Construction Equipment România

Disponibilitate sporită datorită serviciului Volvo ACTIVE CARE

Lansarea la nivel global a serviciului Volvo ACTIVE CARE reprezintă încă o premieră Volvo CE în industria de profil. Prin combinarea monitorizării parcului auto cu emiterea de rapoarte cuprinzătoare și acționabile cu privire la utilaje, serviciul elimină nevoia efectuării de calcule interminabile din domeniul telematicii utilajelor.

Odată cu apariția sistemelor telematice integrate la bordul utilajelor și a conectivității de la distanță, managerii parcurilor auto pot fi ușor copleșiți de multitudinea de date produse de utilajele pentru construcții moderne. Prin introducerea la nivel global a serviciului Volvo ACTIVE CARE unic, compania Volvo Construction Equipment (Volvo CE) își asumă în mod proactiv sarcina monitorizării și raportării stării utilajelor, permițându-le clienților să se concentreze mai mult asupra operațiunilor lor. Volvo ACTIVE CARE este un serviciu telematic inteligent care combină monitorizarea stării utilajelor cu furnizarea de rapoarte săptămânale, ajutând astfel la reducerea duratelor de nefuncționare. 
Analiza de la distanță conferă avantaje multiple, inclusiv detectarea problemelor înainte ca acestea să conducă la defecțiuni și facilitarea programării operațiunilor de mentenanță. Atunci când știu care este problema, tehnicienii din cadrul distribuitorului trebuie să facă mai puține deplasări pe șantierul clientului și pot sosi la fața locului cu uneltele, piesele și expertiza necesare pentru a spori șansele reparării utilajelor încă de la prima vizită. Acest lucru sporește disponibilitatea și reduce costurile suportate de client.

 

CUM FUNCȚIONEAZĂ

Procesul este simplu: punctele de date cu privire la utilaj sunt captate prin intermediul sistemului telematic CareTrack oferit de Volvo și sunt monitorizate de la distanță de către centrele de disponibilitate Volvo din întreaga lume prin intermediul conectivității între utilaje. Aici, experți Volvo dedicați care înțeleg cu adevărat utilajele utilizează programe software de diagnoză moderne pentru a procesa informațiile. Atunci când este detectată o alarmă critică sau o defecțiune la un utilaj, distribuitorul primește o notificare în acest sens, împreună cu informații de diagnoză cu privire la defecțiunea respectivă. La rândul său, distribuitorul îl informează pe client despre problema apărută și planifică momentul întreprinderii acțiunii corective. 


Din fericire, problemele grave sunt rare, dar clienții sunt asigurați cu regularitate că utilajele lor sunt monitorizate în permanență prin intermediul unor rapoarte săptămânale privind disponibilitatea. Aceste rapoarte evidențiază oportunitățile de sporire a disponibilității unui singur utilaj sau a unei întregi flote de utilaje.

Informații săptămânale, impact pe termen lung

Cel mai mare beneficiu al serviciului Volvo ACTIVE CARE și al centrelor de disponibilitate dedicate îl reprezintă faptul că clienții nu mai sunt nevoiți să caute informațiile dorite într-o multitudine de date cu privire la utilaje — de acest lucru se ocupă, în locul lor, compania Volvo și distribuitorul Volvo local.
Această interacțiune mai frecventă facilitează colaborarea dintre compania Volvo, distribuitor și clienți în scopul identificării acțiunilor care să aibă un impact semnificativ asupra unuia dintre cei mai importanți factori de sporire a profitabilității: disponibilitatea.

„Prin introducerea serviciului Volvo ACTIVE CARE, ne luăm angajamentul ferm să asigurăm un nivel de disponibilitate mai înalt ca oricând”, a afirmat Koen Sips, Vice-Președinte Soluții pentru Clienți în cadrul companiei Volvo CE.

Imaginea 1: Volvo ACTIVE CARE elimină nevoia efectuării de calcule interminabile din domeniul telematicii utilajelor.
Imaginea 2: Rapoarte săptămânale informative.