Construction Equipment Polska

Volvo Construction Equipment pomaga klientom widzieć więcej dzięki usłudze Connected Map

Volvo Construction Equipment przedstawia rozwiązanie Connected Map. To usługa pozycjonowania dostarczająca wizualny przegląd wszystkich maszyn i pojazdów w miejscu robót, także marek innych niż Volvo. Jest dostępna dla pracowników w maszynach (za pośrednictwem systemu Volvo Co-Pilot lub urządzenia z systemem Android/iOS) oraz w biurze (za pośrednictwem portalu internetowego Office Portal).

Azadeh Fazl Mashhadi, specjalistka ds. usług w Volvo CE, wyjaśnia: „Dzięki usłudze Connected Map użytkownicy wiedzą o wszystkim, co dzieje się w miejscu robót. Mogą korzystać z generowanej w czasie rzeczywistym wizualizacji, która przedstawia lokalizacje wszystkich obecnych w miejscu robót maszyn, pojazdów i tymczasowych odwiedzających połączonych z aplikacją. Ułatwia to wykonywanie zadań w sposób bardziej efektywny i produktywny”.
„Kierownicy robót dysponują też pełną widocznością miejsca robót w portalu Office Portal. Znajdą w nim wszystkie informacje potrzebne do optymalizacji przepływu ruchu tak, by maksymalizować wydajność”, dodaje Azadeh Fazl Mashhadi. Ponadto zwiększenie wydajności transportu pomaga skracać czasy tras, ograniczać mieszanie materiałów oraz obniżać zużycie paliwa i poziom emisji”.

Jak to działa?

Connected Map pobiera dane o pozycji z systemów telematycznych maszyn lub urządzeń Android/iOS z kartami SIM, a następnie przesyła je do platformy chmurowej Volvo. Usługa Connected Map wizualizuje pozycję każdej obecnej w miejscu robót jednostki z zainstalowaną aplikacją — maszyn Volvo, maszyn innych marek, pojazdów lub tymczasowych odwiedzających — w systemie Volvo Co-Pilot lub na urządzeniu z systemem Android/iOS.
W przypadku maszyn marek innych niż Volvo, które są regularnie używane w miejscu robót, Volvo zaleca wyposażenie ich w dodatkowy system z aplikacją Map. Można go zakupić u dealera Volvo. Operatorzy maszyn marek innych niż Volvo mogą też uzyskać dostęp do aplikacji Site Map za pośrednictwem urządzenia Android/iOS z kartą SIM. Osoby przebywające w miejscu robót tymczasowo łatwo się z nim zaznajomią, korzystając z aplikacji w ten sam sposób.

Usługa Connected Map wizualizuje punkty i miejsca charakterystyczne dla danego miejsca robót, w tym drogi ułatwiające operatorom nawigację, strefy załadunku i wyładunku, strefy ograniczonej prędkości oraz strefy wyłączone z ruchu. Wizualizacja może też obejmować kluczowe obiekty, takie jak biura, warsztaty czy stacje paliw. To rozwiązanie przydatne zwłaszcza w przypadku operatorów nowych lub zatrudnianych tymczasowo. Można też wskazywać odcinki jednopasmowe (zwężenia), tak by operator otrzymywał powiadomienie o zbliżaniu się innej maszyny na zdefiniowanym uprzednio odcinku jednopasmowym. Pomaga to zapobiegać zatorom drogowym.

Więcej korzyści

Portal Office Portal pozwala kierownikom zarządzać większymi terenami robot, a nawet kilkoma z nich jednocześnie. Office Portal nie tylko wizualizuje lokalizację wszystkich maszyn, operatorów i tymczasowych odwiedzających, ale także pozwala kierownikowi reagować na warunki panujące w miejscu wykonywania robót. Kierownik może na przykład podjąć decyzję o wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego lub zamknięciu niektórych stref, a następnie błyskawicznie poinformować o tym wszystkich użytkowników. Przekłada się to na wyższy poziom świadomości zagrożeń, mniejszą liczbę wypadków i lepszą wydajność pracy.
Ponadto funkcja wyszukiwania w usłudze Connected Map pozwala użytkownikom śledzić położenie maszyn, wyszukując i znajdując użytkowników lub maszyny w czasie rzeczywistym z ostatnią pozycją maszyny widoczną przez 30 dni.
W terenie usługa Connected Map pomaga operatorowi zaznajamiać się z miejscem robót i sprawdzać lokalizację znajdujących się w nim osób (w tym tymczasowo odwiedzających). Dzięki temu może pracować sprawniej, bezpieczniej i spokojniej.
Aplikacja Site Map jest dostępna bezpłatnie w sklepach App Store i Google Play. Klienci, którzy chcą zacząć korzystać z usługi Connected Map i portalu Office Portal, powinni skontaktować się ze swoim dealerem Volvo.

WIĘCEJ INFORMACJI

Anne Bast

Dyrektorka ds. marki, marketingu i komunikacji
Volvo Construction Equipment
Region sprzedaży: Europa / pozostałe kraje
E-mail: anne.bast@volvo.com
Tel.: +46735585906