely stroja, vďaka čomu majú zákazníci čas vymeniť všetky komponenty, ktoré sú náchylné na poškodenie alebo zlyhanie.

5. Ide o proaktívny spôsob práce

Analýza oleja je celkovo najpraktickejším opatrením pre váš stroj. Je to vynikajúci plánovací nástroj, ktorý vám dáva lepšiu kontrolu nad produktivitou, údržbou, potenciálnym zlyhaním a predchádzaním prestojom.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Anne Bast

VP Corporate Communication
Volvo Construction Equipment
Sales Region EMEA (Europe - Middle East - Africa)
Tel: + 46 16 5415906
anne.bast@volvo.com

Hannah Kitchener

SE10
London
Tel: +44 207 923 5863
E-mail: hannah.kitchener@se10.com