Construction Equipment Polska
volvo haul assist

Mapa

Pełny przegląd placu budowy

Mapa

Informacje o lokalizacji maszyn, pojazdów i odwiedzających na placu budowy pomagają operatorom unikać niepożądanych sytuacji, zwłaszcza podczas pracy w miejscach z ograniczoną widocznością. Powiadomienia o ograniczeniach prędkości przypominają operatorom, by utrzymywali zalecaną prędkość.

Lepsza orientacja, wyższa wydajność operatora

Możliwość monitorowania ruchu i dostosowywania się do niego podczas cyklu przewożenia pozwala operatorom podejmować lepsze decyzje na drodze, które przekładają się na wzrost wydajności.

Jak to działa?

Wbudowany nadajnik GPS wozidła służy do lokalizowania i komunikacji z innymi maszynami wyposażonymi w rozwiązanie Volvo Co-Pilot, a także z innymi pojazdami i odwiedzającymi połączonymi z aplikacją mapy przez moduł telekomunikacyjny.

Drogi transportowe

Wyświetlane drogi transportowe ułatwiają operatorowi nawigację.

Strefy załadunku i zrzutu

Strefy załadunku i zrzutu można wcześniej zaznaczyć, tak aby podczas zbliżania się do nich następowała aktywacja niektórych funkcji, takich jak pokładowy system ważenia.

Wcześniej wyznaczone trasy

System może wyświetlać wyznaczone wcześniej trasy między strefami załadunku i zrzutu.

Odcinki jednopasmowe

W celu zapobiegania zatorom drogowym operator zostaje powiadomiony o zbliżaniu się innej maszyny na zdefiniowanym uprzednio odcinku jednopasmowym.

Odcinki z ograniczeniami prędkości

Ustaw ograniczenia prędkości na całym placu budowy lub na określonych odcinkach, aby zapobiec jeździe z nadmierną prędkością.

Obszary zamknięte

Wyświetla na mapie strefy zamknięte, aby pomóc operatorom ich unikać.

Punkty zainteresowania

Zobacz lokalizacje określonych punktów zainteresowania, na przykład biura, serwisu, stacji paliw czy stołówki.

Raporty dotyczące konkretnych miejsc

Funkcja mapy umożliwia uwzględnienie współrzędnych GPS w raportach produktywności.

Volvo — wyszukiwarka dealerów — strona główna
Udoskonal swoją firmę

Porozmawiajmy o tym, jak możemy Ci pomóc.

Kontakt do nas