Construction Equipment Slovensko

Prototyp plne elektrického kompaktného rýpadla od spoločnosti Volvo CE získava ocenenie za inováciu na veľtrhu Intermat

Plne elektrické kompaktné rýpadlo od spoločnosti Volvo Construction Equipment a jeho revolučné konštrukčné riešenie získali na veľtrhu Intermat ocenenie za inováciu. Prototyp EX2 neuvoľňuje žiadne emisie, má 10-násobne vyššiu účinnosť, 10-násobne nižšiu úroveň hluku a predstavuje zníženie nákladov spojených s vlastníctvom tohto zariadenia.

Prototyp 100 % elektrického kompaktného rýpadla od spoločnosti Volvo Construction Equipment (Volvo CE) – známy ako EX2 – získal prestížne ocenenie zariadení a strojových zariadení v kategórii zemných a búracích prác v rámci ocenení za inovácie na veľtrhu Intermat. Táto koncepcia stroja, ktorá neuvoľňuje do ovzdušia žiadne emisie, má 10-násobne vyššiu účinnosť, 10-násobne nižšiu úroveň hluku a ktorá predstavuje zníženie celkových nákladov spojených s vlastníctvom tohto zariadenia v porovnaní s jeho konvenčnými náprotivkami, získala uznanie za jej príspevok k pokroku v stavebnom priemysle. Tento stroj je považovaný za prvý prototyp plne elektrického kompaktného rýpadla na svete. V tejto fáze je EX2 stále ešte len súčasťou výskumného projektu, a preto nie je komerčne dostupný.

„Som nesmierne hrdý na to, že EX2 získal toto celosvetovo uznávané ocenenie za inováciu“, hovorí Ahcène Nedjimi, špecialista na elektromobilitu a vedúci projektu EX2 zo spoločnosti Volvo CE. „EX2 je revolučný stroj. Elektrifikácia stavebných zariadení povedie k čistejším, tichším a účinnejším strojom – toto predstavuje budúcnosť nášho odvetvia. Som rád, že porotcovia uznali jej význam.“

Technológia ukrytá za touto koncepciou EX2 získava cenu za inováciu na veľtrhu Intermat

Aby sa prototyp EX2 stal plne elektrickým, spaľovací motor sa nahradil dvoma lítium-iónovými batériami s celkovou kapacitou 38 kWh, čo predstavuje dostatok elektrickej energie na činnosť stroja osem hodín v rámci náročnej aplikácie, akou je hĺbenie v kompaktnom teréne. Aj hydraulická architektúra sa nahradila elektrickou architektúrou, čo zahŕňa elektromechanické lineárne akčné členy, ktoré pomáhajú optimalizovať prevodové ústrojenstvo. Odstránenie hydraulického systému a spaľovacieho motora, ako aj zníženie nárokov na chladenie, viedlo k značnému zníženiu úrovne hluku.

„Vďaka nulovým emisiám a desaťnásobne nižšej úrovni hluku sa môže EX2 bez problémov používať v husto osídlených oblastiach bez rušenia obyvateľov – dokonca aj v noci“, hovorí pán Ahcène. „Desaťnásobne vyššia účinnosť spolu s bezúdržbovými systémami znamená, že sa značne znížia prevádzkové náklady a celkové náklady spojené s vlastníctvom zariadenia. A keďže je EX2 plne elektrifikovaný a neexistujú žiadne mechanické pákové ovládače, môže sa ovládať diaľkovo z mobilného telefónu alebo tabletu. Týmto sa zvyšuje bezpečnosť v nebezpečnom pracovnom prostredí. EX2 navyše poskytuje rovnaký výkon a silu ako jeho konvenčný náprotivok, a tiež vyššie rýchlosti pri kombinovaných pohyboch. Keďže ide o najbežnejší typ pohybu tohto stroja, zlepšuje sa aj produktivita. Všetko to sa dosiahlo bez narušenia výkonu stroja, pričom sa zaistilo naplnenie potrieb zákazníkov.“

Inovácia na dosiahnutie pokroku

Ocenenia udelené za inováciu na veľtrhu Intermat 2018 vzdávajú poctu zariadeniam, technickým postupom, službám, výrobkom a riešeniam, ktoré prispievajú k pokroku v odvetví stavebníctva a infraštruktúry. Porota pod vedením prezidenta celonárodnej federácie French National Federation of Public Works (FNTP) oznámila svoje rozhodnutie pri slávnostnom udeľovaní cien 18. januára v Paríži. Porota sa skladala z 13 odborníkov z daného odvetvia, ktorí vybrali deväť najlepších kandidátov na získanie ocenenia z celkovo 90 podaní od najlepších výrobcov.

„EX2 tvorí súčasť dlhodobej ambície spoločnosti Volvo CE dosiahnuť udržateľné dopravné riešenia“, hovorí Patrik Lundblad, hlavný viceprezident technologického oddelenia spoločnosti Volvo CE. „Toto ocenenie je uznaním náročnej práce a vízie zamestnancov spoločnosti Volvo CE, ktorí neustále posúvajú hranice technológie a inovácií ďalej a zaisťujú to, aby bola táto spoločnosť na čele technologického vývoja. Teraz sa tešíme na prezentáciu prototypu EX2 na veľtrhu Intermat v apríli.“

EX2 získava cenu za inováciu na veľtrhu Intermat