Construction Equipment Polska

Solidne wyniki Volvo Construction Equipment w drugim kwartale

Volvo CE (Volvo Construction Equipment) odnotowuje wzrost sprzedaży netto o 13% w 2. kwartale 2021 r. — za sprawą większych wolumenów sprzedaży w Europie, Ameryce Północnej i Ameryce Południowej.

Solidne wyniki Volvo Construction Equipment w drugim kwartale - 01_2324x1200

Na wszystkich rynkach nadal widoczne jest silne odbicie. W porównaniu z analogicznym okresem trudnego 2020 roku sprzedaż wzrosła na wszystkich rynkach z wyjątkiem Chin, gdzie ma miejsce nieznaczne spowolnienie mimo początkowego skoku sprzedaży w pierwszych trzech miesiącach. W związku z coraz większą aktywnością w branży budowlanej, optymizmem klientów i rosnącymi inwestycjami infrastrukturalnymi odnotowano także wzrost wartości zamówień o 35%. Łączna sprzedaż netto w drugim kwartale zwiększyła się o 13% do kwoty 25 839 mln SEK (wobec 22 876 mln SEK w 2. kwartale 2020 r.) — w czym istotny udział ma 17-procentowy wzrost sprzedaży usług. Jednak po uwzględnieniu różnic kursowych wzrost sprzedaży netto wyniósł 21%. Azja, w tym Chiny — czyli największy na świecie rynek sprzętu budowlanego — wciąż ma dominujący udział w całkowitej sprzedaży, choć odnotowuje 12-procentowy spadek związany z ograniczeniem inwestycji infrastrukturalnych. W Azji rozpatrywanej bez uwzględnienia Chin sprzedaż konsekwentnie rośnie na wszystkich najważniejszych rynkach, w tym w Indiach, Korei i Azji Południowo-Wschodniej. Skorygowany zysk operacyjny wyniósł 3 374 mln SEK, co oznacza nieznaczny wzrost względem 3 108 mln SEK w roku ubiegłym i odpowiada skorygowanej marży operacyjnej na poziomie 13,1% (13,6%).

Ponieważ klienci z optymizmem patrzą w przyszłość, a inwestycje na większości rynków rosną, wartość zamówień zwiększyła się o 35%, przy czym główny udział w tym wzroście mają produkty marki Volvo, natomiast napływ zamówień na produkty marki SDLG był skromniejszy, choć wciąż stabilny, z uwagi na spowolnienie na rynku chińskim. Popyt na duże i średnie maszyny utrzymuje się na wysokim poziomie — i jest większy od popytu na maszyny kompaktowe. Łączna wartość zrealizowanych dostaw wzrosła w 2. kwartale o 5%, w dużej mierze dzięki wyższej sprzedaży w Europie oraz Ameryce Północnej i Południowej, przy czym na tym ostatnim rynku odnotowano 120-procentowy wzrost dostaw w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Sytuacja na rynku

Na wynikach za cały okres od początku roku do maja korzystnie odbijała się duża aktywność klientów w różnych segmentach branżowych, która przełożyła się na wzrost wolumenu sprzedaży na rynku europejskim, północnoamerykańskim i południowoamerykańskim. W większości krajów Europy kontynuowane jest odbicie, przejawiające się 30-procentowym wzrostem wolumenu sprzedaży, mierzonego w sztukach maszyn, względem analogicznego okresu ubiegłego roku. W Ameryce Północnej odnotowano wzrost o 35% wynikający z dużej aktywności w budownictwie infrastrukturalnym i mieszkaniowym. Jednak największy skok (aż o 71%) miał miejsce na rynku południowoamerykańskim ze względu na zwiększony popyt na surowce. Mimo obiecującego początku roku w Chinach 2. kwartał stał pod znakiem spadków, skorelowanych z redukcją rządowych inwestycji w infrastrukturę.

Melker Jernberg, Prezes Volvo CE, zauważył: „Dzięki innowacyjności i zaangażowaniu w budowanie sukcesu klientów możemy skompensować spowolnienie w Chinach solidnym wzrostem popytu w pozostałych kluczowych regionach, w szczególności w Europie i Ameryce Północnej. Choć powrót do stabilnych wzrostów po ubiegłorocznych trudnościach pozostaje naszym priorytetem, nie schodzimy z drogi ku innowacjom i w tym kwartale zaprezentowaliśmy cały szereg interesujących nowości — między innymi wkroczyliśmy do segmentu koparek 50-tonowych i uruchomiliśmy nasze pierwsze laboratorium badań nad paliwowymi ogniwami wodorowymi”.

Tabela 1. Volvo Construction Equipment, sprzedaż netto w podziale na rynki zbytu, w milionach koron szwedzkich (SEK).

Sprzedaż netto na rynek zbytu Drugi kwartał Pierwsze sześć miesięcy
mln SEK 2021 2020 2021 2020
Europa 7 734 5 254 14 997 11 731
Ameryka Północna 4 418 3 527 8 715 7 237
Ameryka Południowa 857 422 1 531 981
Azja 11 421 12 928 22 740 21 331
Afryka i Oceania 1 408 746 2 597 1 744
Łącznie 25 839 22 876 50 581 43 023

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Anne Bast

Dyrektorka ds. marki, marketingu i komunikacji
Volvo Construction Equipment
Region sprzedaży: Europa / pozostałe kraje
E-mail: anne.bast@volvo.com
Tel.: +46735585906