Construction Equipment Polska

VOLVO CE ODNOTOWUJE ZNACZNY WZROST W 3. KWARTALE WSZĘDZIE POZA CHINAMI

Pomimo spadku sprzedaży w Chinach Volvo Construction Equipment (Volvo CE) utrzymuje zwiększoną zyskowność, osiągając w 3. kwartale 2021 r. dobre rezultaty we wszystkich pozostałych regionach, a przy tym podnosi sprzedaż usług.

Volvo CE odnotowuje znaczny wzrost w 3. kwartale wszędzie poza Chinami

Dzięki utrzymującym się wysokim nakładom inwestycyjnym na rewitalizację infrastruktury i rozwój ekologicznych produktów na miarę przyszłości sprzedaż netto w Volvo CE wzrosła o 11%. Po latach dużego zapotrzebowania na sprzęt budowlany w Chinach wolumen zamówień na tamtejszym rynku zmalał o 26%. Związane jest to z ograniczeniem inwestycji państwowych i wynikającym z tego spadkiem aktywności w branży budowlanej. Jednak korzystne wyniki w Europie, Ameryce Północnej i innych częściach świata skutecznie rekompensują te straty. Wolumen realizowanych zamówień utrzymuje się na wysokim poziomie.

Sprzedaż netto w trzecim kwartale wzrosła o 11%, osiągając wartość 19 638 mln SEK (wobec 17 619 mln SEK w 2020 roku). Po korekcie uwzględniającej zmiany kursów walut wzrost w tym samym okresie nadal wynosi 11%, z czego sprzedaż netto maszyn poszła w górę o 11%, a sprzedaż usług o 13%. Świadczy to o szczególnym nacisku, jaki Volvo CE kładzie na ofertę usług. Skorygowany zysk operacyjny wyniósł 2 635 mln SEK (wobec 1 963 mln SEK w tym samym kwartale w 2020 r.), powodując podniesienie wskaźnika marży operacyjnej do poziomu 13,4% (wobec 11,1%).

Mimo rosnącego zainteresowania produktami marki Volvo we wszystkich regionach liczba realizowanych zamówień w 3. kwartale nie uległa radykalnym zmianom, utrzymując się na wciąż wysokim poziomie. To przede wszystkim konsekwencja nagłego spadku na rynku chińskim, podobnie jak niższa o 9% liczba zrealizowanych dostaw.

Sytuacja na rynku

Zapotrzebowanie na rynkach europejskim i północnoamerykańskim utrzymało się na wysokim poziomie. W Ameryce Północnej wynika to z licznych inwestycji infrastrukturalnych i dużej aktywności w branży deweloperskiej. Sytuacja w Azji, z wyłączeniem Chin, uległa znaczącej poprawie, zwłaszcza jeśli chodzi o region Korei Południowej i Azji Południowo-Wschodniej. Prognozy rynkowe wciąż pozostają w znacznym stopniu niepewne z powodu niemożności przewidzenia wydajności łańcucha dostaw i dalszego przebiegu pandemii COVID-19.

„Cała branża mierzy się z wyzwaniami wynikającymi z ograniczeń w zaopatrzeniu i dostawach. Patrząc na wyniki kwartalne z tej perspektywy, wyraźnie widać, że Volvo CE to globalny lider”, mówi Melker Jernberg, prezes Volvo CE. „Sprzedaż w Chinach spadła, jednak jej wysoki poziom w pozostałych regionach pozwala nam wciąż mówić o znakomitych rezultatach. Ponadto szereg ekscytujących premier i wydarzeń w tym kwartale potwierdza fakt, że zajmujemy wiodącą pozycję, jeśli chodzi o rozwiązania w dziedzinie zrównoważonej energii. Nieustannie dążymy do budowy lepszej przyszłości”.

W tym kwartale miały miejsce premiery trzech nowych, kompaktowych maszyn elektrycznych i zapowiedź pierwszego na świecie prototypu pojazdu wolnego od paliw kopalnych. Volvo CE to teraz nie tylko producent z największą gamą maszyn elektrycznych dostępnych w sprzedaży, ale także przedsiębiorstwo podejmujące znaczące działania na rzecz dynamicznego rozwoju produktów, usług i procesów zgodnych z polityką zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu dostaw. Ponadto Volvo CE wprowadziło na rynek w Indiach 16 nowych maszyn — wszystkie spełniają najnowsze normy emisji spalin CEV 4.

Volvo Construction Equipment, sprzedaż netto w podziale na rynki zbytu, w milionach koron szwedzkich (SEK).

Sprzedaż netto na rynek zbytu Trzeci kwartał Pierwsze dziewięć miesięcy
mln SEK 2021 2020 2021 2020
Europa 6 896 5 423 21 893 17 154
Ameryka Północna 3 790 2 969 2 505  10 206
Ameryka Południowa 1 282 522 2 813  1 503
Azja 6 417 7 787 29 158 29 117
Afryka i Oceania 1 253 919 3 850 2 663
Łącznie 19 638 17 619 70 219 60 642

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Anne Bast

Dyrektorka ds. marki, marketingu i komunikacji
Volvo Construction Equipment
Region sprzedaży: Europa / pozostałe kraje
E-mail: anne.bast@volvo.com
Tel.: +46735585906