Construction Equipment Slovensko

5 tipov súvisiacich s údržbou na zachovanie rýpadiel v najlepšom stave

Vykonávaním pravidelných kontrol spojených s údržbou a používaním výhradne originálnych dielov Volvo dokážu majitelia a operátori predĺžiť dobu prevádzkyschopnosti svojich strojov.

1. Každé ráno treba vypustiť odlučovač vody.

V motore sa cez noc z dôvodu poklesu teploty často vytvorí kondenzácia. Preto má byť vypustenie odlučovača vody prvou vecou, ktorú musí operátor ráno urobiť, kým sa mu začne pracovná zmena. Ak to neurobí, voda sa môže dostať do vstrekovačov, kde sa zmení na paru, čo by viedlo ku korózii. Nevypustenie odlučovača vody patrí medzi najčastejšie príčiny poruchy rýpadla.

Kontrola podvozka

2. Raz za týždeň treba skontrolovať napnutie pásov.

Pásy musia mať vždy drobnú vôľu. Ak sú pásy napnuté príliš, tlak môže spôsobiť vznik nepotrebného opotrebovania reťazí a reťazových kolies. K tomuto môže dôjsť, ak nedošlo k správnemu odmeraniu vzdialenosti od spodnej reťaze k rámu na podvozku. Meranie sa líši v závislosti od typu materiálu. Takže osoba vykonávajúca kontrolu si musí po každý raz overiť informácie v návode na obsluhu.

Rýpadlo Volvo EC140E

3. Nedotýkajte vzduchového filtra, kým sa v kabíne nerozsvieti kontrolka.

Bezdôvodná manipulácia so vzduchovým filtrom môže zanechať zvyšky v motore. V takom prípade by štrkovité častice spôsobili jeho opotrebovanie. Keď nastane čas na vyčistenie filtra (čistite len dvakrát) alebo výmenu, na palubnej doske v kabíne sa rozsvieti kontrolka. Operátori alebo technici, ktorí chcú kontrolovať stav filtra, môžu tento sledovať prostredníctvom systému CareTrack a programu MATRIS.

Filter súpravy starostlivosti od spoločnosti Volvo

4. Vždy kupujte náhradný filter od spoločnosti Volvo.

Ak použijete nekvalitný, neoprávnený filter, riskujete, že sa do motora dostane štrk a že sa skráti jeho servisná životnosť – a výmena motora je skutočne nákladná! Investícia do olejov a filtrov je menšia ako 5 % celkových nákladov spojených s vlastníctvom rýpadla. Nejedná sa teda o veľké náklady. Operátori by mali k svojim strojom pristupovať ako k vlastným autám a nakupovať na miestach, kde sa skutočne spoliehajú na originálne diely značky Volvo.

Chladiaca kvapalina značky Volvo

5. Nemiešajte iné chladiace kvapaliny s chladiacou kvapalinou od spoločnosti Volvo.

Aby sa zabezpečil ten najlepší výkon, zloženie chladiacej kvapaliny od spoločnosti Volvo prešlo dôsledným vývojom. Jeho zmiešanie s inými chladiacimi kvapalinami spôsobí, že nadobudne gélovú konzistenciu, ktorá zablokuje vodné čerpadlo a zmení bod varu. Chladiaca kvapalina má tri dôležité funkcie – mazanie, zabraňovanie korózii a chladenie. Preto je veľmi dôležité, aby sa zachovala presne taká funkčnosť, akú spoločnosť Volvo zabezpečila.