Construction Equipment Polska
Usługi Volvo — Load Assist — Mapa

Mapa

Pełny przegląd placu budowy

Mapa

Informacje o lokalizacji całego personelu i sprzętu w miejscu pracy pomagają operatorom unikać niepożądanych sytuacji, zwłaszcza podczas pracy w miejscach z ograniczoną widocznością.

Ekonomiczna jazda

Możliwość monitorowania ruchu i dostosowywania się do niego podczas cyklu przewożenia pozwala operatorom podejmować lepsze decyzje na drodze oraz zmniejszyć liczbę niepotrzebnych postojów, co przekłada się na wzrost wydajności pracy.

Poprawiona orientacja

Jak to działa?

Wbudowany nadajnik GPS wozidła służy do lokalizowania i komunikacji z innymi maszynami wyposażonymi w rozwiązanie Volvo Co-Pilot, a także z innymi pojazdami i odwiedzającymi połączonymi z aplikacją mapy przez moduł telekomunikacyjny.

Drogi

Wyświetlane drogi ułatwiają operatorowi nawigację.

Ograniczenia prędkości

Ustaw ograniczenia prędkości dla całego miejsca pracy i/lub dla poszczególnych obszarów. Komunikaty będą przypominały operatorom o utrzymywaniu zalecanej prędkości.

Obszary zamknięte

Wyszczególnia strefy zamknięte, pomagając operatorom w ich unikaniu.

Odcinki jednopasmowe

W celu zapobiegania zatorom drogowym operator zostaje powiadomiony o zbliżaniu się innej maszyny na zdefiniowanym uprzednio odcinku jednopasmowym.

Użyteczne miejsca

Zobacz lokalizacje określonych punktów zainteresowania, na przykład biura, serwisu, stacji paliw, stołówki, czy strefy załadunku i rozładunku.

Dane techniczne aplikacji Mapa

Do korzystania z tej aplikacji wymagane są karta SIM i połączenie komórkowe.
Dostępna na maszynach Volvo L60H, L70H, L90H, L110H, L120H, L150H, L180H, L220H, L260H, L350H
Lokalizowanie GPS w maszynie
Liczba połączonych maszyn Od 1 do 50
Ostrzeżenia o ograniczeniach prędkości Limit prędkości na drodze, strefy ograniczonej prędkości, limit prędkości w miejscu pracy
Ostrzeżenie o obszarach zamkniętych Podczas wjazdu do wskazanej strefy wyłączonej z ruchu
Ostrzeżenie o odcinkach jednopasmowych Gdy wybrany jednopasmowy odcinek drogi jest zajęty, a maszyny nie mogą się na nim minąć
Użyteczne miejsca 14 typów
Znaki drogowe 6 typów
Volvo — wyszukiwarka dealerów — strona główna
Udoskonal swoją firmę

Porozmawiajmy o tym, jak możemy Ci pomóc.

Kontakt do nas