Construction Equipment Polska

Mapa

Lepsza widoczność na placu budowy

Mapa

Informacje o lokalizacji innych pojazdów na placu budowy pomagają operatorom unikać potencjalnie niebezpiecznych sytuacji, zwłaszcza podczas pracy w miejscach z ograniczoną widocznością. Powiadomienia o ograniczeniach prędkości przypominają operatorom o ich przestrzeganiu. 

Ekonomiczna jazda

Możliwość monitorowania ruchu i dostosowywania się do niego podczas cyklu przewożenia pozwala operatorom podejmować lepsze decyzje na drodze, które przekładają się na wzrost wydajności.

Cechy

Jak to działa

Wbudowany w ładowarkę nadajnik GPS służy do lokalizowania pojazdu, a moduł telekomunikacyjny zintegrowany z Volvo Co-Pilot umożliwia komunikację między pojazdami. Mapa bezproblemowo współpracuje z wszystkimi aplikacjami Load Assist zainstalowanymi w systemie Volvo Co-Pilot.

Drogi

Wyświetlane drogi ułatwiają operatorowi nawigację.

Użyteczne miejsca

Przydatne zwłaszcza dla nowych lub tymczasowo zatrudnianych operatorów. Wybrane użyteczne miejsca — na przykład strefy załadunku i zrzutu, biura, warsztaty, stacje paliw i wiele innych — mogą być wizualizowane.

Obszary zamknięte

Dzięki tej funkcji operatorzy nie wjeżdżają do obszarów wyłączonych z ruchu.

Odcinki jednopasmowe

W celu zapobiegania zatorom drogowym operator zostaje powiadomiony o zbliżaniu się innej maszyny na zdefiniowanym uprzednio odcinku jednopasmowym.

Ograniczenia prędkości

Ustaw ograniczenia prędkości w miejscu wykonywania robót i/lub określonych obszarach placu budowy, aby zapobiegać jeździe z nadmierną prędkością.

Dane techniczne dotyczące aplikacji Mapa

Dostępna na maszynach Volvo L60H, L70H, L90H, L110H, L120H, L150H, L180H, L220H, L260H, L350H
Lokalizowanie GPS w maszynie
Komunikacja Karta SIM 3G lub klucz 4G
Liczba połączonych maszyn Od 1 do 50
Ostrzeżenia o ograniczeniach prędkości Limit prędkości na drodze, strefy ograniczonej prędkości, limit prędkości w miejscu pracy
Ostrzeżenie o obszarach zamkniętych Podczas wjazdu do wskazanej strefy wyłączonej z ruchu
Ostrzeżenie o odcinkach jednopasmowych Gdy wybrany jednopasmowy odcinek drogi jest zajęty, a maszyny nie mogą się na nim minąć
Użyteczne miejsca 14 typów
Znaki drogowe 6 typów
Do korzystania z tej aplikacji wymagane są karta SIM i połączenie komórkowe.

 

Volvo — wyszukiwarka dealerów — strona główna
Udoskonal swoją firmę

Porozmawiajmy o tym, jak możemy Ci pomóc.

Kontakt do nas