Construction Equipment Slovensko

5 bežných chýb, ktoré predlžujú prestoje stroja

Pre spoločnosť Volvo CE a jej predajcov je najdôležitejšou prioritou udržiavanie strojov v prevádzke, aby vytvárali zisky. Tu je päť najbežnejších zbytočných problémov súvisiacich s údržbou a spôsoby, ako im predchádzať.

1. Nečítanie návodu na obsluhu

Stroje Volvo sú vybavené množstvom funkcií určených na zvýšenie výkonnosti a zjednodušenie obsluhy. Každou generáciou sa inovujú, takže ani ten najskúsenejší operátor sa so všetkými nedokáže oboznámiť, pokiaľ si neprečíta návod. Ak operátor napríklad nevie, načo slúži tlačidlo retardéra na kĺbovom nákladnom vozidle, a namiesto neho používa brzdy na zachovanie stabilnej rýchlosti pri jazde zo svahu, môže to spôsobiť zbytočné opotrebovanie bŕzd a následné prestoje a náklady na výmenu, ktorým sa dá predísť.

Nečítanie návodu na obsluhu

2. Plnenie palivových filtrov

Vzhľadom na to, že výmena palivového filtra je časovo náročný proces, niektorí technici plnia filter vopred, aby ušetrili čas. Problém je, že použitím kanistra s palivom a lievika je prakticky nemožné vyhnúť sa kontaminácii nového filtra. Aj tá najmenšia čiastočka kontaminantu dokáže spustiť proces znehodnotenia vstrekovačov, čo môže viesť k veľmi nákladným opravám. Spoločnosť Volvo CE odporúča inštalovať filtre suché a vopred ich pripraviť na reguláciu kontaminácie. Stojí za to dať si načas a vykonať tento postup správne.

Plnenie palivových filtrov

3. Používanie nesprávneho prídavného zariadenia na danú prácu

Spoločnosť Volvo CE ponúka množstvo prídavných zariadení, no použitie príliš veľkej lopaty spomalí stroj, viac zaťaží hydrauliku a spôsobí vážne problémy s produkciou. Problémy spôsobí aj používanie prídavného zariadenia, ktoré nie je určené na danú úlohu. Hydraulické kladivo je napríklad určené len na používanie v smere kolmo nadol alebo pod určitým uhlom. Používaním nástroja na kopanie dookola alebo zdvíhanie a otáčanie veľkých kusov betónu alebo kameňov sa na nástroj vyvinie nadmerné bočné zaťaženie, čo spôsobí nadmerné opotrebovanie puzdier, praskliny a netesnosti.

Používanie nesprávneho prídavného zariadenia na danú prácu

4. Príliš rýchla obsluha

Pri obsluhe stavebných strojov platí, že vždy zvíťazí ten, kto postupuje pomaly a stabilne. Pri náhlom rozjazde, zastavení a otáčaní sa rozsype materiál z lopaty na zem. Podobne aj pri výjazde kolesovým nakladačom na nahromadený materiál a pretáčaní pneumatík dôjde k vytvoreniu koľají, v ktorých sa bude stroj kývať. Koľaje je potrebné vyplniť a rozsypaný materiál odstrániť.

Príliš rýchla obsluha

5. Nepripájanie strojov k systému CareTruck

Ak je stroj pripojený prostredníctvom telematického systému CareTrack spoločnosti Volvo CE, majitelia a predajcovia môžu aktívne monitorovať stav stroja, diagnostikovať prípadné problémy a prijať preventívne opatrenia. Správy dokážu odhaliť nezvyčajné správanie operátora, ktoré možno napraviť školením. Okrem toho môžu obsahovať informácie o tom, kedy budú komponenty potrebovať servis alebo opravu, čo majiteľom pomôže naplánovať údržbu vo vhodnom čase a zabrániť neplánovaným prestojom.

Nepripájanie strojov k systému CareTruck

ĎALŠIE INFORMÁCIE