Construction Equipment Polska

Spadek sprzedaży Volvo Construction Equipment o 14% w drugim kwartale

Globalne skutki pandemii Covid-19 zaważyły na wynikach Volvo CE w drugim kwartale, choć zostały częściowo zrekompensowane silnym odbiciem na istotnym rynku chińskim.

Wyniki Volvo CE w 2. kwartale

Wyniki Volvo Construction Equipment (Volvo CE) w drugim kwartale znalazły się pod presją negatywnych społeczno-ekonomicznych skutków pandemii Covid-19. Niewielki popyt w Europie i Ameryce Północnej został częściowo zrekompensowany silnym odbiciem na największym rynku krajowym, tj. w Chinach. Mimo spadku popytu wpływającego na wolumen sprzedaży zyskowność w omawianym kwartale utrzymywała się na zadowalającym poziomie.

Skorygowana sprzedaż netto w drugim kwartale zmniejszyła się o 14% i wyniosła 22 876 mln SEK (wobec 26 814 mln SEK w 2. kwartale 2019 roku). Wyższa sprzedaż w Chinach znacząco zrekompensowała jej spadek na innych rynkach. Odnotowano również spadek zysku operacyjnego, który wyniósł 3 108 mln, wobec wyniku 4 153 mln uzyskanego w tym samym okresie w ubiegłym roku. Wskaźnik marży operacyjnej znalazł się tym samym na poziomie 13,6% (wobec 15,5%).

Mimo wpływu pandemii na sprzedaż w drugim kwartale 2020 roku wolumen realizowanych zamówień wzrósł o 11%, w czym duży udział miała marka maszyn SDLG, która odnotowała wzrost o 31%. Choć większość zakładów produkcyjnych w Europie i Amerykach nie pracowała przez jeden miesiąc 2. kwartału — w związku z krajowymi obostrzeniami i zakłóceniami zaopatrzenia — w 2. kwartale odnotowano 8-procentowe zwiększenie dostaw.

Sytuacja na rynku

W okresie od początku roku do końca maja rynki europejski i północnoamerykański skurczyły się (w liczbach sprzedanych sztuk) o 22%, a rynek azjatycki (bez Chin) — o 21%. Na rynku chińskim nastąpiła znacząca poprawa, wyrażająca się 13-procentowym wzrostem na koniec maja. Również informacje napływające z rynku Ameryki Południowej były pozytywne: do końca tego samego okresu odnotowano tam wzrost o 8%.

„Mimo że popyt na maszyny budowlane w Europie i Ameryce Północnej w drugim kwartale był niski, udało nam się wykorzystać naszą silną pozycję na rynku chińskim, który w tym okresie zanotował istotne odbicie”, skomentował Melker Jernberg, Dyrektor Volvo Construction Equipment. „Dzięki temu mamy względnie mocne podstawy, by dalej rozwijać nowe technologie przybliżające naszą branżę do rozwiązań bardziej zrównoważonych środowiskowo. Nie rezygnujemy z inwestycji w elektryfikację, automatyzację i łączność”.

Tabela 1. Volvo Construction Equipment, sprzedaż netto w podziale na rynki zbytu, w milionach koron szwedzkich (SEK).

Sprzedaż netto na rynek zbytu

Drugi kwartał

Pierwsze sześć miesięcy

mln SEK

2020

2019

2020

2019

Europa

5 254

8 788

11 731

16 881

Ameryka Północna

3 527

5 621

7 237

10 547

Ameryka Południowa

422

666

981

1 212

Azja

12 928

10 485

21 331

19 864

Afryka i Oceania

746

1 253

1 744

2 464

Łącznie

22 876

26 814

43 023

50 968

WIĘCEJ INFORMACJI

Tiffany Cheng

Director, External Communications
Volvo Construction Equipment
Tel: +32 499 56 68 47
E-mail: tiffany.cheng@volvo.com

Brian O'Sullivan

SE10
London
Tel: +44 77 333 50307
E-mail: osullivan@se10.com