Construction Equipment Polska

Volvo CE zdobywa nagrodę europejskiej branży wynajmu w dziedzinie zrównoważonego rozwoju

Firma Volvo Construction Equipment (Volvo CE) zdobyła w konkursie European Rental Awards 2020 nagrodę za najbardziej zrównoważony projekt w branży wynajmu.

Wyniki konkursu — organizowanego i rozstrzyganego przez Europejskie Stowarzyszenie Branży Wynajmu (ERA) — zostały ogłoszone wczoraj, 30 czerwca, na gali European Rental Awards poprowadzonej w tym roku w formie cyfrowego wydarzenia wirtualnego przez redakcję International Rental News. 

To wyróżnienie przyznane przez niezależnych przedstawicieli branży wynajmu jest potwierdzeniem długofalowego zaangażowania firmy w zrównoważony rozwój oraz wyjątkowej zdolności do tworzenia coraz lepszych rozwiązań z korzyścią dla środowiska naturalnego. Nagrodzona inicjatywa w dziedzinie gospodarowania energią jest w istocie tylko jednym z wielu projektów środowiskowych realizowanych przez firmę. Za sukcesem programu stoi ogólnokorporacyjna, głęboko zakorzeniona kultura racjonalnego gospodarowania energią i ciągłego doskonalenia. 

Stowarzyszenie ERA wspiera ewolucję branży, dla której coraz większe znaczenie ma ślad węglowy maszyn budowlanych w całym ich cyklu życia — który rozpoczyna się, rzecz jasna, u wytwórcy maszyny, na etapie jej produkcji.

Volvo CE bierze udział w programie Climate Savers funduszu WWF już od 2012 roku, a zobowiązanie podjęte na lata 2015–2020 dotyczyło istotnego ograniczenia zużycia energii w ujęciu globalnym, a tym samym obniżenia emisji CO2 w całym łańcuchu wartości firmy. W ten sposób Volvo CE daje przykład całej branży i rozwija innowacje przybliżające nas do społeczeństwa niskoemisyjnego. W ostatnich pięciu latach firma:

  • Wdrożyła rozwiązania zmniejszające zużycie energii o ponad 50 GWh.
  • W ujęciu globalnym zaczęła pozyskiwać połowę energii do swojej działalności ze źródeł w 100% odnawialnych.
  • O 48% zmniejszyła zużycie energii elektrycznej przez urządzenia i instalacje, które nie są w danej chwili używane.
  • O 27% zmniejszyła zużycie energii przypadające na każdą maszynę dostarczoną klientowi.
  • Zaczęła uruchamiać zakłady produkcyjne neutralne pod względem emisji CO2zakład w Braas (Szwecja) jest w 100% neutralny już od 2014 roku.

Niklas Nillroth, wiceprezes Volvo CE ds. zrównoważonego rozwoju i spraw publicznych, mówi: „Celem istnienia Volvo CE jest budowanie świata, w jakim chcemy żyć. Dlatego jesteśmy niezwykle dumni z tej nagrody, będącej dowodem uznania dla naszych starań na drodze do tego celu. Nasze podejście do gospodarki energetycznej przynosi istotne korzyści branży wynajmu na poziomie cyklu życia produktu i jesteśmy przekonani, że nasza kultura korporacyjna może być wzorem dla wszystkich firm zajmujących się wynajmem — niezależnie od wielkości i skali prowadzonej działalności”.

WIĘCEJ INFORMACJI

Tiffany Cheng

Director, External Communications
Volvo Construction Equipment
Tel: +32 499 56 68 47
E-mail: tiffany.cheng@volvo.com

Brian O'Sullivan

SE10
London
Tel: +44 77 333 50307
E-mail: osullivan@se10.com