Construction Equipment Polska

Czym różnią się od siebie rozwiązania CareTrack i ACTIVE CARE?

Volvo CE oferuje teraz dwa sposoby śledzenia informacji o stanie technicznym i wydajności maszyn — CareTrack i ACTIVE CARE. Czym różnią się te rozwiązania i które najlepiej wybrać dla swojego przedsiębiorstwa?

Volvo CareTrack to system telematyki, który zbiera informacje o maszynie, wysyła powiadomienia w postaci kodów alarmowych i udostępnia portal online dla klientów, którzy chcą się bliżej przyjrzeć danym na temat ich floty.

Ponadto Volvo CE oferuje teraz ACTIVE CARE — usługę, która monitoruje maszyny przez całą dobę i przygotowuje cotygodniowe raporty na temat floty w oparciu o dane z systemu CareTrack. Innymi słowy, klienci nie mogą korzystać z usługi ACTIVE CARE bez systemu CareTrack.

„Główna różnica polega na tym, że w ramach usługi ACTIVE CARE zespół z ośrodka Volvo Uptime Center zarządza danymi w imieniu klienta, przeprowadzając zdalną diagnostykę i wykrywając potencjalne problemy, zanim wystąpią. Ułatwia to klientom wykorzystywanie wniosków wyciąganych z danych w praktyce”, wyjaśnia Aram Ibrahim, dyrektor działu wsparcia produktów.

Monitorowanie maszyny i zarządzanie problemami

System CareTrack każdorazowo powiadamia klientów o wystąpieniu usterki w maszynie — bez względu na to, jak bardzo jest istotna. Następnie to oni decydują o ewentualnym kontakcie z dealerem, podają mu szczegóły dotyczące alarmu i śledzą przebieg zgłoszenia.

Usługa ACTIVE CARE zdejmuje z klienta odpowiedzialność za monitorowanie i początkową diagnostykę. Otrzymuje on powiadomienia tylko wtedy, gdy trzeba podjąć konkretne działanie. Opracowany przez Volvo system zarządzania problemami analizuje kody usterek i poszukuje prawdopodobnych przyczyn problemów. Sugeruje zalecane działania i informuje o konsekwencjach w przypadku ich zaniechania. Każdy problem jest monitorowany w imieniu klienta — od chwili zarejestrowania alarmu po rozwiązanie problemu. Dealer natomiast na bieżąco otrzymuje powiadomienia o wszelkich postępach.

„Z perspektywy klientów usterki są eliminowane proaktywnie i sprawnie z pomocą dealera, zanim zdążą przerodzić się w poważne problemy — to pozwala zachować wysoką dyspozycyjność”, mówi Ibrahim.

Raporty na temat floty

Korzystając z systemu CareTrack, klient musi zalogować się do portalu online, z którego samodzielnie pozyskuje dane na temat floty i generuje raporty. W zależności od potrzeb może to robić regularnie lub sporadycznie.

W przypadku subskrybentów usługi ACTIVE CARE Volvo automatycznie generuje cotygodniowe raporty na temat floty, które zawierają przejrzyste podsumowania oraz statystyki poszczególnych maszyn dotyczące ich użycia i przypadków nieprawidłowej obsługi. Dzięki temu menedżerowie floty mogą podejmować decyzje, które sprzyjają większej produktywności i niższym kosztom.

Którą usługę wybrać?

„System telematyki zwiększa wydajność i rentowność floty — ale dopiero usługa ACTIVE CARE pozwala wykorzystać pełnię jego możliwości. Wybór oferowanych przez Volvo usług polega raczej na podjęciu decyzji o tym, ile czasu menedżerowie chcą poświęcać na odczytywanie danych. Należy też się zastanowić, czy są w stanie wykrywać problemy, zanim dojdzie do przestoju”, podsumowuje Ibrahim.

WIĘCEJ INFORMACJI

Anne Bast

Dyrektorka ds. marki, marketingu i komunikacji
Volvo Construction Equipment
Region sprzedaży: Europa / pozostałe kraje
E-mail: anne.bast@volvo.com

Hannah Kitchener

SE10
Londyn
Tel.: +44 207 923 5863
E-mail: hannah.kitchener@se10.com