Construction Equipment Polska

Volvo CE zapewnia klientom spersonalizowane wsparcie, ułatwiając redukcję emisji

Całkowite ograniczenie emisji dwutlenku węgla wymaga współpracy. Dlatego również Volvo Construction Equipment (Volvo CE) dąży do niwelowania swojego wpływu na środowisko naturalne. W ten sposób — i z pomocą indywidualnych planów działania — pomaga klientom osiągać cele w zakresie redukcji emisji.

Wykorzystując szeroką gamę oferowanych rozwiązań i usług, firma Volvo CE opracowała kompleksową strategię opartą na programie ograniczania emisji CO2, tak by pomagać klientom w realizowaniu ich własnych celów związanych z neutralnością węglową. Rozwiązanie uniwersalne nie istnieje, a potrzeby każdego klienta są inne. Dlatego te indywidualnie dopasowane rozwiązania pozwalają w praktyczny i znaczący sposób polepszać efektywność eksploatacji maszyn w miejscu robót — zarówno dziś, jak i w przyszłości.

Niklas Nillroth, dyrektor Volvo CE ds. zrównoważonego rozwoju i spraw publicznych, mówi: „Zmiany klimatyczne to jedno z największych wyzwań naszych czasów, a jednym z najważniejszych działań, jakie możemy podjąć, jest pomoc w ograniczaniu emisji wśród naszych klientów. Ważne, aby wszyscy się zaangażowali i mogli w łatwy sposób współuczestniczyć w tej inicjatywie w ramach codziennie wykonywanych zadań. Liczy się każdy krok na drodze ku zerowej emisji”.

„Wykorzystywane usługi bazują na kilkudziesięcioletnim doświadczeniu Volvo CE w dziedzinie innowacji. Teraz jednak po raz pierwszy łączymy je w spójny program, który można dostosowywać do indywidualnych potrzeb naszych klientów”.

Ograniczenie emisji CO2 w czterech krokach

Program ograniczania emisji CO2 stworzono z myślą o łatwej integracji ze strategią klientów. Ponadto ma on gwarantować utrzymanie rentowności i produktywności na wymaganym poziomie. Obejmuje cztery proste kroki:

  1. Ocena — Na początek firma Volvo CE zapoznaje się z aktualną sytuacją klienta w zakresie emisji dwutlenku węgla i ustala wskaźnik porównawczy. Następnie, wykorzystując dane telematyczne napływające z inteligentnie komunikujących się maszyn, firma Volvo CE oblicza ślad węglowy wszystkich maszyn znajdujących się w miejscu robót — bez względu na ich markę. Wizualizacja tych danych pozwala uświadomić klientowi korzyści, jakie z czasem przyniesie ograniczenie emisji dwutlenku węgla.
  2. Analiza — Eksperci Volvo CE analizują dane z maszyn klientów i przyglądają się miejscu robót, żeby dokładnie zrozumieć, jak przepływy materiałów, skład floty i zachowania operatorów przekładają się na poziom emisji na placu budowy. Następnie przedstawiciele Volvo CE wyjaśniają, w których obszarach można wprowadzić udoskonalenia, oraz co zrobić, aby obniżyć wskaźnik emisji CO2 w przeliczeniu na tonę. Z pomocą rozwiązania Volvo Site Simulation eksperci prezentują klientowi korzyści wynikające ze zmian, zachęcając tym samym do podejmowania realnych działań.
  3. Doskonalenie — Po ustaleniu planu działań firma Volvo CE pomaga klientom w jego realizacji. W przypadku każdego klienta pomoc wygląda nieco inaczej, ale firma Volvo CE skupia ją wokół rozwiązań takich jak szkolenie Eco Operator czy zwiększające wydajność pracy oprogramowanie Efficient Load Out. Udziela też wsparcia w zaplanowaniu sprawnego przejścia na maszyny elektryczne.
  4. Utrzymanie — Na tym etapie klient dostrzega już korzyści ekonomiczne i środowiskowe, które wynikają z podjętych działań. Ostatnim zadaniem Volvo CE jest wsparcie w utrzymaniu wypracowanych rezultatów. W tym celu firma nieprzerwanie monitoruje poziom emisji CO2, tak aby wprowadzone udoskonalenia rzeczywiście go ograniczały, a klienci nie powracali do dawnych nawyków. Ponadto Volvo CE poszukuje nowych sposobów pozwalających na dalsze obniżanie emisji w przyszłości.

Rola lidera. Ramię w ramię.

Skierowany do klientów program stanowi jedną z wielu inicjatyw pod szyldem Volvo CE, które powstały z myślą o jakże potrzebnej transformacji branży budowlanej. Firma postawiła sobie ambitny i unikatowy w skali branży cel, który zakłada osiągnięcie do 2040 roku zerowej emisji gazów cieplarnianych netto w obrębie jej łańcucha wartości — oznacza to obniżenie emisji CO2 o 50% w sferze realizowanych działań oraz ograniczenie już do 2030 roku emisji CO2 o 30%, jeśli chodzi o eksploatację produktów Volvo CE.

W 2013 roku firma Volvo CE zaprezentowała pierwszy na świecie neutralny emisyjnie zakład produkujący sprzęt budowlany, który mieści się w Braås w Szwecji. Niedawno stworzono w nim pierwszy na świecie pojazd ze stali wolnej od paliw kopalnych, a obecnie zakład oferuje największą na rynku gamę maszyn elektrycznych.

Volvo CE z przyjemnością wyjaśni klientom, w jaki sposób mogą skuteczniej dążyć do zerowej emisyjności lub postawić pierwszy krok na drodze ku zrównoważonemu rozwojowi. W tym celu zachęcamy do kontaktu z lokalnym dealerem lub odwiedzenia strony programu ograniczania emisji CO2 Volvo.

WIĘCEJ INFORMACJI

Anne Bast

Dyrektorka ds. marki, marketingu i komunikacji
Volvo Construction Equipment
Region sprzedaży: Europa / pozostałe kraje
E-mail: anne.bast@volvo.com
Tel.: +46735585906