Construction Equipment Polska

Większa sprzedaż i zyskowność Volvo Construction Equipment w 4. kwartale 2021 r.

W ostatnim kwartale 2021 roku we wszystkich regionach poza Chinami odnotowano wzrost sprzedaży i dostaw — czemu sprzyjała większa sprzedaż usług oraz kompaktowych maszyn elektrycznych na wielu ważnych rynkach.

Mimo utrzymującego się pogorszenia wyników w Chinach firma Volvo Construction Equipment (Volvo CE) wciąż odnotowuje solidny wzrost dzięki dużym inwestycjom infrastrukturalnym, zwłaszcza w Europie, Ameryce Północnej i Ameryce Południowej, a także za sprawą zwiększonych przychodów ze sprzedaży usług. Obecny spadek w Chinach jest spowodowany nasyceniem rynku koparek po ubiegłorocznej wysokiej sprzedaży oraz ogólnym spowolnieniem inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych w regionie.

Sprzedaż netto w czwartym kwartale 2021 roku wzrosła o 5% — do 21 812 mln koron szwedzkich (SEK) (wobec 20 810 mln). Sprzedaż netto skorygowana o różnice kursowe wzrosła o 2%, przy czym sprzedaż netto maszyn pozostała na niezmienionym poziomie, a sprzedaż usług wzrosła o 14%. W ostatnim kwartale globalna wartość realizowanych zamówień spadła o 24%, a dostawy zmniejszyły się o 18%, do czego przyczyniła się głównie gorsza sytuacja na rynku chińskim,

W całym roku 2021 sprzedaż netto wyniosła 92 031 mln SEK — co oznacza wzrost z poziomu 81 453 mln SEK w roku poprzednim i potwierdza odbicie na światowym rynku po początkowych trudnościach spowodowanych zakłóceniami w roku 2020. Skorygowany zysk operacyjny wzrósł do 12 228 mln SEK (wobec 10 071 mln), powodując podniesienie skorygowanego wskaźnika marży operacyjnej do poziomu 13,3% (wobec 12,4%).

Sytuacja na rynku

Na rynku europejskim obserwowaliśmy dalszy solidny wzrost (27%) przy wysokim poziomie inwestycji infrastrukturalnych i poprawie sytuacji w segmencie wynajmu. Wzrost na rynku północnoamerykańskim (23%) był wspierany przez inwestycje w sektorze nieruchomości komercyjnych i dobrą sytuację w budownictwie mieszkaniowym, natomiast 65-procentowy wzrost na rynku południowoamerykańskim wynikał w dużej mierze z dużego zapotrzebowania na surowce. Jednocześnie największy na świecie rynek maszyn budowlanych, którym są Chiny, odnotował spadek o 1%, podczas gdy wszystkie pozostałe regiony Azji, zwłaszcza Korea i Azja Południowo-Wschodnia, urosły o 19%.

Zrównoważona perspektywa

Miesiące kończące rok 2021 przyniosły pierwszą dostawę 20-tonowej koparki EC230 z napędem elektrycznym z fabryki w Korei Południowej z przeznaczeniem na rynek azjatycki. W ten sposób firma Volvo CE wykonała kolejny znaczący krok na drodze ku elektryfikacji. Koparka ECR25 Electric i ładowarka kołowa L25 Electric nadal dobrze sprzedają się na kluczowych rynkach — w ubiegłym roku firma Volvo CE dostarczyła 321 takich kompaktowych maszyn z napędem elektrycznym. Nowo zaprezentowana koncepcyjna autonomiczna ładowarka kołowa z napędem elektrycznym, Volvo LX03, wskazuje kierunek, w jakim zmierzają inicjatywy dekarbonizacyjne podejmowane przez firmę.

„Branża nadal zmaga się ze skutkami trwającej pandemii Covid-19 oraz dodatkowymi wyzwaniami, takimi jak zakłócenia w transporcie, globalny niedobór komponentów i przeciążenie łańcuchów dostaw”, mówi Melker Jernberg, Prezes Volvo CE.

„Jednak dzięki zaangażowaniu naszych pracowników, partnerów i dostawców nadal osiągamy solidną zyskowność i podjęliśmy kilka ważnych kroków przybliżających branżę budowlaną do neutralności węglowej. Za dobrymi wynikami w roku 2021 stoją takie cechy naszych produktów i usług, jak elastyczność, digitalizacja i innowacyjność — oraz oczywiście ambitne cele w dziedzinie zrównoważonego rozwoju”.

Tabela 1. Volvo Construction Equipment, sprzedaż netto w podziale na rynki zbytu, w milionach koron szwedzkich (SEK).

Sprzedaż netto na rynek zbytu

Czwarty kwartał

Cały rok

mln SEK

2021

2020

2021

2020

Europa

7 631

6 038

29 524

23 191

Ameryka Północna

4 077

2 814

16 583

13 020

Ameryka Południowa

1 138

742

3 951

2 245

Azja

7 269

9 978

36 427

39 095

Afryka i Oceania

1 696

1 239

5 546

3 902

Łącznie

21 812

20 810

92 031

81 453

WIĘCEJ INFORMACJI

Anne Bast

Dyrektorka ds. marki, marketingu i komunikacji
Volvo Construction Equipment
Region sprzedaży: Europa / pozostałe kraje
E-mail: anne.bast@volvo.com
Tel.: +46735585906