Construction Equipment Polska

Wzrost sprzedaży w Volvo Construction Equipment o 6% w 4. kwartale 2020 r.

Zwiększona aktywność na większości rynków spowodowała, że w czwartym kwartale 2020 r. sprzedaż wzrosła o 6%, a portfel zamówień — o 31%.

Gwałtowny spadek popytu w pierwszej połowie roku spowodowany pandemią Covid-19 nie przeszkodził firmie Volvo Construction Equipment (Volvo CE) w zwiększeniu sprzedaży i zysku operacyjnego w czwartym kwartale 2020 r.

Sprzedaż netto w czwartym kwartale 2020 roku wzrosła o 6% — do 20 810 mln koron szwedzkich (SEK) (wobec 19 716 mln). Po korekcie uwzględniającej zmiany kursów walut sprzedaż netto wzrosła o 15%. Zysk operacyjny wyniósł 2321 mln SEK (wobec 1931 mln), co odpowiada marży operacyjnej na poziomie 11,2% (wobec 9,8%). Wyższa sprzedaż maszyn i usług przełożyła się na większe dochody.

W skali całego roku sprzedaż netto spadła o 8%, osiągając wartość 81 453 mln SEK (wobec 88 606 mln). Skorygowany zysk operacyjny spadł do 10 071 mln SEK (wobec 11 910 mln), co odpowiada marży operacyjnej na poziomie 12,4% (wobec 13,4%).

Sytuacja rynkowa

Po gwałtownym spadku popytu, mającym miejsce wiosną, na początku pandemii, w drugiej połowie roku nastąpił jego wzrost. Do listopada rynki europejski i północnoamerykański skurczyły się o 14%, podczas gdy południowoamerykański wzrósł o 12%, głównie za sprawą poprawiającej się sytuacji rynkowej w Brazylii. Rządowe środki pomocowe przełożyły się na gwałtowne ożywienie rynku w Chinach — o 28% — mimo że całościowo region Azji odnotował spadek o 6%. 

Zlecenia i dostawy

Wartość netto realizowanych przez Volvo CE zamówień wzrosła w czwartym kwartale 2020 roku o 31%, przede wszystkim za sprawą zwiększonego popytu na większości rynków i uzupełniania zapasów przez dealerów. W Europie wartość realizowanych zamówień wzrosła o 20%, jednak w Ameryce Północnej odnotowano spadek o 18% (w porównaniu z rekordowym pod tym względem rokiem 2019). W Ameryce Południowej, gdzie na większości rynków wyniki sprzedaży stały na niskim poziomie, wartość realizowanych zamówień wzrosła o 182%. W Azji wartość realizowanych zamówień wzrosła o 39%, głównie dzięki pakietowi stymulacyjnemu przyjętemu przez chiński rząd i poprawiającej się sytuacji na pozostałych rynkach.

W trakcie czwartego kwartału 2020 roku dostawy wzrosły o 21%, co również wynikało w dużej mierze z większego popytu w Chinach, na pozostałych rynkach azjatyckich i w Brazylii.

„W 2020 roku globalna pandemia postawiła przed nami wyzwania niespotykane w najnowszej historii świata”, mówi Melker Jernberg, prezes Volvo Construction Equipment. „Jednak wraz z partnerami biznesowymi i dostawcami udaje nam się zapewniać klientom wsparcie na każdym etapie kryzysu. Działalność budowlana wraca do poziomu sprzed pandemii, a klienci odzyskują poczucie stabilności, które przejawia się w wyraźnym wzroście wartości realizowanych zamówień”.

W czwartym kwartale firma Volvo CE uruchomiła dostawy elektrycznych kompaktowych ładowarek kołowych i elektrycznych minikoparek, rozpoczynając w ten sposób powszechną elektryfikację swoich maszyn.

Sprzedaż netto na rynek zbytu  Czwarty kwartał Cały rok
mln SEK 2020 2019 2020 2019
Europa  6038 6791  23 191 30 300
Ameryka Północna  2814 3300 13 020 17 404
Ameryka Południowa  742 617 2245 2532
Azja  9978 7930 39 095 33 932
Afryka i Oceania  1239 1078 3902 4437
Łącznie  20 810 19 716 81 453 88 606

WIĘCEJ INFORMACJI

Anne Bast

Dyrektorka ds. marki, marketingu i komunikacji
Volvo Construction Equipment
Region sprzedaży: Europa/rynek międzynarodowy
E-mail: anne.bast@volvo.com