Construction Equipment Slovensko

Predaj spoločnosti Volvo CE v 3. kvartáli vyšší o 24%

Pokračujúci rast v Európe a v Severnej a Južnej Amerike a dobrý, no spomaľujúci rast v Číne pomohli zvýšeniu predaja spoločnosti Volvo Construction Equipment v treťom štvrťroku 2018.

Spoločnosť Volvo Construction Equipment znova zaznamenala silný rast a pomohla materskej spoločnosti Volvo Group dosiahnuť vôbec najlepšie výsledky v treťom kvartáli. Vysoký dopyt po jej konkurenčných produktoch na väčšine trhoch pomohol zvýšiť predaj takmer o štvrtinu, k čomu sa zároveň pridal aj zvýšený zisk. 

Čisté tržby sa v treťom kvartáli zvýšili o 24 % na 18,598 milióna SEK (15,042). Zvýšil aj prevádzkový príjem na 2,587 milióna SEK z 2,023 milióna za príslušné obdobie v roku 2017. To znova videlo k vyšším prevádzkovým tržbám na úrovni 13,9 % (13,4 %). Ziskovosť pozitívne ovplyvnil vyšší predaj zariadení a služieb, lepšie využívanie kapacít v priemyselných systémoch a dobrá kontrola nákladov.

Čistý príjem objednávok v treťom kvartáli sa zvýšil o 22 % v porovnaní s tým istým kvartálom v roku 2017. Zvýšenie bolo z veľkej časti dôsledkom väčšieho dopytu z Číny a najmä z Európy, kde sa objem objednávok zvýšil až o 53 % z časti vďaka veľkým objednávkam na prenájom kompaktných strojov. Objem objednávok sa zvýšil o 47 % v Severnej Amerike, pričom najväčší podiel na tom mal predaj stredne veľkých a veľkých strojov. V Južnej Amerike sa objem objednávok zvýšil o pätinu.

V treťom kvartáli sa zvýšili dodávky o 17 % na 16 861 strojov.

Vývoj na trhu

Do konca Augusta sa objem na európskom trhu zvýšil o 11 %. Bolo to vďaka rastu na ruskom trhu a stabilnému dopytu na trhoch v Nemecku, Spojenom kráľovstve, Francúzku a Taliansku. V Severnej Amerike bolo zvýšenie za posledný rok na úrovni 19 % vďaka dopyte po rýpadlách, nákladných vozidlách, veľkých kolesových nakladačoch a cestným zariadeniam. V Južnej Amerike sa z nízkych objemov v minulom roku rast zvýšil o štvrtinu vďaka silnejšiemu trhu v Brazílii. Objem celého ázijského trhu (okrem Číny) sa oproti minulému roku zvýšil o 13 %. Objem čínskeho trhu sa oproti minulému roku zvýšil o 42 %, na v priebehu roka sa trend rastu spomalil.

„Je povzbudzujúce, že sme v posledných kvartáloch dokázali udržať výrazný rast, pričom objem predaja aj ziskov bol nad úrovňami z minulého roka,“ komentuje Melker Jernberg, prezident spoločnosti Volvo Construction Equipment. „Vysoký dopyt po našich konkurenčných produktoch na väčšine trhoch nám dopomohol k dosiahnutiu dobrých čísel.“

 

Tabuľka 1. Volvo Construction Equipment, čistý obrat podľa trhovej oblasti, v miliónoch švédskych korún (SEK).

Čisté tržby podľa trhovej oblasti

Tretí kvartál

Prvých deväť mesiacov

mil. SEK

2018

2017

2018

2017

Európa

6 211

5 172

20 562

17 597

Severná Amerika

3 843

2 976

11 739

9 615

Južná Amerika

580

460

1 698

1 251

Ázia

6 724

5 483

26 209

18 122

Afrika a Oceánia

1 240

952

3 706

2 999

Celkom

18 598

15 042

63 915

49 583